woensdag 01 maart 2017
1/1
TOP NIEUWS

GISTEREN 28|02

BARNEVELD / EDE - De gemeente is blij dat er nu duidelijkheid is over de aanleg van glasvezel in een gedeelte van het buitengebied van Regio FoodValley, waaronder een deel van de gemeente Barneveld. “Het is de afgelopen periode minder zeker geweest, maar CIF heeft nu bekendgemaakt dat zij in april starten met het inventariseren van de behoefte van bewoners en ondernemers in het buitengebied”, vertelt wethouder Gerard van den Hengel. 

 

De zogenoemde vraagbundeling (het inventariseren van de behoefte bij bewoners en ondernemers) start in april en gebeurt in het gebied dat ...

1/1

MAANDAG 27|02

BARNEVELD - Zaterdag 1 april presenteert schrijfster Marina Folkers haar nieuwe roman 'Zoektocht terug' in de Bibliotheek van Barneveld.

 

Marina Folkers
Marina Folkers woont in Barneveld. Haar hart ligt bij het schrijven van romans. Ook heeft ze een tijdje geschreven voor En Route, een blad voor Frankrijkliefhebbers. Ze laat zich graag inspireren door mooie muziek en is verliefd op Londen, waar ook haar debuutroman Faye en Sean, a love story zich afspeelt.

De pers over "Faye en Sean, a love story":
"Een verhaal om van te houden! Een heerlijk liefdesverhaal dat een hoge ...

1/1

VRIJDAG 24|02

Van de 12,9 miljoen stemgerechtigden bij de komende verkiezingen is 24 procent 65 jaar of ouder. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in september 2012 was dit 22 procent. Opkomst, partijkeuze en vertrouwen in de politiek variëren sterk naar leeftijd, blijkt uit nieuwe analyses. Dat meldt het CBS naar aanleiding van vragen van diverse nieuwsmedia.

 

De toename van het aantal 65-plussers gaat gepaard met een afname van het aantal 35- tot 65-jarigen. De sterke groei van het aantal 65-plussers is het effect van de naoorlogse babyboom, die liep tot 1955. Bij de vorige Tweede ...

1/1

VRIJDAG 24|02

BARNEVELD - Woningstichting Barneveld verwacht in de tweede helft van 2018 de oplevering van 40 nieuwe woningen in diverse prijsklassen aan het Julianaplein in Barneveld. De start bouw is gepland voor dit najaar. In voorbereiding hierop starten deze week de sloopwerkzaamheden van de 28 huurwoningen en grondwerkzaamheden.

 

De werkzaamheden duren ongeveer tot mei dit jaar. 

In opdracht van Woningstichting Barneveld voert firma Vink de (voorbereidingen op de) sloopwerkzaamheden van de leegstaande woningen uit de jaren twintig uit. Zij starten met de asbestsanering. Omwonenden, ...

1/1

DONDERDAG 23|02

BARNEVELD - De Harselaartunnel wordt gebouwd door de firma BAM Infra Regio Civiel B.V. uit Gouda. BAM Infra was al de aannemer van de infrastructuur rondom de Harselaartunnel, maar heeft nu ook de bouw van de tunnel zélf gegund gekregen. 

 

De aanbesteding voor de bouw van de Harselaartunnel is gedaan door ProRail. Dat heeft te maken met het feit dat alle werkzaamheden die direct te maken hebben met het railtracé, onder de verantwoordelijkheid van ProRail vallen. De gemeente Barneveld en de provincie Gelderland zijn uiteraard betrokken geweest bij het ...

GISTEREN 28|02

VOORTHUIZEN - De gemeente Barneveld wil meewerken aan de ontwikkeling van een kleinschalige bedrijvenlocatie in Voorthuizen. Het college van B&W heeft de gemeenteraad voorgesteld om de ruimtelijke visie – die al eerder samen met ondernemers, grondeigenaren, initiatiefnemers en omwonenden werd opgesteld – verder uit te werken in bestemmingsplannen. Het lokale bedrijventerrein, dat ook wel werklandschap wordt genoemd, wordt in fasen ontwikkeld en onderscheidt zich van grotere bedrijventerreinen zoals Harselaar-Zuid. 

 

Ruimtelijke Visie Werklandschap Voorthuizen 

De ...

MAANDAG 27|02

De fracties van de ChristenUnie en de SGP willen dat gezinsbedrijven niet met extra lasten geconfronteerd worden bij de invoering van het nieuwe plussenbeleid van de Provincie Gelderland.

 

Bedrijven die van oudsher het landschap hebben bepaald als drager van de landschappelijke kwaliteit worden nu geconfronteerd met een stevige kostenpost om mee te kunnen gaan in de noodzakelijk schaalvergroting. Op dit punt zullen beide fracties woensdag met een gezamenlijk amendement komen en we verwachten van die politieke partijen die zich altijd beroepen op het feit dat ze agrarische ...

Agenda

Donderdag 09 maart

20:00
Ede

Zaterdag 29 april

10:00
Lunteren
Wat ga jij stemmen op 15 maart?
Lokaal Adverteren