Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 17:17:26 Boutensstraat Barneveld 3771GR 35145 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-108

Ambulance 07-108

woensdag 25 april 2018

Archief

Geen treinen op Valleilijn vanwege werkzaamheden

Gemaakt: Donderdag, 30 november 2017 19:10

BARNEVELD / AMERSFOORT / EDE - Vanwege werkzaamheden rijden er op zaterdag 2 december en zondag 3 december geen treinen tussen Barneveld Centrum en Amersfoort v.v. In de vroege ochtend en de late avond vervallen enkele treinen op het gehele traject.


Op zaterdag 2 december betreft dat de treinen Amersfoort vertrek 5.39 uur en 6.09 uur naar Ede-Wageningen en Ede-Wageningen vertrek 1.23 uur en 1.53 uur naar Amersfoort.
Op zondag 3 december vervallen de treinen Amersfoort vertrek 7.09 uur en 7.39 uur naar Ede-Wageningen en Ede-Wageningen vertrek 23.53 uur en 0.23 uur naar Amersfoort.

 

Connexxion zet bussen in. Reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd.

Vrijwilligers gezocht voor de Sport en Spelkast Norschoten

Gemaakt: Donderdag, 30 november 2017 19:13

BARNEVELD - In de wijk Norschoten aan de Espeterweg staat een sport- en spelkast. Voor deze sport- en spelkast zijn wij op zoek naar inwoners van 18 jaar en ouder, die enthousiast zijn over sport en spel en het leuk vinden om de kast en de kinderen te begeleiden. Bij een sport- en spelkast kunnen kinderen gratis speelgoed en sportmateriaal kunnen lenen.

 

Wat doet een vrijwilliger van de sport- en spelkast?
Bij een sport- en spelkast is er altijd een vrijwilliger aanwezig die het speelgoed uitleent en toezicht houdt op het gebruik van het materiaal. Ook begeleidt de vrijwilliger de jeugd bij het sporten en spelen. De openingstijden van de sport- en spelkasten worden met de vrijwilliger(s) afgestemd. U kunt namelijk zelf aangeven op welk dagdeel of dagdelen u vrijwilliger wilt zijn. De vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding.


Meer weten over de sport- en spelkast? Of wilt u vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Marijke den Brok (jongerenwerkster van de gemeente Barneveld) E-mail: m.denbrok@barneveld.nl

Afsluiting en omleiding vanwege wegwerkzaamheden

Gemaakt: Donderdag, 30 november 2017 19:23

BARNEVELD - De gemeente Barneveld voert de komende periode asfaltonderhoud uit aan Nieuwe Voorthuizerweg, Kruishaarseweg en Overhorsterweg. De werkzaamheden duren van vrijdag 1 tot en met vrijdag 22 december 2017.


Er is een volledige afsluiting van de rijbaan voor doorgaand verkeer. Na vrijdag 8 december gaat de Overhorsterweg open voor doorgaand verkeer. De Kruishaarseweg en Nieuwe Voorthuizerweg blijven de hele periode afgesloten.


Er wordt een omleiding ingesteld via de Rembrandtstraat – Hoofdstraat – Appelseweg.


Informatie
Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden. Neem dan contact op met de gemeente Barneveld, tel. 14 0342 (netnummer niet nodig).

Verkoopstart woningen Holzenhoef in Holzenbosch

Gemaakt: Donderdag, 30 november 2017 19:27

VOORTHUIZEN - Op donderdag 30 november 2017 organiseert Heilijgers de verkoopstart voor 62 woningen in deelplan Holzenhoef in nieuwbouwwijk Holzenbosch te Voorthuizen. Heilijgers realiseert namens de gemeente Barneveld de woningen.

 

In het project Holzenhoef worden diverse woningtypen gerealiseerd: van tussen- en hoekwoningen vanaf € 175.000,- (v.o.n.) tot royale herenhuizen en twee-onder-één kapwoningen vanaf ca. € 399.500,- (v.o.n.) inclusief garage. Er komen ook zeven energieneutrale, all-electric woningen, ook wel bekend als nul-op-de-meter woningen, waar geen gasaansluiting in komt én acht twee-onder-een-kap woningen met garage.

 

U bent donderdag 30 november 2017 tussen 19.00-21.00 uur van harte welkom voor deze start verkoop in Brasserie Buitenlust, Hoofdstraat 89 te Voorthuizen. U krijgt een folder/magazine, de prijslijst en de inschrijfdocumentatie. Daarnaast kunt u vragen stellen aan het aanwezige verkoopteam. Vanaf donderdag 30 november 2017 start de inschrijfperiode.

 

Bij een voorspoedige verkoop wordt in het 2e kwartaal 2018 gestart met de bouw en vindt de oplevering van de woningen naar verwachting begin 2019 plaats . De inschrijving duurt tot en met 11 december 2017.

 

Meer informatie

Via Midden Nederland Makelaars (0342) 472072 en Drieklomp Makelaars (0342) 474000. Of bezoek www.holzenhoef.nl 

Schaffelaarbos B.V. koopt bedrijventerrein Harselaar Centraal

Gemaakt: Vrijdag, 01 december 2017 17:32

BARNEVELD - De gemeente Barneveld en de firma Schaffelaarbos B.V. – gevestigd aan de Industrieweg – hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van het gebied Harselaar Centraal (voorheen Columbiz Park geheten). Schaffelaarbos zal een deel van het bedrijventerrein voor de uitbreiding van haar bedrijf gaan gebruiken; de overige ruimte wordt als bedrijventerrein ontwikkeld. 

 

Voordat de bouwactiviteiten op het bedrijventerrein Harselaar Centraal kunnen starten, is het nodig het bestemmingsplan te herzien. De gemeenteraad van Barneveld neemt hier naar verwachting op woensdag 13 december 2017 een besluit over. 

 

Verheugd 

De gemeente Barneveld is verheugd dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein, met de aankoop door het bedrijf, van start gaat. “Dat is goed voor de uitstraling van het gebied dat lange tijd niet kon worden ontwikkeld. ”, aldus wethouder Gerard van den Hengel.

120.000 keer te veel

Gemaakt: Vrijdag, 01 december 2017 17:49

,,Er is maar één iemand nodig om de cirkel van geweld in een gezin te doorbreken. En iedereen kan die ene zijn. Die ene leraar, die ene buurvrouw, die ene huisarts. Laten we samen het verschil maken."

 

Met deze uitspraak vestigde de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge vorige week de aandacht op de week tegen kindermishandeling. Deskundigen schatten in dat circa 120.000 kinderen opgroeien in onveilige gezinssituaties. Kinderen die worden misbruikt of mishandeld en dat bij 120.000 kinderen! En dan spreken we over fysiek of geestelijk geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Wat zijn de gevolgen voor die kinderen groot. Per jaar overlijden naar schatting vijftig kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

 

En wat te denken van de pijn, het emotionele leed, psychiatrische stoornissen, depressies en angstsyndromen? Of de vlucht in drugsgebruik, seksueel risicogedrag of misdrijven? Wat raken kinderen van slag; ze durven niets en niemand meer te vertrouwen. Waar moet je als kind naar toe? Aan wie durf je je geheim te vertellen? Vaak voelt een kind zichzelf zelfs schuldig aan dat huiselijk geweld dat hem of haar wordt aangedaan door volwassenen. Volwassenen die ook zelf de weg kwijt kunnen zijn door allerlei omstandigheden en soms ongewild tot hun daden komen. Ook zij hebben dan hulp nodig om de cirkel van geweld te doorbreken.

 

Te gek voor woorden

Het is te gek en te erg voor woorden eigenlijk. En toch gebeurt het, 120.000 kinderen! We mogen de ogen er niet voor sluiten. Nee, sterker nog, we moeten onze ogen en oren wijd openen om signalen van kindermishandeling op te vangen. Dat bedoelde ook minister De Jonge. Iedereen kan die ene zijn die een "niet pluis gevoel" opmerkt en aan de bel trekt. En dat is wat nodig is. Niets doen is geen optie want het houdt niet vanzelf op!

 

Vorige week kwamen de pastores en onze burgerlijke gemeente bijeen om samen over dit vraagstuk te praten. ,,De aanpak van kindermishandeling is als het pakken van een egel", zei mevrouw Vermeulen die het overleg begeleidde. ,,Het prikt en steekt van alle kanten."

 

Niet pluis

En toch kun je die egel aanpakken. Maar hoe herken je dat huiselijk geweld dan? Wat kun je doen als je zo'n "niet pluis gevoel" hebt? Hoe schep je een vertrouwensrelatie? En als je dan dichterbij bent gekomen en een kind je zijn geheim van de mishandeling vertelt, hoe moet je dan samen verder om een oplossing te vinden en hoe waarborg je daarbij de veiligheid van dat kind? Wat fijn om te merken dat kerken zo betrokken zijn bij het wel en wee van onze kinderen. Trouwens net zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, vroedvrouwen, leraren, begeleiders op kinderdagverblijven en medewerkers in zorg en welzijn. Want uit die doelgroep ontmoette ik deze week vertegenwoordigers die met elkaar een training hadden gedaan om in hun beroep beter toegerust te zijn voor het signaleren en omgaan met kindermishandeling en huiselijk geweld.

 

In hun organisaties worden zij de zogenaamde ´aandachtsfunctionaris´ die collega's gaat helpen en ondersteunen om de ´niet pluis gevoelens´ te onderkennen en te bespreken. In het nieuwe jaar starten wederom trainingen aandachtsfunctionaris waar professionals die met kinderen, gezinnen en kwetsbare ouderen werken zich voor kunnen inschrijven. Daarnaast start er 23 januari een training voor kerkelijk werkers rond het thema signaleren en bespreekbaar maken van onveilige opvoedsituaties. Wat zou het mooi zijn als de trainingen ook volgend jaar weer vol zitten zodat deze mensen de opgedane kennis weer kunnen inzetten in hun organisaties. Informatie hierover is te verkrijgen via onze medewerkster Suzanne Bruinekreeft (s.bruinekreeft@barneveld.nl, telefoon 0342-495951).

 

Mishandeling

Onze wethouder Hans van Daalen is één van de trekkers om dit vraagstuk meer onder de aandacht te brengen. Hij nam deel aan de landelijke task force die onder leiding stond van de vroegere wethouder en nu minister De Jonge. Ook ondertekende hij samen met wethouders uit de gemeente Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen en Ede deze week het Manifest Meldcode, waarin centraal staat dat het gebruik van de Meldcode meer wordt gestimuleerd binnen de eigen organisaties maar ook bij maatschappelijke partners. De Meldcode helpt professionals bij de vraag "wat kan ik doen bij vermoedens van geweld of mishandeling?"

 

Ook U

Iedereen kan die ene zijn die de cirkel van geweld in huiselijke kring kan doorbreken. Ook u. Als er zulke gerede vermoedens zijn, kunt u dat altijd bespreken met de vertrouwenspersoon op de school van het kind, met Niet Pluis (www.nietpluis.nl) of melden bij de organisatie Veilig Thuis (telefoon 0800-2000; www.vooreenveiligthuis.nl).

 

Want je zorgen delen is een belangrijke eerste stap Als er kinderen zijn die niet weten waar ze naar toe moeten met hun verhaal? Zij kunnen hulp vragen bij mensen in hun directe omgeving of school. Voor hen is er ook de kindertelefoon (0800-0432). In noodgevallen mogen zij ook bij mij aankloppen op het gemeentehuis. Want elk kind telt en ieder kind moet in veiligheid kunnen opgroeien.

 

Dr. J.W.A. van Dijk Burgemeester

 

Bron BDUmedia

Bouwmanager Rob Haksel van ProRail: “Project om trots op te zijn”

Gemaakt: Vrijdag, 01 december 2017 20:17

BARNEVELD - Rob Haksel is als bouwmanager van ProRail betrokken bij de bouw van de Harselaartunnel. Aan de vooravond van het tweede weekend vól werkzaamheden vertelt hij over wat hij doet, wat er dit weekend gaat gebeuren en wat daar allemaal bij komt kijken. “In ieder geval is het voor ons allemaal, de gemeente, ProRail en BAM Civiel, een project om trots op te zijn.”

Wat doet een bouwmanager?
“Een bouwmanager zorgt dat het contract tussen de opdrachtgever (ProRail) en de aannemer (de opdrachtnemer) op een goede manier wordt uitgevoerd. Daarnaast zorgt de bouwmanager dat er een goed contact is tussen de omgeving (gemeente en de bewoners), ProRail en de aannemer. En dat betekent dat ik let op de vier belangrijke onderdelen: de scope (daarmee bedoelen we de omvang van het project), de tijd, de prijs en de kwaliteit. Daarnaast staan veiligheid en omgeving ook hoog in ons vaandel.”

“De planning voor de bouw van de tunnel is al lang geleden gemaakt. De buitendienststellingen – de weekenden dat er geen treinen rijden en specifieke werkzaamheden worden uitgevoerd – moeten al geruime tijd van tevoren bekend zijn. Het werk moet daar natuurlijk naadloos op aansluiten. De eerste buitendienststelling was aan het einde van de herfstvakantie, de tweede is het aanstaande weekend. De derde is in week 17 van 2018 – dat is een spectaculaire, want dan wordt het tunneldek ingeschoven – en nog een vierde in 2019. “Die planning moet natuurlijk wel worden gehaald.”


“Kwaliteit is ook zo’n belangrijke kernwaarde. Het gaat dan niet alleen om de kwaliteit van de Harselaartunnel, maar ook om de effecten op de omgeving, zoals het geluid, de kwaliteit van de communicatie (waarvoor we nauw samenwerken met de gemeente Barneveld) en de omleidingsroutes.”


“Ook veiligheid is belangrijk. Veiligheid voor onze medewerkers die het werk moeten uitvoeren, maar ook de veiligheid voor de omgeving. Daarom wordt het werkterrein goed afgesloten en bieden we belangstellenden de mogelijkheid om de werkzaamheden via de webcam te volgen of tijdens bijzondere momenten (zoals het komende weekend) vanaf het bovenste parkeerdek van het Transferium te volgen.”


“Het klinkt misschien allemaal wat formeel, maar onze ervaring is dat dit er allemaal voor zorgt dat iedereen het werk veilig kan uitvoeren én dat er sprake is van een project waarop iedereen trots is.”

Wat gaat er dit weekend gebeuren?
“Tijdens de vorige buitendienststelling is de bestaande spoorovergang verwijderd en werd een nieuwe spoorovergang voor de duur van ongeveer 1,5 jaar voor fietsers en voetgangers aangelegd. De werkzaamheden die vrijdagavond van start gaan, zijn de voorbereidingen voor de bouw van de tunnel zélf. Eerst wordt ter hoogte van waar de tunnelbak moet komen het spoor verwijderd zodat er ruimte ontstaat voor het werk dat op de planning staat om te worden uitgevoerd. Vervolgens worden de damwanden in de grond getrild waar op een later moment de tunnelwanden tegenaan worden gebouwd. Daarnaast worden 18 funderingspalen in de grond geboord die later de tunnel moeten dragen én worden verschillende andere werkzaamheden uitgevoerd zodat in week 17 van 2018 de tunnel in het spoor kan worden gebracht.” 

“We zijn trouwens als ProRail het komende weekend niet alleen bij de Harselaartunnel aan het werk. Ook bij de spoorovergang Nijkerkerweg en verderop langs het spoor Amersfoort-Apeldoorn voeren we werkzaamheden uit. Dat kan omdat er dit weekend geen treinverkeer rijdt en we de overlast voor treinreizigers op deze manier tot een minimum beperken.”

Wat is er allemaal voorbereid voordat zo’n weekend van start gaat?
“De voorbereidingen voor het komende weekend zijn ongeveer 22 weken geleden begonnen. Tijdens een eerste overleg zijn alle werkzaamheden doorgenomen. De periode tussen toen en nu is gebruikt om de plannen verder uit te werken. Het komt er dan bijvoorbeeld op aan om over zaken die dán nog onzeker zijn, zekerheid te krijgen. Daarnaast zijn in de afgelopen periode alle kabels en leidingen die vanaf januari tot op dit moment zijn verlegd uit het werkgebied gehaald zodat deze niet in de weg liggen voor de werkzaamheden. Ook is het volledige werkterrein ‘in de hekken gezet’, zodat onbedoeld betreden niet meer mogelijk is. Dit is gedaan voor de veiligheid van omwonenden.”

Houden jullie voor het komende weekend nog met iets bijzonders rekening?
“We hebben ons goed voorbereid op de komende werkzaamheden en hebben er met elkaar zin in om het werk uit te voeren. Er zijn geen bijzondere aandachtspunten. Er wordt dag en nacht doorgewerkt en dat vereist natuurlijk welk een behoorlijke strakke werkplanning, maar de mensen die het werk uitvoeren, zijn daar goed op voorbereid. We hebben er zin in. We hopen dat de overlast voor automobilisten en fietsers (zeker de fietsers die anders gebruik maken van de Nijkerkerweg) minimaal is. Voor dit weekend is het helaas niet anders en moet er worden omgereden.”

Hoe bewaken jullie de tijd dat alles op tijd af is?
“Vanaf het eerste moment dat er geen trein meer over het spoor rijdt, wordt iedere twee uur de stand van het werk opgenomen en elke vier uur de stand van het werk met elkaar besproken. In de planning van de werkzaamheden houden we rekening met een buffertijd (dat is een tijdreservering waarin geen werkzaamheden zijn gepland) om kleine tegenvallers te kunnen opvangen. Mochten er, onverhoopt, toch grote vertragingen optreden, dan beslist een speciaal team of het mogelijk is en wat er moet gebeuren om toch op tijd het spoor weer indienst te geven op maandagmorgen. En dus hoe en welke werkzaamheden op een later tijdstip alsnog afgemaakt kunnen worden. Of als het echt niet anders kan dat het werk langer moet duren (en er dus langer geen treinen rijden). We hopen natuurlijk dat dit – net als in oktober jongstleden – niet nodig zal zijn en al het werk op tijd klaar is.”

Feiten & Cijfers Palen & Damwanden
De belangrijkste feiten & cijfers over de komende weekendwerkzaamheden:
- 18 funderingspalen van 20 meter en een diameter van 56 cm verdwijnen in de grond om later de tunnel te kunnen dragen.
- 28 damwanden met ieder een lengte van 18,2 meter zorgen ervoor dat de tunnelwanden kunnen worden gebouwd.

 

Voor het bovenstaande wordt het volgende materiaal ingezet:
- 3 boorstellingen voor het aanbrengen van de buispalen;
- 3 damwandstellingen voor het aanbrengen van de damwanden;
- 2 voorboorstellingen voor het losser maken van de ondergrond zodat de damwanden gemakkelijker in de grond komen;
- 1 hulpkraan voor het aangeven en hijsen van de materialen
- 18 stuks paalkorven die in de stalen buispalen worden gehesen (ten behoeve van de gwapende betonnen paal);
- 4 graafachtig materieel (bandenkranen, krols, etc.);
- 1 keerbetonpomp voor het betonstorten van de stalen buispalen (ongeveer 70 kubieke meter)
- 250 mensen die gedurende het weekend op de bouwlocatie aan het werk zijn.

Rob Haksel is vaak op de bouwlocatie aanwezig. Belangstellenden kunnen hem altijd aanspreken om meer informatie te krijgen.


De gemeente Barneveld stelt zaterdag 2 en zondag 3 december 2017 opnieuw het bovenste parkeerdek van het Transferium Barneveld-Noord open voor belangstellenden. Op zaterdag 2 december 2017 is er tussen 9.15 en 16.00 uur koffie, thee en iets lekkers.

Elk bedrijfsongeval is er één te veel

Gemaakt: Zaterdag, 02 december 2017 03:16

Na het dagelijkse koffiemomentje op het werk, klimt Rob op een ladder. Maar deze begeeft het. Rob breekt zijn been en is een mooi poosje uit de running. Vervelend voor Rob, die nu zijn belangrijke voetbalwedstrijd in het weekend wel op zijn buik kan schrijven.

 

Het bedrijf waar Rob werkt is ook niet blij. Hoe regelen zij nu op korte termijn een vervanger, terwijl de arbeidsmarkt toch al zo krap is. De grote vraag is: had dit incident voorkomen kunnen worden?

 

Zowel werknemers als werkgevers hebben er belang bij om ongevallen te voorkomen. Bedrijven zijn zelfs verplicht om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te hebben om risico's zo veel mogelijk te beperken. Toch zijn er nog veel bedrijven die hier niet aan voldoen. Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Toch vielen er vorig jaar 70 dodelijke slachtoffers op de werkvloer, 19 meer dan het jaar ervoor. Het aantal arbeidsongevallen zonder dodelijke afloop steeg met 13 procent.

 

FIRE PREVENT uit Kootwijkerbroek is de expert op het gebied van brandbeveiliging en veiligheidsopleidingen. De veiligheidskundige heeft veel ervaring in het maken van risicoanalyses. Wilt u weten waar de risico's liggen binnen uw bedrijf, bent u benieuwd wat de veiligheidskundige van FIRE PREVENT voor uw onderneming kan betekenen of heeft u andere specifieke vragen, neem dan vrijblijvend contact op met FIRE PREVENT.

 

De veiligheidskundige staat klaar om samen met u tot de meest optimale werkomgeving te komen. Tenslotte; elk ongeval is er één teveel.

 

Fire Prevent
Tel. 0342 - 418 249
info@fireprevent.nl
www.fireprevent.nl

Veel kijkers bij aanbrengen palen en damwanden Harselaartunnel

Gemaakt: Zaterdag, 02 december 2017 17:50

BARNEVELD - De gemeente Barneveld realiseert, samen met ProRail en de provincie Gelderland, de Harselaartunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. De tunnel vervangt de drukke en gevaarlijke spoorwegovergang in de Stationsweg/Baron van Nagellstraat.

 

Dit weekend worden lange funderingspalen en damwanden de grond in geslagen voor de tunnel in aanbouw. Autoverkeer tussen Barneveld en Voorthuizen moet omrijden via A1 en A30 of Hanzeweg-Zuid en Wesselseweg. En er rijden geen treinen maar bussen tussen Amersfoort en Apeldoorn. 

 

Nadat de werkzaamheden van begin december zijn afgerond, wordt gestart met de bouw van de elf tunnelcompartimenten. Dat gebeurt naast het Transferium Barneveld-Noord.

 

Vanaf het dak van het parkeerdek bij het Transferium Barneveld-Noord zijn de werkzaamheden goed te zien. De gemeente Barneveld zorgde voor koffie, chocolademelk en saucijzenbroodjes.

Hoor & Zie Voorthuizen: onderscheidend in prijs en technologie

Gemaakt: Dinsdag, 05 december 2017 16:54

VOORTHUIZEN - Begin vorig jaar startte Hans van Wikselaar met Hoor & Zie in Leersum. Begin 2017 werd de winkel in Woudenberg samen met Onno Meerveld geopend. Ze benaderden goede vriend Erik Heiwegen voor een vestiging in Voorthuizen. Heiwegen zit al elf jaar in het vak en had de laatste jaren ook een bedrijf als groothandel in mooie monturenmerken. “In mei begonnen we met de plannen en op 1 september openden we de winkel op het Smidsplein”, vertelt Heiwegen, die denkt dat de winkel voorziet in een behoefte. “We onderscheiden ons met bijzondere merken. Hoor & Zie is een zelfstandige opticien, maar we hanteren wél scherpe prijzen. We hebben de kwaliteit van een zelfstandige opticien met alleen gediplomeerde mensen gecombineerd met eerlijke prijsvoering. Dat slaat goed aan.” 

Het contact met mensen maakt het vak leuk, vindt Heiwegen. “Je helpt een meisje van drie met een bril en vervolgens een man van 92 jaar die een nieuw hoorapparaat nodig heeft. Je bent met mode bezig, maar ook commercieel en paramedisch. Je laat mensen weer goed zien of horen en kunt echt iets betekenen voor iemand.”

 

Buffelhoorn

Hoor & Zie biedt een zeer gevarieerd assortiment brillen voor ieder budget. “We willen dat iedereen hier binnen durft te stappen. De prijzen lopen uiteen van een complete bril voor 79 euro tot een unieke designbril van buffelhoorn met bladgoud. We vinden het echt leuk om bijzondere merken te promoten. Die bril van buffelhoorn is van het merk Hoffman en is helemaal opgebouwd uit laagjes hoorn. Puur een natuurproduct dat er over tien jaar nog net zo uit ziet. Of Mykita, een merk van gepassioneerde ondernemers uit Berlijn, die complete brillen maken zonder één schroefje te gebruiken. Een mooi onderscheidend product dat niet in iedere winkel ligt. Maar we bieden ook bekende merken, zoals RayBan, Polaroid en Vingino, omdat we de drempel laag willen houden.” 

 

“Iedereen die een bril nodig heeft, kan bij ons terecht. Nu zijn we bezig met een nieuw product voor Low Vision. Dat zijn mensen die oogziektes hebben en heel slecht zien. Er is recent een cameraatje ontwikkeld dat je op je bril zet en fungeert als een soort voorleesapparaat. Je wijst met je vinger naar een boek en het apparaat leest de tekst voor. Er is ook een variant met gezichtsherkenning. Die ontwikkelingen zijn heel gaaf en een uitkomst voor mensen met Low Vision.”

 

Smartphone

“Mensen zijn blij dat Corrie van Ginkel eindelijk weer als audicien in Voorthuizen zit. Nu kunnen ze makkelijk even binnen lopen met een vraag en dat is prettig”, zegt Heiwegen. Hoor & Zie heeft een aparte ruimte ingericht om in alle rust en privacy de hoortest af te nemen. In een stiltecabine neem je plaats en krijg je een koptelefoon op, waarna de hoortest plaatsvindt. “Voor een hoormeting kun je het beste even een afspraak maken. Voor service mag iedereen altijd binnenlopen. Elke dag is er een audicien aanwezig.”

 

Hoortoestellen hadden een wat stoffig imago, maar dat is helemaal verleden tijd. De nieuwe generatie apparaten bedien je met een app op je smartphone. Zeker jongere mensen vinden dit ideaal. “Er zitten allerlei mogelijkheden op. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat je die avond naar een concert gaat en de hoge tonen goed wilt horen. Of je hebt een vergadering en wilt de mensen om je heen goed verstaan. Je staat zelf aan het roer. Dat is mooi”, aldus van Ginkel. Hoortoestellen kunnen nu ook onzichtbaar gedragen worden dankzij microtechnologie. Dit is echter niet voor iedereen een issue.  Van Ginkel: “Laatst hielp ik een dame die slechtziend was. Ze moest voor het eerst een hoortoestel en koos een rood model. Ik schaam me er niet voor, zei ze, en dan kan ik ze tenminste vinden als ik ze kwijt ben. Mensen mogen het best zien, dan kunnen ze rekening ermee houden’. Slim toch?” 

 

We hebben hoortoestellen die gedeeltelijk door de zorgverzekering vergoed worden, maar ook meer geavanceerde toestellen in de private markt, legt Heiwegen uit. “Afhankelijk van het comfort dat je wenst en het budget dat je ervoor over hebt, bepaal je welke geschikt is voor jou. Je moet zelf de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen, maar wij adviseren wel allebei te ervaren, zodat je een goede afweging kunt maken. Hoortoestellen gaan altijd op proef. Pas als je helemaal tevreden bent, wordt er afgerekend.”

 

Service aan huis

Als je de winkel op het Smidsplein binnenstapt, valt de huiselijke sfeer op. “We willen laagdrempelig service bieden en dat ook uitstralen”, aldus Heiwegen. “We hebben geprobeerd om een gezellige winkel te creëren, waarin iedereen zich thuis voelt. We presenteren bewust niet heel veel brillen, omdat dit overweldigend kan werken. Als mensen binnenkomen, gaan we vaak eerst even aan de grote tafel zitten, met een kopje koffie erbij, om de wensen in kaart te brengen. Vervolgens pakken we diverse modellen.” 

 

“Als mensen slecht ter been zijn, komen we bij hen thuis en nemen we een assortiment mee. We gaan bijvoorbeeld ook langs bedrijven die beeldschermbrillen of gehoorbescherming op maat nodig hebben. Mensen kunnen hiervoor vrijblijvend een afspraak maken.”

 

> Hoor & Zie

   Smidsplein 5, Voorthuizen

   Tel. 0342 – 21 90 61

   Tel. 06 - 2249 0983 (Service aan huis)

   voorthuizen@hoorenzie.nl

   www.hoorenzie.nl

 

15-jarig Popkoor Luidkeels tijdens Candlelight

Gemaakt: Woensdag, 06 december 2017 18:57

BARNEVELD - Zoals altijd laten wij ook tijdens deze editie van Candlelight Shopping weer luidkeels van ons horen.

 

Wij wisselen klassiekers uit ons kerstrepertoire af met een paar nieuwe liedjes. Dit alles onder leiding van dirigent Rutger de Groot en op de piano worden we begeleid door Jasper Hutte.

 

Voor ons heeft dit optreden iets extra feestelijks, want op 3 december bestond Popkoor Luidkeels 
15 jaar!

 

Wij zingen op de hoek: Jan van Schaffelaarstraat / Nieuwstraat (bij de Hebberd/IJssalon)
om 18.00, 19.00 en 20.00 uur.

 

U bent van harte uitgenodigd om naar ons te komen luisteren.

Kerstactie Barneveld Magazine

Gemaakt: Woensdag, 06 december 2017 19:05

De december-feestdagen vormen een tijd van vrolijkheid en gezelligheid, maar ook een tijd van bezinning en aandacht voor onze naasten. Iedereen kent wel iemand die zich onbaatzuchtig inzet voor familie of derden. Om onze en uw waardering voor deze mensen te tonen is er de gelegenheid deel te nemen aan een aantal 'dank je wel' acties, waarmee zij een blijk van waardering krijgen.

 

U kent ze vast wel. De mensen die wekelijks de tuin van de buren verzorgen omdat zij dat zelf niet meer kunnen. De mensen die een familielid verzorgen. Iemand die regelmatig zijn of haar auto beschikbaar stelt om voor een ander de boodschappen te halen. En zo zijn er tientallen voorbeelden te bedenken. Een 'dank je wel' wordt zelfs niet gevraagd. Toch zou dat op een bijzondere manier een blijk van waardering zijn.

 

Aanmelding

Indien u iemand wilt bedanken en een blijk van waardering wilt tonen, kunt u ons een email te sturen met de gegevens van die perso(o)n(en) voorzien van een motivatie waarom u vindt dat hij of zij dit verdient. Geef een voorkeur aan voor een actie. Wij kunnen echter niet garanderen dat dat ook altijd lukt. Uit alle aanmeldingen kiezen wij de prijswinnaars waarvan wij denken dat zij, op basis van de omschrijving, het meest in aanmerking komen.

 

Wat kunnen zij winnen?

Het Visnet en Smaakidee stellen samen met ons een aantal overheerlijke schotels voor de feestdagen ter beschikking. Het Schaffelaartheater biedt vier paren de gelegenheid om een voorstelling naar keuze gratis te bezoeken.

 

Aanmelden kan tot 15 december via emailadres magazine@24webvertising.nl.

CIF start nieuwe glasvezelcampagne voor tweede deel buitengebied Barneveld

Gemaakt: Donderdag, 07 december 2017 15:38

BARNEVELD - In januari 2018 start CIF met een nieuwe campagne ‘Glasvezel buitenaf’ in Vallei & Veluwe Midden. Voor de gemeente Barneveld gaat het om het tweede deel van het buitengebied. Voor het eerste deel werd al een succesvolle campagne georganiseerd; binnenkort start CIF met de aanleg van dit deel. “We zijn blij dat nu ook het tweede deel van ons buitengebied de gelegenheid heeft om zich aan te melden. Ik weet zeker dat er ook in dit gebied veel belangstelling van inwoners én ondernemers zal zijn”, aldus wethouder Gerard van den Hengel. 

 

Inwoners en bedrijven in het gebied ontvangen persoonlijk een uitnodiging voor de informatieavonden. CIF geeft tijdens deze informatieavonden een toelichting over de voordelen van glasvezel, het aanbod en de voorwaarden. Inwoners en bedrijven kunnen straks kiezen uit glasvezelabonnementen van vijf verschillende dienstaanbieders (Caiway, CBizz, Kliksafe, Solcon en WeServe). 

 

Aanbod 

Daarnaast betalen de inwoners en bedrijven een vastrechtvergoeding van 12,50 euro per maand òf 1600 euro bij eenmalige afkoop. CIF heeft 50% deelname nodig om glasvezel te kunnen uitrollen. Inwoners die na de inschrijfperiode alsnog kiezen voor glasvezel, betalen de eenmalige kosten van minimaal 995 euro plus de abonnementskosten en de vastrechtvergoeding. 

 

Blij 

Wethouder Van den Hengel is blij met de ontwikkelingen. “We weten dat veel inwoners en ondernemers in het buitengebied met smart wachten op snel internet. De aanleg van glasvezel in het buitengebied kan niet snel genoeg gebeuren. Tijdens de eerste campagne kregen wij veel verzoeken vanuit het gebied waarvoor nu de campagne start. Ik weet zeker dat we de benodigde 50% gaan halen en dat ook dit gedeelte van ons buitengebied straks kan beschikken over glasvezel.” 

 

Over CIF 

Het Communicatie Infrastructuur Fonds beheert sinds de oprichting in 2008 het derde grootste communicatie infrastructuurnetwerk van Nederland. Het heeft inmiddels 390.000 adressen voorzien van een aansluiting op coax- en glasvezelnetwerken. Er zijn 15 glasvezelcampagnes succesvol afgerond en dit betekent dat ruim 50.000 adressen de mogelijkheid hebben om over te stappen op glasvezel.

Winters weer houdt aan, aangepaste dienstregeling op het spoor

Gemaakt: Maandag, 11 december 2017 16:11

REGIO - Vandaag, maandag 11 december, wordt met name in de middag en in de avond opnieuw veel sneeuw en dus overlast verwacht. Tijdens de avondspits zal de hinder voor reizigers zeer groot zijn. Reizigers krijgen het dringende advies om hier rekening mee te houden en hun reis hierop aan te passen.

 

Winters weer kan voor overlast zorgen voor alle vormen van vervoer, ook op het spoor. NS en ProRail passen daarom de dienstregeling aan. Er rijden vandaag minder treinen dan op een gewone werkdag. Treintijden kunnen gewijzigd zijn door de start van de dienstregeling 2018 of vanwege de aanpassing als gevolg van het winterweer. NS adviseert reizigers om de weerberichten goed in de gaten te houden en vlak voor de reis de reisplanners te raadplegen. Houdt u rekening met langere reistijden, extra overstappen en drukte in de trein.

 

De aanpassingen voor vandaag zijn in de reisplanner verwerkt.

Drie weken lang activiteitencarrousel

Gemaakt: Maandag, 11 december 2017 17:59

BARNEVELD / VOORTHUIZEN - Op alle drie de locaties van zorggroep ENA heeft een week lang een levendige 'activiteitencarrousel' plaatsgevonden. Op die manier hebben bewoners de kans gekregen om kennis te maken met nieuwe en bestaande activiteiten, andere afdelingen te bezoeken en vooral om elkaar te ontmoeten.

 

"Het doel is dat bewoners kunnen ervaren hoe het is om deel te nemen aan verschillende activiteiten, die aansluiten op hun interesses. De dagindeling van de bewoner wordt dan niet bepaald door zijn/haar afdeling of problematiek, maar door persoonlijke wensen. Vanuit het project 'Waardigheid en Trots' zijn er speciale kaarten 'Welzijn voorop' als hulpmiddel ontwikkeld om erachter te komen waar de behoeften van de bewoner liggen op het gebied van welzijn", legt Nicole van Raalte namens de projectgroep uit.

 

Aaien hulphond
De activiteitencarrousel was zo groots opgezet dat er voor iedereen wat passends was binnen het woonzorgcentrum: luisteren naar live accordeonmuziek, bewegen, Oudhollandse spelletjes, een concert van André Rieu bekijken, koersballen, Sinterklaas bingo, schilderen, speculaaskoekjes bakken, een visje halen in de viskraam, hulphond Guus aaien of zelfs een heus baby'tje in bad doen. "Gemiddeld kwamen wel zo'n 60 bewoners per dag voor een bepaalde activiteit in beweging. Dat het zó zou aanslaan, hadden wij gehoopt maar niet verwacht. Bewoners grepen echt de kans om op een laagdrempelige manier activiteiten uit te proberen of iets te kiezen dat dicht bij hun interesses ligt. Bewoners kwamen elkaar weer tegen: dit zorgde zichtbaar voor veel positieve reacties. Ook heel bijzonder is dat bewoners van bijvoorbeeld de verpleegunit op de zaal kwamen bloemschikken. Even van de eigen afdeling naar een andere afdeling in een andere samenstelling. Kortom, uit en toch thuis."

 

Dankzij de grote inzet van vele vrijwilligers, mantelzorgers, familieleden en medewerkers is de eerste activiteitencarrousel een groot succes geworden met een duidelijke meerwaarde. Na deze proef zullen de teams van zorggroep ENA niet alleen een vast activiteitenprogramma opzetten, ze zorgen er tevens voor dat individuele wensen qua dagbesteding worden meegenomen in het zogenaamde zorgleefplan.

 

Zorggroep ENA bestaat uit de woonzorgcentra Nieuw Avondrust (Voorthuizen), Ruimzicht (Barneveld) en Het Huis in de Wei (Scherpenzeel). De bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers staan samen midden in het leven. De betrokken medewerkers zorgen voor een veilige en beschermende omgeving. Een plek om fijn te wonen én te werken. Het gevoel van samen...

“Service is de fundering van ons bedrijf”

Gemaakt: Maandag, 11 december 2017 19:57

De solide garagedeuren en sfeervolle terrasoverkappingen van Ruiter Garagedeuren zijn geliefd. Van heinde en ver kiezen zowel bedrijven als particulieren voor de kwaliteit en service van het familiebedrijf. "De Barneveldse mentaliteit is geliefd. We zijn er dag en nacht voor de klant en daarvoor kiezen ze."

 

"Buitenleven wordt steeds belangrijker. Een terrasoverkapping biedt alle comfort om optimaal te genieten van het buitenleven", vertelt Jan Ruiter van Ruiter Garagedeuren en Zonwering. Het familiebedrijf is opgericht door Jan en Marja, zonen Gerwin en Richard zetten in de toekomst de zaak voort. "25 jaar geleden begonnen we aan huis met de verkoop van garagedeuren en door de jaren heen bouwden we dat uit met zonwering en terrasoverkappingen. Inmiddels telt ons bedrijf twintig werknemers, waarvan twaalf monteurs, die we continu blijven scholen. Door de groei die we doormaken zijn we altijd op zoek naar nieuw talent."

 

Garagedeuren Ruiter levert garage- en industriedeuren door heel Nederland. "Hoewel de focus voornamelijk regionaal is, leveren en monteren we ook regelmatig garagedeuren buiten onze regio. Onderhoud is daarbij een belangrijk onderdeel", stelt Jan. "Sinds 1996 met personeel, maar in de praktijk blijkt het onderhoud vaak een ondergeschoven kindje. Bij jaarlijks onderhoud is de kans op storingen veel kleiner. Bovendien verleng je zo de levensduur van de deur."

 

Terrasoverkappingen

"Een luxe terrasoverkapping voor een vrijstaande woning is natuurlijk prachtig, maar ook voor een middenwoning zijn terrasoverkappingen geschikt", vertelt Jan. "We bieden daken van glas of polycarbonaat die goed passen bij een middenwoning. De veranda's en de terrasoverkappingen functioneren als een verlengde van de woonruimte en mensen kunnen langer buiten blijven zitten. Helemaal met een kacheltje erbij is het er 's avonds goed toeven en zijn gezellige, lange avonden gegarandeerd." Alle terrasoverkappingen van Ruiter zijn voorzien van een CEmarkering, wat betekent dat ze voldoen aan strenge Europese veiligheids- en kwaliteitseisen. "Er worden veel kappen verkocht zonder dit keurmerk. De CEmarkering houdt onder meer in dat het een veilig dak is en dat het een behoorlijke sneeuwlast aan kan. Wij staan achter onze producten en gaan alleen voor kwaliteit. Zo kiezen we puur voor sterke en duurzame materialen. We leggen de lat hoog."

 

Zo hebben ze onder andere projecten uitgevoerd bij Juffrouw Tok, BAS, De Hebberd en De Bunckman. De service blijkt een belangrijke toegevoegde waarde voor de horeca. "Parasols halen we op in het winterseizoen en slaan ze hier op. Als het voorjaar aanbreekt, vouwen we de parasols uit om te kijken of reparatie nodig is, zodat ze het hele seizoen er weer tegenaan kunnen. Die service is onze kracht", vertelt Marja Ruiter. "Het is de fundering van ons bedrijf. Dag en nacht zijn we bereikbaar met onze 24-uurs storingsdienst en we lopen niet weg voor een probleem. Dat waarderen de klanten."

 

Ruiter Garagedeuren en Zonwering

Harselaarseweg 20, Barneveld

Tel. 0342 – 49 02 53

info@ruitergaragedeuren.nl

www.ruitergaragedeuren.nl

Huurdersvereniging, Woningstichting en gemeente Barneveld ondertekenen Prestatieovereenkomst Wonen 2018-2022

Gemaakt: Woensdag, 13 december 2017 16:55

BARNEVELD - Huurdersvereniging Barneveld, Woningstichting Barneveld en gemeente Barneveld hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2018-2022 over Betaalbaar wonen, Voldoende geschikte sociale huurwoningen, Duurzaamheid met kwaliteit en Prettig wonen met elkaar. De afspraken zijn een uitwerking van het wettelijk verplichte bod dat de woningcorporatie voor 1 juli aan de gemeente deed. De prestatieafspraken zijn vandaag – woensdag 13 december 2017 – ondertekend door voorzitter A.A. van der Woude van Huurdersvereniging Barneveld, directeur-bestuurder mevrouw  L. Brouwer-de Jong van Woningstichting Barneveld en de wethouders A. de Kruijf en P.J.T. van Daalen van de gemeente Barneveld. 

 

In de afgelopen twee maanden stelden de drie partijen met elkaar op constructieve wijze de prestatieafspraken op. Zij formuleerden in totaal 20 concrete prestatieafspraken voor de vier thema’s. Ook maakten zij afspraken over de onderlinge samenwerking. 

 

De belangrijkste afspraken die de drie partijen hebben gemaakt, zijn: 

 • Woningstichting Barneveld continueert in de periode 2018 tot en met 2021 de bouw van totaal circa 450 sociale huurwoningen die in de periode 2017 t/m 2021 is voorzien. Daarmee draagt Woningstichting Barneveld in belangrijke mate bij aan het behoud van 20% marktaandeel van sociale huurwoningen binnen de totale woningvoorraad van gemeente Barneveld.
 • Woningstichting Barneveld werkt in overleg met Huurdersvereniging Barneveld en gemeente Barneveld aan het betaalbaar houden van haar sociale huurwoningen door een gematigd huurprijsbeleid, verlaging van woonlasten door verduurzaming en voldoende aanbod van woningen onder de aftoppingsgrenzen van de Wet op de huurtoeslag.
 • Woningstichting Barneveld en gemeente Barneveld verhogen op het gebied van duurzaamheid hun inspanningen. De woningstichting doet dit door de komende jaren jaarlijks bij gemiddeld 105 bestaande huurwoningen verbeteringen door te voeren, waardoor energielasten verlagen. Voor maatregelen aan de schil van de woning vraagt de woningstichting geen huurverhoging, met als doel de woonlasten zo laag mogelijk te houden. Huurdersvereniging Barneveld is hier content mee. Verder wordt er gewerkt aan een Energie Index van 1,30 in 2022; de huidige index is 1,40 en daarmee loopt de woningstichting voor op de landelijke doelstellingen. Daarnaast wordt ervaring opgedaan met BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouwd) bij nieuwbouw, onder andere in Wikselaarse Eng en Holzenbosch.
 • De drie partijen voeren in 2018 gericht campagne om huurders meer energiebewust te maken via voorlichting en coaching over energieverbruik. Doelstelling is zoveel mogelijk huurders te bereiken, zodat zij profiteren van lagere woonlasten door energiebesparing. In te zetten kanalen zijn onder andere het spreekuur van de huurdersvereniging, het bewonersblad en individuele voorlichting door de woningstichting en het gemeentelijke Energieloket Barneveld. 

 

Een selectie van concrete plannen 

 • De locatie Julianaplein wordt met de realisatie van 40 sociale huurwoningen als belangrijk herstructureringsproject in 2018 uitgevoerd.
 • De locatie Wikselaarse Eng draagt met 53 sociale huurwoningen in belangrijke mate bij aan de ‘inhaalslag sociale woningbouw’. De woningen worden aardgasvrij.
 • Gemeente Barneveld, Huurdersvereniging Barneveld en Woningstichting Barneveld stellen, in samenwerking met partners uit wijken en buurten, een leefbaarheidsprogramma op. Prettig wonen met elkaar en elkaar ontmoeten, met name in aandachtswijken en nieuwbouwwijken, is het doel.
 • De drie partijen informeren huurders actief over besparingsmogelijkheden en verwijzen huurders naar de beschikbare energiecoaches.
 • Er start in het kader van Prettig en Veilig Wonen een pilot om ouderen met voorrang te laten doorstromen naar geschikte huurwoningen en zo sociale eengezins huurwoningen vrij te maken voor woningzoekenden.
 • Woningstichting Barneveld gaat jaarlijks € 125.000 extra investeren om woningen voor senioren levensloopbestendig te maken.
 • Met verschillende partijen (waaronder nutsbedrijven en zorgverzekeraars) wordt een convenant opgesteld om ‘vroegsignalering van betalingsachterstanden’ op te starten.
 • Medewerkers van Woningstichting Barneveld worden getraind in het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gemeente Barneveld betaalt deze training ‘Safe at Home’.
 • Voor specifieke doelgroepen wordt als pilot via een casuïstiek overleg de noodzaak van urgentie met verantwoordelijke partijen onderzocht. De partijen blijven voldoen aan de doelstelling: zorgen voor huisvesting statushouders en mantelzorgers.

Overeenkomst voor ontwikkeling Valkhofterrein

Gemaakt: Donderdag, 14 december 2017 17:00

BARNEVELD - De gemeente Barneveld en Bolton Ontwikkeling uit Woerden hebben een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het Valkhofterrein. Op deze voormalige schoollocatie worden 24 woningen gerealiseerd: 12 rijwoningen, 10 2-onder-1 kap woningen en 2 vrijstaande woningen. De start van de bouw van de woningen is voorzien voor de eerste helft van 2019. 

 

De ontwikkeling van het Valkhofterrein is één van de zogenoemde inbreidingslocaties waarmee de raad al op 26 maart 2013 instemde. Op 20 september 2016 stemde het college in met het plan om voor de bebou-wing van deze locatie een prijsvraag te organiseren. Deze werd gewonnen door Bolton Ontwikkeling uit Woerden. De gemeente Barneveld heeft bij de beoordeling van de ingediende ontwerpen naast zaken als prijs en kwaliteit ook gelet op het duurzaamheidsaspect. 

 

Bouwstart 

De verwachting is dat de ruimtelijke procedure, om de bouw van de woningen mogelijk te maken, medio 2018 wordt gestart waarbij het bestemmingsplan eind 2018 kan worden vastgesteld. Begin 2019 wordt de locatie door en voor rekening van de ontwikkelaar bouwrijp gemaakt. De verkoop van de woningen vindt na de zomer van 2018 plaats. Voorzien wordt dat de woningen eind 2019 / begin 2020 kunnen worden opgele-verd.

Heropening kantoor Rabobank Barneveld ‘Growing a better world together’

Gemaakt: Donderdag, 14 december 2017 17:04

BARNEVELD - Na maanden van breken, bikken en bouwen is de grootschalige verbouwing van het kantoor van Rabobank Gelderse Vallei in Barneveld een feit. Op maandag 18 december openen wij onze deuren en staan wij als vanouds weer voor u klaar, maar dan wel in een nieuw jasje. Gedurende de week van 18 t/m 22 december kunt u rekenen op een warm welkom en tegelijkertijd ‘growing a better world together ‘ beleven. 

 

In onze spiksplinternieuwe bankhal staat een GoedeDoelenKerstboom. Iedere bezoeker kan een stem uitbrengen op een goed doel door een kerstbal op te hangen in de kerstboom. Er zijn drie kleuren kerstballen en iedere kleur staat symbool voor één van de goede doelen. Aan het eind van de week worden de stemmen geteld en het totaalbedrag wordt dan naar rato van het aantal stemmen verdeeld.

 

We leveren een bijdrage aan drie lokale goede doelen en stellen daar € 5.000, - voor ter beschikking. Het gaat om de volgende stichtingen: 

 

 • Stichting Vrienden van het Schaffelaarpark: Het Geldersch Erf, onderdeel van het Landgoed Schaffelaar wordt momenteel gerevitaliseerd, zodat er verbinding ontstaat tussen beleven, spelen, natuur, verleden en heden. De bijdrage van deze actie wordt besteed aan de realisatie van de kinderboerderij. Lees meer op www.hetschaffelaarpark.nl
 • Stichting Barneveld Helpt: een groep enthousiaste ondernemers die kwetsbare mensen in de gemeente Barneveld een steuntje in de rug geven. Dat doen we door ze te helpen bij kleine en grote klussen in en om het huis. Van het opknappen van een tuin tot het renoveren van een keuken of het schilderen van een woning. Lees meer op www.barneveldhelpt.nl
 • Stichting Hulp aan Elkaar (Voedselbank): Hulp aan Elkaar biedt hulp aan inwoners van de gemeente Barneveld die door omstandigheden zelf onvoldoende kunnen voorzien in hun eerste levensonderhoud. Deze tijdelijke ondersteuning bestaat uit voedsel- en kledinghulp. Lees meer op www.hulpaanelkaar.nl

 

Alle klanten uit Barneveld ontvangen ook per post of per e-mail een stemcode waarmee zij online en dus thuis kunnen stemmen op één van deze goede doelen. Elk huishouden ontvangt één stemcode.

 

Naast onze GoedeDoelenKerstboom doen we zelf ook ons best om een steentje bij te dragen en de wereld een klein beetje mooier te maken. We scheiden zeer actief ons afval, ons bankgebouw is verduurzaamd, we schenken koffie van verantwoord gebrande bonen. En tijdens de openingsweek kunt u naast onze koffie ook fruitwater en hapjes van coöperatie Boerenhart proeven. Boerenhart levert streekproducten van ondernemers uit de Gelderse Vallei. 

 

Dus stap volgende week even binnen, breng uw stem uit en kom kijken en proeven op ons nieuwe kantoor in Barneveld.

 

Meer informatie: www.rabobank.nl/lokale-bank/gelderse-vallei

Nieuwe griffier gemeente Barneveld benoemd

Gemaakt: Donderdag, 14 december 2017 19:19

BARNEVELD - De gemeenteraad van de gemeente Barneveld heeft besloten per 1 februari 2018 de heer Iede Bakker als de nieuwe raadsgriffier van de gemeente te benoemen. De heer Bakker neemt de plaats in van de huidige griffier Erik van Steden, die vanaf 1 januari 2018 de nieuwe gemeentesecretaris wordt van de gemeente Barneveld. 

 

Nieuwe griffier vanaf 1 februari 2018

Op de functie van raadsgriffier in de gemeente Barneveld hebben 49 kandidaten gesolliciteerd. Woensdag 13 december heeft de gemeenteraad op voordracht van een werkgroep uit de raad (de werkgeverscommissie) de heer Iede Bakker benoemd als nieuwe griffier. Met ingang van 1 februari 2018 gaat de heer Bakker als griffier aan de slag. Gedurende januari 2018 zal de griffiersfunctie tijdelijk worden waargenomen door de heer Komdeur, hoofd van de afdeling Bestuur en Dienstverlening. 

 

Nieuwe griffier: Iede Bakker

De heer Bakker is 51 jaar en woont in Houten. Hij heeft veel ervaring met het griffierswerk. De heer Bakker is sinds februari 2003 griffier van de gemeente Werkendam, een middelkleine gemeente. Vanuit het motto ‘hoe sterker de raad, hoe beter het resultaat’, wil hij werken aan het versterken van de rol van de raad. Als griffier wil hij een stimulerende, coachende en ondersteunende rol vervullen richting de raadsleden en hoopt hij de raad nieuwe impulsen te kunnen geven. De heer Bakker over de gemeente Barneveld: “Het is een ambitieuze en ondernemende gemeente met een gedreven werkmentaliteit’. Dat spreekt me aan, als ook de dynamiek van de Regio Foodvalley. Ik zie uit naar de samenwerking met de inwoners, raadsleden, burgemeester en wethouders en collega’s van Barneveld!”

In Gelderse Vallei Midden start aanleg glasvezel buitengebied

Gemaakt: Vrijdag, 15 december 2017 01:49

GELDERSE VALLEI - Wethouders Gerard van den Hengel (Barneveld) en Leon Meijer (Ede) zetten vanmorgen samen met initiatiefgroep Lunteren.net, Gebiedscoöperatie O-gen en Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf, de eerste schop in de grond: het startsein voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Gelderse Vallei Midden. Voor de zomer werd al bekend dat 50% van de inwoners van het buitengebied heeft gekozen voor diensten via glasvezel. Dit was nodig om daadwerkelijk te kunnen starten met de aanleg.

 

Eerste werkzaamheden in het buitengebied

Aannemer NKM is al begonnen met de schouwwerkzaamheden. "Nu NKM start met de graafwerkzaamheden, vonden we het belangrijk om samen de schop in de grond te zetten. Het is een mooie mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Bovendien wordt het in het gebied heel zichtbaar dat we met de aanleg beginnen", zegt Piet Grootenboer.

 

Wethouders blij met komst glasvezel

Wethouders Gerard van den Hengel en Leon Meijer zijn blij met de komst van glasvezel in het buitengebied van de Gelderse Vallei. Leon Meijer licht toe: "Glasvezel is van levensbelang voor het buitengebied. Al jarenlang was er grote behoefte aan glasvezel in de gemeente. Gerard van de Hengel vult aan: "Om de 50% te halen hebben Lunteren.net uit Ede en alle ambassadeurs uit Barneveld enorm geholpen. Zij zijn huis aan huis gegaan om mensen te overtuigen. We willen ze hier nogmaals voor bedanken. Zonder hen hadden we het niet gered."

 

Gebiedscoöperatie O-gen

Gerard van Santen van Gebiedscoöperatie O-gen: "Onze ambassadeurs hebben hier tevens hard aan gewerkt. Goed om te weten dat we hier in de Gelderse Vallei in 2018 voorzien zullen zijn van een glasvezelnetwerk. Het buitengebied zit er met smart op de wachten.

 

Lunteren.net

"De officiële start van de aanleg is voor ons een mooie afsluiting van dit jaar, maar ook van een lange periode knokken voor een glasvezelnetwerk rondom Lunteren. Deze dag geeft ons een voldaan gevoel. Wij zijn blij dat we tijdens onze vooronderzoeken en gesprekken met partijen binnen de glasvezelwereld, in contact gekomen zijn met CIF. Zonder hen zouden we nog jaren aan ons koperdraadje vastzitten. We wensen CIF en aannemer NKM veel succes met de aanleg van het netwerk. Ook voor alle bewoners die gekozen hebben voor een glasvezelaansluiting en het daardoor mede mogelijk hebben gemaakt wensen wij heel veel plezier met de supersnelle verbinding. We bedanken bij deze ook graag onze ambassadeurs en de gemeente Ede voor de prettige en vruchtbare samenwerking. Samen hebben we het mogelijk gemaakt," aldus Jan Willem Viets van Lunteren.net

 

Start werkzaamheden

De aannemer NKM start met de aanleg van glasvezel. NKM is al begonnen met de schouwwerkzaamheden. Dat betekent dat de aannemer bij iedereen langs komt om te kijken waar de aansluiting precies gemaakt gaat worden. De aanleg van glasvezel is een grote klus. De verwachting is dat eind 2018 de aanleg in Gelderse Vallei Midden helemaal afgerond is.

Update reconstructie Burgemeester Kuntzelaan

Gemaakt: Vrijdag, 15 december 2017 01:57

BARNEVELD - De Burgemeester Kuntzelaan is deze week opengesteld voor al het gemotoriseerd verkeer. De laatste werkzaamheden aan de fietspaden en voetpaden aan beide zijden van de fietsoversteek ter hoogte van de Schaepsmarkt moeten nog worden afgerond. Door tegenvallende weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden in de ondergrond heeft KWS vertraging opgelopen tijdens de uitvoering van dit project. Hierdoor is de beoogde opleverdatum (vrijdag 15 december 2017) niet realistisch gebleken.


KWS Infra zet alles op alles om het fiets- en voetpad aan de spoorzijde van de bovengenoemde fietsoversteek gereed te krijgen voor de kerst van 2017. De reconstructie van het fiets- en voetpad aan de centrumzijde wordt uitgesteld tot januari 2018. Dit om twee redenen: 1) de weersverwachting voor de komende weken is van dusdanige aard dat dit het uitvoeringsproces verder zal vertragen en 2) KWS en Gemeente Barneveld willen het winkelgebied in het centrum van Barneveld tijdens de kerstperiode zoveel als mogelijk bereikbaar houden voor fietsers en voetgangers.


De komende weken zal KWS daarom een "noodaansluiting" aanleggen ter hoogte van de fietsoversteek bij de Schaepsmarkt. Door middel van deze noodaansluiting is het centrum van Barneveld tijdens de kerstperiode en de jaarwisseling bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Als de weersomstandigheden het toelaten starten in week 2 van 2018 de daadwerkelijke reconstructiewerkzaamheden van het fiets- en voetpad aan de centrumzijde.


De aansluiting van het fietspad met de spoorwegovergang moet in een buitendienststelling van het spoor worden aangepast, deze werkzaamheden zijn in overleg met ProRail gepland in week 3 van 2018. In de tussentijd blijft de spoorwegovergang bereikbaar.

Je bent een rund als je met vuurwerk stunt

Gemaakt: Vrijdag, 15 december 2017 17:34

Over ruim twee weken is het weer oud en nieuw. In de aanloop daar naar toe maak ik mij zorgen over de jaarwisseling, want die is op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar.

 

Mag ik u eens wat cijfers voorhouden over de viering van oud en nieuw in het afgelopen jaar?

 

- 473 mensen met vuurwerkletsel behandeld bij spoedeisende hulppoli's (van wie 200 met oogletsel) en daarbovenop ruim 300 mensen voor hulp bij huisartsenposten.

- 10-15 miljoen euro schade aan gebouwen en auto's, gemiddeld elk jaar vijf schoolgebouwen met aanzienlijke brandschade.

- 11.181 geregistreerde incidenten tijdens de jaarwisseling.

- 560 aanhoudingen door de politie.

- tientallen hulpverleners (politie, brandweer, ambulancepersoneel) die worden bedreigd en het werken onmogelijk gemaakt door agressie en het afsteken van vuurwerk in hun nabijheid.

- circa 70 miljoen euro gaat de lucht in met vuurwerk in de aanloop naar en de oudejaarsnacht zelf.

 

Gemiddeld vallen bij elke jaarwisseling honderden gewonden en zelfs één dode. Daarnaast zorgt vuurwerk voor grote overlast, gevoelens van onveiligheid bij veel inwoners en is het schadelijk voor dierenwelzijn, milieu en de volksgezondheid. Op geen dag in het jaar is sprake van zoveel openlijke geweldpleging, brandstichting en vernielingen. Jaarlijks wordt voor miljoenen euro's schade aangericht aan publieke en particuliere eigendommen.

 

Schade

In Barneveld moesten we als gemeente in de afgelopen jaren circa 35.000 euro aan schade herstellen in de publieke ruimte: verkeersborden, afvalcontainers, prullenbakken, putten, wachthokjes, speeltoestellen, enzovoorts. Ook bij ons doen zich vele brandjes, vernielingen en letsel door het afschieten van vuurwerk voor. Maar ondanks al deze treurige cijfers wordt op deze schaduwzijde van de jaarwisseling steeds met een zekere gelatenheid gereageerd en vaak geconcludeerd dat deze ,,relatief rustig" is verlopen. Doen zulke kwalificaties wel recht aan de aard en de omvang van de problematiek?

 

Schande

Stelt u zich eens voor dat we een aanvraag voor een evenementenvergunning zouden krijgen en deze zouden toestaan met de kennis over de mogelijke gevolgen, zoals deze. Ik denk dat burgemeesters dan heel wat uit te leggen zouden hebben en ik vermoed dat zij hun biezen wel zouden kunnen pakken. ,,Schande", zou iedereen roepen en de gemeenteraden zouden er vast consequenties aan verbinden. Maar toch lijken we te accepteren dat ,,een jaarwisseling nu eenmaal anders is". ,,Eén kaar per jaar, dat moet toch kunnen?", horen u en ik dan.

Zou je dit tij kunnen keren? Zouden we een kentering kunnen krijgen? Is er daadwerkelijk vooruitgang te boeken in termen van een substantiële reductie van het aantal vuurwerkslachtoffers, ordeverstoringen, materiële schade, milieubelasting en geldverspilling? Misschien, maar dan is het wel nodig dat iedereen een gevoel van urgentie krijgt dat aansluit bij de aard en ernst van de jaarwisselingsproblematiek.

 

Ik denk niet dat het ons in Barneveld helpt als ik preventief op grote schaal vuurwerkvrije zones in ga stellen. Zelfs met een leger aan handhavers (en prachtige innovatieve technologische detectieapparatuur die we dit jaar gaan inzetten) blijft het dweilen met de kraan open. Ook kan ik de verkoop niet verbieden, als aan de veiligheidsvoorschriften door de verkopers wordt voldaan. Wel werkt onze politie keihard om het illegale en onveilige vuurwerk op te sporen. Begin december waren er nationaal al 1.200 kopers en verkopers van verboden vuurwerk door de politie in beeld gebracht. Verboden vuurwerk dat steeds zwaarder wordt: vroeger de ramen eruit, nu vliegt het dak eraf. Cobra's, Big Boys, lawinepijlen, nitraatbommen... u moest eens weten... het zijn zo langzamerhand bommen.

 

Tij keren

Kunnen we dit tij keren? Of moet ik de vraag anders stellen: wilt u het tij keren en wilt u daarbij dan ook helpen? Door als volwassenen het goede voorbeeld te geven? Door er met uw kinderen over te praten? Door met elkaar misschien heel bewust een ander, een goed doel te kiezen waar u dit jaar het vuurwerkgeld aan besteedt om zo samen op een andere manier het oude jaar uit te luiden? Daar mag dan straks met de jaarwisseling best het glas op geheven worden. Thuis, in vriendenkring, bij de nieuwjaarsfeesten in de dorpen of waar dan ook.

 

Dr. J.W.A. van Dijk Burgemeester

 

Bron BDUmedia

Drukte op de Kootwijkerbroekse Winterfair [video]

Gemaakt: Zaterdag, 16 december 2017 17:40

KOOTWIJKERBROEK - Struinen langs de vele, mooi ingerichte tenten, de Puurveense Molen beklimmen, om vervolgens tot rust te komen op het winterse terras langs de schaatsbaan, terwijl op de achtergrond de blazers een warme noot verspreiden.

 

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 december 2017 vond rond de Puurveense Molen de tweede editie plaats van de Winterfair Kootwijkerbroek. Zaterdag in de loop van de morgen waren er al 5000 bezoekers geweest! Een groot succes. OnlineBarneveld maakten zaterdagmorgen rond 11.00 uur dit filmverslag.

Knusse wintermarkt Nieuw Avondrust levert € 800,- op

Gemaakt: Maandag, 18 december 2017 16:13

VOORTHUIZEN - Afgelopen zaterdag heeft woonzorgcentrum Nieuw Avondrust een knusse, goedbezochte wintermarkt georganiseerd.

 

"Van geld vanuit het landelijke project 'Waardigheid en Trots' hebben wij een speciale verwenochtend voor onze bewoners en andere geïnteresseerden op touw gezet. We hebben hierbij gekozen voor een gezellige wintermarkt. We vinden één-op-één contact heel belangrijk, dus onze bewoners zijn persoonlijk met een begeleider langs de kraampjes gereden om rond te kijken, kerstartikelen te kopen of lekkere dingen te proeven. We willen ze het gevoel van vroeger laten herbeleven", legt Edith Waaijenberg, vrijwilligerscoördinator zorggroep ENA uit. De markt heeft maar liefst €800,- opgeleverd. Wat er precies van wordt gedaan, is nog niet bekend, maar het bedrag komt in ieder geval ten goede aan de bewoners.

 

In de gezellige kraampjes - binnen en buiten - kon men terecht voor handgemaakte mutsen, kerstkaarten, sfeervolle kerstartikelen, geborduurde handdoeken, tassen, sieraden, boeken en nog veel meer. Verder was er genoeg lekkers te verkrijgen: van warme chocolademelk, erwtensoep en Apfelstrudel met vanillesaus tot oliebollen, zelfgemaakte jam en advocaat. Tot slot, kon de actieveling ook nog spijkerslaan of balgooien.

 

Samenwerking
Diverse goede doelen organisaties waren aanwezig, zoals Vluchtelingenwerk en de Wereldwinkel. De wintermarkt is verder gesponsord door: Fortune Coffee, Verhuurstad Ede, de Ganzenbeek, Jumbo Voorthuizen, Coop Zwartebroek, Waaijenberg timmerwerk en Van de Pol Kootwijkerbroek. Tot slot, zonder de inzet van 50 betrokken vrijwilligers was deze wintermarkt niet mogelijk geweest.

 

Zorggroep ENA bestaat uit de woonzorgcentra Nieuw Avondrust (Voorthuizen), Ruimzicht (Barneveld) en Het Huis in de Wei (Scherpenzeel). De bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers staan samen midden in het leven. De betrokken medewerkers zorgen voor een veilige en beschermende omgeving. Een plek om fijn te wonen én te werken. Het gevoel van samen...

€ 500.000,- voor duurzaamheidsleningen

Gemaakt: Maandag, 18 december 2017 17:35

BARNEVELD - De gemeente Barneveld heeft opnieuw € 500.000,- beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsleningen. Inwoners, culturele instellingen en sportverenigingen kunnen nu weer tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie, warmtepompen of andere duurzame maatregelen.


U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen voor het isoleren van de woning of complex en de aanschaf van energiebesparende installaties, zoals warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, gevelisolatie etc.. De duurzaamheidslening kunt u direct aanvragen via deze link.

Meer weten subsidiemogelijkheden of BTW-regeling zonnepanelen: energieloketbarneveld

 

Contact met het Energieloket
Wilt u meer weten over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen, de duurzaamheidslening of subsidies, bel of mail dan met het Energieloket van de gemeente Barneveld: 0342-495450 of e-mail energieloket@barneveld.nl. U ontvangst dan gratis en onafhankelijk energieadvies van energieadviseur Jan Peter Pols van het Energieloket.

Barneveld “ongelooflijk blij” met totaalaanpak van aansluiting A1/A30

Gemaakt: Woensdag, 20 december 2017 17:49

BARNEVELD - De gemeente Barneveld is “ongelooflijk blij” met het besluit van de Tweede Kamer om de aansluiting A1/A30 bij Barneveld helemaal aan te pakken. Gisteren gaf de Tweede Kamer het kabinet de opdracht om, samen met medeoverheden, een structurele oplossing uit te werken voor het hele knooppunt A1/A30 (en niet alleen voor de zuidzijde). Momenteel wordt een MIRT-onderzoek uitgevoerd. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is door de Tweede Kamer gevraagd medio 2018 te laten weten hoe de knelpunten bij Barneveld structureel kunnen worden opgelost. 

 

De gemeente Barneveld, Regio FoodValley, de BIK, VNO-NCW Midden, Transport en Logistiek Nederland, Verladersorganisatie EVO en de provincie Gelderland hebben zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om de Rijksoverheid ervan te overtuigen dat de aansluiting A1/A30 moet worden aangepakt. Zo’n aanpak is nodig omdat het knelpunt nooit als een aansluiting van twee snelwegen is ontworpen, het verkeer in en om Barneveld toeneemt, er nu ’s morgens en ’s middags al vaak files staan, etc. 

 

MIRT-onderzoek en MIRT-verkenning 

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een motie waarin de minister wordt opgeroepen om samen met medeoverheden “concrete plannen uit te werken voor de oplossing van het hele knooppunt A1/A30 en verzoekt voorts medio 2018 voorstellen te doen hoe dit knelpunt structureel kan worden opgelost waarbij bovendien de financiële consequenties inzichtelijk worden gemaakt.” 

 

Vorig jaar besloot de Tweede Kamer al dat de regio zélf (Barneveld en Regio FoodValley) een zogenoemd MIRT-onderzoek zou mogen starten om de knelpunten en oplossingen in beeld te brengen. Zo’n onderzoek moet leiden tot een MIRT-verkenning waarin wordt aangegeven hoe de aanpak concreet vorm krijgt. Tegelijkertijd besloot de Tweede Kamer om voor de aanpak van de zuidzijde alvast € 10 miljoen opzij te zetten. 

 

Het besluit van gisteren betekent dat niet alleen de zuidzijde van de aansluiting in beeld is, maar dat de minister is gevraagd om een totaaloplossing voor de aansluiting in beeld te brengen. 

 

Ongelooflijk blij 

Het college van B&W is “ongelooflijk blij” met het besluit van de Kamer. “We hebben ons de afgelopen jaren – samen met andere partijen – ingezet voor de noodzakelijke aanpak van deze aansluiting. Want willen we Barneveld en de regio bereikbaar houden, dan móet er iets gebeuren. We waren al blij met het MIRT-onderzoek en de reservering van € 10 miljoen, maar een totaalaanpak is natuurlijk voor de toekomst de beste optie. We werken de komende tijd graag mee om de knelpunten en oplossingen in beeld te brengen zodat díe maatregelen worden getroffen die Barneveld en onze dynamische Regio FoodValley bereikbaar houden”, aldus de wethouders Hans van Daalen en Gerard van den Hengel.

Sfeervolle kerstactiviteiten voor alle bewoners zorggroep ENA

Gemaakt: Donderdag, 21 december 2017 19:23

BARNEVELD / VOORTHUIZEN - Traditiegetrouw hebben de drie, in kerstsfeer omgetoverde, woonzorgcentra van zorggroep ENA verschillende kerstactiviteiten georganiseerd onder het motto 'Samen midden in het leven'.

 

Kerst in Ruimzicht
Locatie Ruimzicht is weer ondergedompeld in kerstsferen. Half december is afgetrapt met een gezellige kerst(rommel)markt. Verder vond ook weer het geliefde bloemschikken met thema 'kerst' plaats. Een dag later stond 'samen zingen van kerstliederen' op de activiteitenkalender. De bewoners van Ruimzicht mochten ook weer gezellig aanschuiven en genieten van een heerlijk uitgebreid kerstdiner. Ook voor externen is een smakelijk diner georganiseerd. Tot slot, zingt op oudejaarsdag traditiegetrouw het Shantykoor onder het genot van een oliebol, hapje en drankje.

 

Feestelijk vertier in Nieuw Avondrust
Bewoners van Nieuw Avondrust hebben hun creatieve talenten benut door mooie kerstkaarten en -stukken te maken met elkaar. De Harmonie zorgde ter plekke voor een intiem kerstconcert voor alle muziekliefhebbers en ook vrouwenkoor Variante heeft opgetreden. Het eigen Avondrustkoor geeft acte de présence tijdens de kerstzangdienst. Natuurlijk stond het jaarlijkse kerstdiner met heerlijke hapjes ook weer op de feestagenda... Tussendoor is nog een gezellige wintermarkt met tal van (kerst)spulletjes gehouden.

 

Veel zang in Het Huis in de wei
Bewoners hebben met elkaar kerstbakjes gemaakt in de onlangs gerenoveerde zaal Sterrenweide. Verder is er een speciaal kerstdiner georganiseerd waar de bewoners volop van hebben genoten. Tijdens deze feestelijke periode zijn er ook optredens van De Lofstem uit Ederveen en het ouderenkoor Matthanja. Net zoals voorgaande jaren zingt op Eerste Kerstdag het speciale kerstkoor uit het eigen dorp. Er is tevens een oliebollenverkoop op 29 december en de dag erna staat tot slot nog een optreden van het kinderkoor Psalite Deo gepland.

Barneveld bereidt zich voor op een feestelijke (en veilige!) jaarwisseling

Gemaakt: Donderdag, 21 december 2017 20:36

BARNEVELD - De gemeente Barneveld bereidt zich, samen met de politie, de brandweer en andere veiligheidspartners, voor op een feestelijke en veilige jaarwisseling. De gemeente Barneveld hoopt dat dit jaar - anders dan voorgaande jaren – geen vernielingen worden gepleegd en dat de overlast tot een minimum wordt beperkt. "Laten we er een feestelijke jaarwisseling van maken", zegt burgemeester Van Dijk.

 

Spelregels

Om de jaarwisseling zo feestelijk en veilig mogelijk te laten verlopen, heeft het college van B&W spelregels opgesteld:

 

Vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk mag alleen van oudejaarsdag 31 december 2017 om 18:00 uur tot en met nieuwjaarsdag 1 januari 2018 om 02:00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan. Als we ons er allemaal aan houden, blijft de overlast voor anderen (ouderen, jonge gezinnen, dieren) beperkt. Vuurwerk mag alleen worden verkocht op vrijdag 29 en zaterdag 30 december 2017. Wie tóch vroegtijdig vuurwerk afsteekt, riskeert een HALT-verwijzing of een verwijzing naar justitie in Arnhem.

De gemeente Barneveld heeft geen vuurwerkvrije zones ingesteld. Dat is – vanwege de wettelijke afsteektijden – ook niet nodig. Wel is het zo dat de gemeente de komende jaarwisseling experimenteert met een vuurwerkdetectiesysteem waardoor politie en boa's sneller vuurwerkafstekers in beeld hebben.

 

Vreugdevuren

Vreugdevuren en -branden zijn niet toegestaan, tenzij hiervoor door de gemeente een gedooglocatie is aangewezen. Zo'n locatie kan tot en met vrijdag 22 december 2017 worden aangevraagd. Alle locaties worden van tevoren gecontroleerd.

 

Carbidschieten

De gemeente Barneveld verleent alleen voor oudejaarsdag – zondag 31 december 2017 tussen 12:00-16:00 uur – een ontheffing voor carbidschieten. Ook voor carbidschieten kan tot en met vrijdag 22 december 2017 een ontheffing worden aangevraagd. Ontheffingen worden alleen verleend voor locaties buiten de bebouwde kom en worden door de BOA's gecontroleerd.

 

Nieuwjaarsfeesten

De gemeente Barneveld heeft voor (openbaar toegankelijke) nieuwjaarsfeesten in Barneveld (Veluwehal), Voorthuizen (Oranjeterrein) en Terschuur/Zwartebroek (ds. W.L. Mulderstraat) een ontheffing van de sluitingstijd (tot 05.00 uur) afgegeven. Dat geldt ook voor besloten feesten in Barneveld en Voorthuizen.

 

Nieuwjaarsreceptie

De gemeente Barneveld nodigt inwoners en ondernemers uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 2 januari 2018 van 19:00 tot 21:00 uur in de hal van het gemeentehuis.

Gemeente Barneveld reikt ID-cover bij ID-kaart uit

Gemaakt: Vrijdag, 22 december 2017 17:22

BARNEVELD - De gemeente Barneveld reikt vanaf vandaag speciale ID-covers uit aan inwoners die een ID-kaart hebben aangevraagd. Met deze ID-cover kunt u een kopie van uw ID-kaart maken waarbij uw belangrijkste gegevens beschermd zijn. Wethouder Didi Dorrestijn-Taal reikte donderdag 21 december 2017 het eerste exemplaar uit aan Mandy de Vries bij het ophalen van haar identiteitskaart. Wethouder Dorrestijn: ‘Het voorkomen van misbruik van ID-gegevens is heel belangrijk. Wij willen vooral jongeren helpen om zorgvuldig met hun identiteitskaart om te gaan.’ Aan de balie biedt de gemeente nu ook de mogelijkheid om de echtheidskenmerken te controleren van allerlei typen identiteitsbewijzen. Niet alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse identiteitsbewijzen. 

 

ID cover bij kopiëren

Alleen overheden, financiële instellingen, werkgevers, notarissen en Holland Casino mogen een volledig identiteitsbewijs kopiëren. Verder zijn er geen instanties die dat mogen. Toch komt het voor dat bijvoorbeeld verhuurbedrijven of hotels om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen. Als u in zo’n situatie toestemming geeft tot het kopiëren van uw identiteitsbewijs, gebruik dan de ID-cover. Wordt dat niet geaccepteerd, streep dan overal uw BSN door en schrijf kopie op de kopie met de datum. Want legitimeren is niet kopiëren. Het onbruikbaar maken van kopieën van uw identiteitsbewijs is een belangrijke en simpele stap om identiteitsfraude tegen te gaan. 

 

Check identiteitsbewijs met ID-burger aan de balie 

Bij alle zaken waarbij persoonsgegevens bij de gemeente worden gewijzigd of opgevraagd, is het vaststellen van de identiteit de eerste stap. Dat betekent dat de baliemedewerker, wanneer hij/zij een identiteitsdocument aanneemt altijd goed bestudeert of de persoon ook daadwerkelijk is wie hij/ zij zegt dat hij/zij is. Bij de balies maakt de gemeente gebruik van de ID-burger. Met dit apparaat kan de gemeente lokaal en automatisch de echtheidskenmerken van het identiteitsbewijs controleren. En of iemand de rechtmatige houder van het identiteitsbewijs is.