Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 13:57:34 Camping Harskamperdennen Houtvester Van 't Hoffweg Kootwijk 3775KB 43986 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-108

Ambulance 07-108

zondag 27 mei 2018

Agenda

De Glind en Achterveld in het Groen

19 september 2017 20:00 - 22:00
De Glind, Dorpshuis De Glindster, Rudolphlaan 2


DE GLIND - Onder de noemer 'De Glind en Achterveld (Gld) in het Groen' starten Belangenvereniging De Glind, gemeente Barneveld en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een beplantingsproject voor bewoners in het buitengebied van De Glind en Achterveld. Het doel is erven en kavelgrenzen in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen.

 

Deelname aan De Glind en Achterveld in het Groen

Inwoners van De Glind en Achterveld die hun erf of terrein meer landschappelijke kwaliteit willen geven, kunnen meedoen aan het project 'De Glind en Achterveld in het Groen'.

Deelname aan dit project houdt in dat deelnemers een vrijblijvend bezoek krijgen van een adviseur van SLG. Deze vertelt wat er mogelijk is om de natuur en het landschap op het terrein te versterken. In overleg met de bewoner(s) wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont. Het erf of terrein kunnen bewoners via deze eenmalige actie verfraaien met streekeigen beplanting, zoals solitaire bomen, elzenrijen, struweelhagen, een hoogstamboomgaard, een kikkerpoel of een combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een erf aantrekkelijker voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan.

 

Bovendien kunnen deelnemers gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. We hopen dat veel bewoners meedoen om het buitengebied van De Glind en Achterveld nog aantrekkelijker te maken, voor mens en dier.

 

Informatieavond

De belangenvereniging De Glind, gemeente Barneveld en SLG organiseren op dinsdag 19 september 2017 om 20:00 uur een informatieavond in Dorpshuis De Glindster, Rudolphlaan 2 in De Glind.

 

Programma:

19.45 uur Inloop met koffie en thee
20.00 uur Opening Belangenvereniging De Glind
20.05 uur Welkomstwoord door wethouder Aart de Kruijf
20.10 uur Presentatie streekeigen erf en beplanting
21.00 uur Pauze
21.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen en aanmelden voor het project
21.45 uur Afsluiting


Als u verhinderd bent, maar wel mee wil doen aan dit project, kunt u zich aanmelden via de website www.landschapsbeheergelderland.nl.

 

Het project 'De Glind en Achterveld in het Groen' wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Landschap en Landgoederen van de provincie Gelderland.Locatie
« Terug