Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 13:23:06 O8005 Schateiland Stroetweg Voorthuizen 3781PR 50792 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 07-111

Ambulance 07-111

dinsdag 19 juni 2018

Archief

Aanvang boomkap om ruimte voor de rondweg te maken

Gemaakt: Donderdag, 18 januari 2018 20:10

VOORTHUIZEN - De voorbereidingen voor de toekomstige rondweg in Voorthuizen (de N303) zijn in volle gang. De rondweg ontlast het centrum van Voorthuizen en is een lang gekoesterde wens van de gemeente Barneveld en het dorp Voorthuizen.

 

Boomkap en compensatie met nieuwe natuur

Om de aanleg van de toekomstige rondweg mogelijk te maken, moeten we op het toekomstige tracé bomen kappen. De kap vindt vanwege het komende broedseizoen van vogels plaats tussen 22 januari en 15 maart van dit jaar. Uiteraard wordt zorgvuldig gekeken welke bomen echt moeten wijken voor de weg. We willen zoveel mogelijk bomen behouden. Daarnaast worden de gekapte bomen gecompenseerd door op andere plekken nieuwe bomen te planten en waar mogelijk nieuwe natuur te realiseren.

Koffie bij de Klanten

Gemaakt: Vrijdag, 19 januari 2018 16:54

,,Het gaat voor 80 procent om relatie en 20 procent om inhoud", zo sprak de voorzitter van de Barneveldse Industriële Kring Gijs Eikelenboom onlangs op een afscheidsbijeenkomst voor onze gemeentesecretaris Dick Bakhuizen. Dick was 31 jaar verbonden aan onze gemeente en leidde onze gemeentelijke organisatie ruim 25 jaar. Wat heeft hij in die jaren Barneveld zien veranderen, bestuurders zien komen en gaan en gezorgd dat de gemeentelijke organisatie een stabiele factor bleef op soms woelige baren. We zijn hem dankbaar voor al zijn inzet voor onze gemeenschap.

Het thema van die afscheidsbijeenkomst was door Dick Bakhuizen zelf gekozen: "Bedrijfsleven en Overheid: verstandshuwelijk of echte liefde?" Bedrijfsleven en overheid, ze zijn onmiskenbaar op elkaar aangewezen. Maar begrijpen ze elkaar voldoende? Ik vermoed dat de meeste ondernemers en ook heel veel ambtenaren of bestuurders zullen zeggen dat overheid en bedrijfsleven twee totaal verschillende werelden zijn. En toch kunnen ze niet zonder elkaar. Grote kans dus dat er bij tijd en wijle spanningen optreden. Maar hoe voorkom je dat, of hoe ga je daar dan mee om? Hoe kom je samen verder?

 

Op die vraag had de voorzitter van onze BIK een helder antwoord: ,,Het gaat voor 80 procent om relatie en 20 procent om inhoud." En daar sloeg hij de spijker op de kop. Wil je goed samenwerken, een relatie ontwikkelen, dan dien je elkaar te ont-moeten. Tijd te nemen om elkaar op te zoeken, in gesprek te gaan en in de ogen te zien. Een ogen-blik doet zo veel meer dan vele opeenvolgende e-mailberichten toch? Wie een ander in de ogen kijkt, zal zien wat hem raakt en waar hij blij van wordt. Poppetjes in de ogen noemen we dat. En die poppetjes kunnen je heel wat vertellen. Aan-kijken van de ander is immers heel wat meer dan het be-kijken van iemand, zo las ik in een boekje van Els van Pool en Guido Rijnja over "waarderend communiceren".

 

Je herkent iets bij elkaar, je erkent elkaars verschillen, je bent nieuwsgierig naar de achtergronden en ontwikkelt zo de basis voor gezamenlijkheid. Leidt zoiets niet tot wat we relatie noemen?

 

Vertrouwen in elkaar is daarbij cruciaal. Gering vertrouwen, achterdocht en argwaan veroorzaken spanning in de relatie, roepen regels en protocollen op die de besluitvorming vertragen en ze leiden tot bureaucratische procedures en controle op controle. Hoe slechter het contact, hoe hoger ook de kosten om een overeenkomst te verkrijgen. Juridisch getoetste contracten waarover je elkaar bij de rechter kunt (laten) bevragen zijn dan vaak het resultaat. Zo kun je met elkaar omgaan, maar is dat ideaal? Heb je dan een goede relatie of een verstandshuwelijk met onvermijdbaar vele huwelijkse voorwaarden?

 

De boodschap die Dick Bakhuizen bij zijn afscheid achterliet is dus ongelofelijk belangrijk voor de wijze waarop overheid en bedrijfsleven met elkaar willen omgaan. Dat mag u trouwens best breder trekken naar onze hele gemeenschap. Wie vanuit een relatie handelt, vergroot de kans op overeenstemming. Dat betekent niet meteen dat je vrienden hoeft te zijn maar wel dat je in betrekking tot de ander wilt gaan staan, verbinding met de ander wilt aangaan. Hoe botsend of verschillend de meningen en standpunten en de achterliggende belangen, emoties en waarden ook zijn. Ook dat je oog wilt hebben voor die ander en niet slechts vanuit de eigen denkbeelden en overtuigingen redeneert. Nieuwsgierig worden dus of je de ander goed begrijpt en dat ook bij hem toetst. Over en weer, vice versa. En die verschillen zullen er zijn, hoeven ook niet weggepoetst te worden of onder tafel te verdwijnen via de wet van de grijze compromissen. Juist in de relatie overheid-bedrijfsleven zijn de belangen niet altijd gelijkgericht. Ook vraagt de democratie om besluitvorming over zaken waar we het niet altijd eens zullen worden maar toch een knoop doorgehakt moet worden. Als je dat kunt doen door elkaar een ogen-blik te gunnen van ontmoeting dan kan de relatie toch goed blijven.

 

,,Het is 80 procent relatie en 20 procent inhoud, dan kan het goed gaan", zo sprak Gijs Eikelenboom. Tijdens de Nieuwjaarsontmoetingen met ons gemeentepersoneel heb ik dat vertaald naar de wens dat we allemaal wat vaker op KK gaan: "Koffie bij de Klanten".

 

Tijd nemen voor een ogen-blik, het ont-moeten. Met bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners samenwerken aan de relatie en van daaruit naar een overeenkomst: eerst goed contact en dan contract! En weet dat er op het gemeentehuis ook prima koffie wordt geschonken.

 

Dr. J.W.A. van Dijk Burgemeester

 

Bron BDUmedia

Dorpsvisie Voorthuizen gepresenteerd aan de gemeenteraad

Gemaakt: Maandag, 22 januari 2018 18:54

VOORTHUIZEN - In de commissievergadering 'Bestuur' van de gemeenteraad heeft het bestuur van Plaatselijk Belang de dorpsvisie gepresenteerd. Het college van Burgemeester en Wethouders was al enthousiast en akkoord met de voorgestelde manier van werken voor (vooral) de nieuwe plannen voor Voorthuizen.

 

Nu was het de beurt aan de verschillende fracties in de gemeenteraad. Zoals u mogelijk weet, is de gemeenteraad de baas in onze gemeente. Zij bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt in ons dorp. Maar de gemeente heeft, via de plaatselijke belangen, aan de dorpsbewoners gevraagd om te komen met dorpsplannen. Voorthuizen heeft hier een nieuwe manier voor gevonden. Wij hebben een toekomstbeeld gemaakt, anders gezegd, een visie van de bewoners van Voorthuizen: dit vinden wij belangrijk voor ons dorp. Samengevat in het manifest. Verder hebben wij 4 thema's geselecteerd op onze Visiedag, waarover wij alvast willen nadenken (natuurlijk binnen de kaders en randvoorwaarden die de gemeente daarvoor stelt, zoals geld, inpasbaarheid binnen andere plaatjes). Hiermee willen we de gemeente ondersteunen met onze, Voorthuizense, plannen. Alle fracties waren blij met de dorpsvisie, ondersteunen deze en zijn benieuwd naar de verdere concrete plannen.

 

Plaatselijk Belang Voorthuizen is alvast begonnen met de werkgroep Groen. In deze bedenken Voorthuizenaren hoe ons dorp groener en aantrekkelijker kan worden als 'Entree van de Veluwe'. Nog belangrijker nu er eindelijk een rondweg zal worden aangelegd, en het centrum autoluw zal worden. Binnenkort laat de werkgroep Groen hun eerste ideeën zien.

 

Nu al meedenken? Meld je aan bij Joke van Ommen via info@plaatselijkbelang.nl.

Inloopavond over nieuw dorpshuis met sporthal

Gemaakt: Dinsdag, 23 januari 2018 17:07

VOORTHUIZEN - Woensdagavond 24 januari is er in Voorthuizen een inloopavond over de plannen voor de nieuwbouw van enkele voorzieningen aan de Wikselaarseweg: 19.30-21.00 uur in 't Trefpunt.


Voorthuizen krijgt een nieuw dorpshuis met een sporthal aan de Wikselaarseweg. Daar komt ook de nieuwe school voor De Hoeksteen, een beachveld voor de volleyballers en nieuwbouw van maximaal 13 woningen. De gemeente wil graag met omwonenden en belangstellenden de plannen bespreken. Daarom organiseren we een inloopavond op 24 januari waarop u van harte welkom bent.


De inloopavond is op woensdag 24 januari in dorpshuis 't Trefpunt. U kunt tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen. Medewerkers van de gemeente zijn tijdens de inloopavond aanwezig om uw vragen te beantwoorden en naar uw reactie te luisteren.

Zorggroep ENA lanceert ‘De week van de begroeting’

Gemaakt: Donderdag, 25 januari 2018 17:12

BARNEVELD / VOORTHUIZEN - Deze week is de themaweek 'De week van de begroeting' gestart op de drie locaties van zorggroep ENA.

 

Zowel in Nieuw Avondrust (Voorthuizen), Ruimzicht (Barneveld) als in Huis in de Wei (Scherpenzeel) is begin deze week afgetrapt met 'De week van de begroeting', die duurt tot en met vrijdag 26 januari.

 

Met deze themaweek hoopt de zorginstelling iedereen bewust te laten zijn van hoe je collega's, vrijwilligers, familie en mantelzorgers rondom de bewoners ontvangt. "Natuurlijk weet je dit wel, maar het is goed om er nog eens bewust met elkaar bij stil te staan. We willen een fijn huis zijn waar we rekening houden met elkaar. Iedereen moet zich er welkom voelen. Als medewerker hoor je het goede voorbeeld te geven", aldus de werkgroep van zorggroep ENA.

 

Ludieke manier

De hele week is intern op een ludieke manier aandacht gevraagd voor die essentiële begroeting: met de inzet van een markante spreker, een presentje, een tasje met wat lekkers én een verrassing tot slot.

 

Zorggroep ENA bestaat uit de woonzorgcentra Nieuw Avondrust (Voorthuizen), Ruimzicht (Barneveld) en Het Huis in de Wei (Scherpenzeel). De bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers staan samen midden in het leven. De betrokken medewerkers zorgen voor een veilige en beschermende omgeving. Een plek om fijn te wonen én te werken. Het gevoel van samen...

Groene fiets- en wandelroute om Barneveld

Gemaakt: Donderdag, 25 januari 2018 17:32

BARNEVELD - Het college van B&W gaat de mogelijkheden voor een groene fiets- en wandelroute om Barneveld laten verkennen. De gemeenteraad vroeg, op initiatief van Pro'98, om zo'n onderzoek. Nog voor de zomer moet duidelijk zijn hoe het rondje om Barneveld kan worden uitgevoerd.

 

Vervolgstappen

Het college stemde onlangs in met een projectplan. Dit plan was opgesteld door Stichting Wandelnet, Denekamp Taal en Trails en de gemeente. Hiermee is de eerste stap voor de fiets- en wandelroute om Barneveld gezet. De volgende stappen zijn:

  • onderzoek naar de mogelijkheden voor de wandelroute
  • aanleg van de wandelroute
  • onderzoek om fietsroutes aan wandelroutes te koppelen

 

Enthousiast over groene routes

Het college van B&W is enthousiast over het idee van de groene routes om Barneveld. Ondermeer hierom:

  • wandelaars en sporters krijgen meer mogelijkheden om hier te recreëren
  • het stimuleert extra bewegen 'dicht bij huis'
  • het ontwikkelen van de route gebeurt met verschillende gebiedspartners

 

Het college van B&W trekt voor het verkennen van de mogelijkheden € 21.000,- uit.

Eerste schetsen multifunctionele dorpshuis Voorthuizen gereed

Gemaakt: Vrijdag, 26 januari 2018 18:06

VOORTHUIZEN - De eerste schetsen voor het nieuwe multifunctionele dorpshuis met de sporthal aan de Wikselaarseweg in Voorthuizen zijn gereed. Ze geven een goede indruk hoe het kan worden. We zien natuurlijke materialen met hout, begroeide wanden en glas en veel mogelijkheden om slim en flexibel met ruimten om te gaan. Als alles volgens planning verloopt gaat het nieuwe dorpshuis en de sporthal eind 2019 open voor gebruik.


Het schetsontwerp laat een compact en multifunctioneel gebouw zien met daarin het dorpshuis en de sporthal. Naast het gebouw liggen drie beachvolleybalvelden en een plein. Door het hout, de natuurlijke begroeiing en het glas in de gevel, krijgt het gebouw een natuurlijke, open en uitnodigende uitstraling. Er komen voet- en fietspaden rondom voor een goede bereikbaarheid op de fiets en te voet, met snelle verbindingen naar de Kromme Akker en de Wikselaarseweg. Daarnaast zijn er ruime parkeermogelijkheden voor auto's.


Via het plein lopen bezoekers dadelijk het dorpshuis binnen. Ze komen dan in een gezellige, centrale hal waaraan alle dorpshuisvoorzieningen liggen. Zo komt er ondermeer een toneelpodium, een muziekruimte, vergaderruimten en vrij indeelbare ruimten met flexibele wanden, een jongerencentrum met buitenspeelkast, een bibliotheekfunctie, een kegelbaan, een keuken met bar, een kantine voor SDS en verschillende bergingen. Via de centrale hal kan men ook naar de sporthal. Daarnaast komt er ook nog een eigen ingang voor de sporthal. In de sporthal is meer dan genoeg ruimte voor drie velden die met flexibele wanden van elkaar zijn af te scheiden. Er is een vrije speelhoogte in de hal van 7 meter hoog. Er komen zes kleedkamers.


De gemeente wil de komende periode gebruiken om de plannen aan de hand van reacties definitief te maken.

Toneelgroep Podium speelt "Gestrand"

Gemaakt: Maandag, 29 januari 2018 11:01

BARNEVELD - Op 2 en 3 februari biedt Toneelgroep Podium Barneveld u een heerlijke avond uit met de komische thriller “Gestrand”. Een verrassend toneelstuk over vriendschap, een mysterieuze koffer, illegale praktijken en opbloeiende liefde.

 

Korte inhoud: De vier vriendinnen Loes, Els, Trees en Marjan hebben kaartjes weten te bemachtigen voor de Chippendales, die in Eindhoven optreden. Ze besluiten er meteen maar een gezellig weekend van te maken. Ze toeren, beladen met koffie en kadetjes, door de Brabantse bossen, totdat ze ergens op een modderig bospad vast komen te zitten met hun auto. Ze kloppen bij een afgelegen boerderijtje aan, dat er verlaten bij lijkt te liggen. Als plotseling de varkensboer (Gerbrand) verschijnt en de vier dames het inmiddels donker geworden bos instuurt, smeken ze hem te mogen blijven overnachten. De situatie wordt steeds nijpender voor de dames als ze ’s nachts een onverwachte ontdekking doen. Als vervolgens ook de stroper Raoul en een bijzondere dokter Zandstra verschijnen ziet de toekomst er voor de dames niet goed uit. Want er spelen zich duistere zaken af op het Brabantse platteland… De gehele productie wordt traditiegetrouw in eigen beheer uitgevoerd. De regie is in handen van Thea van de Scheur. Kristel de Fijter (Els) debuteert dit jaar bij Toneelgroep Podium. De overige spelers zijn Wilma Berg (Trees), Jantine Mulder (Loes), Yfke Jensma (Marjan), Jan van de Kraats (dr. Zandstra), Anne Zoethout (Gerbrand) en Niek Jongsma (Raoul).

 

Toneelgroep Podium Barneveld speelt “Gestrand” op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2018 in de Veluwehal te Barneveld, aanvang 20:00 uur. Kaarten a € 10,- kunnen vooraf online via www.toneelgroep-podium.nl of telefonisch via 0342-435714 gereserveerd worden. Ook aan de kassa zijn kaarten te verkrijgen.

Regio FoodValley: "Gezamenlijke aanpak fijnstofreductie succesvol"

Gemaakt: Woensdag, 31 januari 2018 15:51

REGIO - De uitstoot van fijnstof bij bedrijven, waar via een nieuwe vorm van vergunningverlening extra afspraken zijn gemaakt, is met 30 procent extra gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van Regio FoodValley. Sinds ruim een jaar worden met agrariërs die hun stallen gaan aanpassen afspraken gemaakt over het treffen van extra maatregelen om de uitstoot te verminderen. Met deze aanpak zijn dankzij de inzet van deze bedrijven emissiereducties gerealiseerd die anders niet bereikt zouden zijn. De aanpak is onderdeel van de uitvoering van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderijen, naast het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij.


Het Manifest Gezonde Leefomgeving gaat over het verminderen van de emissies van geur, fijnstof en ammoniak uit de veehouderij in de Regio FoodValley. In eerste instantie is de aandacht gericht op fijnstof bij pluimveebedrijven, omdat dit regionaal gezondheidseffecten kan hebben. Bij vergunningaanvragen gelden voor veehouders wettelijke eisen voor de reductie van uitstoot van fijnstof uit nieuwe stallen. Voor biologische veehouderijen gelden die eisen overigens niet. In de Regio FoodValley worden met agrariërs en hun adviseurs aanvullende afspraken gemaakt die tot extra reductie leiden, maar tegelijk ook haalbaar en betaalbaar zijn. De aanpak richt zich vooral op maatregelen aan de bron – dus het verminderen van fijnstof ín de stal. Dit wordt in onze regio ook toegepast bij biologische bedrijven. Regio FoodValley heeft gemerkt dat alle partijen zich inzetten om tot overeenstemming te komen, vanuit het gezamenlijke besef dat die maatregelen goed zijn voor iedereen: voor de buren, voor de dieren en voor de werkomstandigheden van de boer zelf.


Mooie resultaten
Het afgelopen jaar zijn enkele tientallen vergunningen verleend waarbij extra maatregelen zijn toegepast, ook vaak in bestaande stallen. Dat is bijzonder, want bij de agrarische vergunningverlening is het niet gebruikelijk om ook aanpassingen aan bestaande onderdelen van het bedrijf te bespreken. Door deze maatregelen zijn extra reducties bereikt (bovenop de wettelijke eisen): gemiddeld is de uitstoot van fijnstof van de betreffende bedrijven met ongeveer 30% verminderd ten opzichte van de emissie als deze extra maatregelen niet waren genomen.

 

Doorpakken
Het recente advies van de Gezondheidsraad laat zien dat deze aanpak wenselijk is en blijft. De nieuwe manier van vergunningverlening wordt de komende jaren daarom doorgezet, zodat uiteindelijk bij zoveel mogelijk bedrijven extra reductie wordt bereikt. Door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij worden op dit moment pilots uitgevoerd bij veehouderijen om nieuwe kansrijke systemen voor fijnstofreductie te testen. Dit biedt naar verwachting voor de veehouders aanvullende keuzemogelijkheden om haalbare en betaalbare technieken toe te passen en daarmee nog meer reducties te bereiken.

Nieuw woningbouwplan voor locatie Wildzoom

Gemaakt: Woensdag, 31 januari 2018 15:59

BARNEVELD - De gemeente Barneveld en projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed Oost B.V. uit Ede komen met een nieuw plan voor de ontwikkeling van de locatie Wildzoom. Hierbij wordt rekening gehouden met de door omwonenden gemaakte opmerkingen. De gemeente verwacht dat het nieuwe plan komend voorjaar klaar is. Het plan wordt dan eerst met de omwonenden besproken.

 

Nieuwe invulling

De afgelopen periode werd duidelijk dat er bij omwonenden onvoldoende draagvlak was voor het plan van de gemeente en Woningstichting Barneveld met onder andere de realisering van een buurtkamer. Woningstichting Barneveld heeft daarop besloten zich terug te trekken als ontwikkelaar van deze locatie. Het besluit is genomen omdat beide partijen het belangrijk vinden dat er voldoende draagvlak voor een plan moet zijn, zeker van de directe omwonenden. De gemeente Barneveld, Stichting Buurtkamer Zuid III en Welzijn Barneveld overleggen de komende tijd, nu ook het plan voor de buurtkamer is verdwenen, hoe invulling kan worden gegeven aan het ontmoeten in de buurt.

Doe mee met Warmetruiendag

Gemaakt: Donderdag, 01 februari 2018 19:55

BARNEVELD - Vrijdag 2 februari is het weer zo ver: Warmetruiendag. Meedoen is simpel: zet de verwarming lager en trek een warme trui aan. Zo bespaart u geld, energie en CO2. Zet u de verwarming het hele jaar één graad lager? Dan bespaart u daarmee ongeveer € 80,-.

 

De Gemeente Barneveld doet ook mee!

Ook op het gemeentehuis gaat de verwarming lager. Medewerkers trekken een warme trui aan.


Energiebesparing hoeft niet ingewikkeld te zijn

De gemeente Barneveld stimuleert inwoners bij het nemen van duurzame maatregelen. Deze maatregelen hoeven niet altijd groots en ingewikkeld te zijn. Een warme trui aantrekken en de verwarming lager zetten is ook energiebesparing. Wilt u weten welke andere maatregelen energie besparen? Bel dan met Energieloket Barneveld voor gratis en onafhankelijk advies: (0342) 495 450.

Hondenbelasting 2018

Gemaakt: Donderdag, 01 februari 2018 20:01

Eind februari verzendt de gemeente de jaarlijkse gecombineerde-aanslagen/WOZ-beschikkingen. Op de aanslag kan ook een aanslagregel hondenbelasting staan. In Barneveld moet iedereen die één of meer honden heeft, hondenbelasting betalen. Dit geldt onder andere ook voor waakhonden, honden in een buitenhok of honden die nooit op de openbare weg komen.

 

Verplicht melden hond

Het is verplicht om te melden dat u één of meerdere hond(en) bent gaan houden. Meld het ook als u vorig jaar een of meerdere honden had, maar nu niet meer. Meld het op tijd, zodat de aanslag hondenbelasting 2018 klopt.

 

Tarieven

Zie tarieven, aanmelden of aanmelden van een hond. Op deze webpagina van de gemeente kunt u ook de automatische incasso van de hondenbelasting regelen.

Cursus Digisterker - werken met de e-overheid

Gemaakt: Vrijdag, 02 februari 2018 17:31

BARNEVELD - Bij de overheid kun je steeds meer zaken digitaal regelen. Bijvoorbeeld belastingaangifte doen, een afspraak maken bij de gemeente of huurtoeslag aanvragen. Veel mensen weten dat niet of vinden dit moeilijk. Voor hen heeft Stichting Digisterker de digivaardigheidscursus 'Werken met de e-overheid' ontwikkeld.

 

Bibliotheken helpen hiermee mensen op weg met de digitale overheid. Bibliotheek Barneveld biedt weer een nieuwe cursus Digisterker aan die start op dinsdag 13 februari 2018. In 4 lesavonden van 19:00 tot 21:00 uur leert u werken met DigiD en online zaken te regelen met de overheid.

 

Deelname is gratis. Wij vragen een eenmalige bijdrage van €15,00 voor het werkboek. Deelname is op volgorde van inschrijving. Deze cursus komt tot stand in samenwerking met Stichting Digisterker en de gemeente Barneveld.

 

Opgeven kan aan de balie in de Bibliotheek Barneveld, Nieuwstraat 29, dinsdag tot en met zaterdag vanaf 14.00 uur. U kunt ook bellen met (0342) 403 483, dinsdag tot en met zaterdag vanaf 11.00 uur.

Subsidie mogelijk voor verbeteren aansluiting studie op werk

Gemaakt: Vrijdag, 02 februari 2018 17:34

REGIO - Onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven kunnen tot 1 april 2018 een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt. Deze gemeentelijke subsidieregeling is bedoeld voor samenwerkingsprojecten die de overgang van school naar werk in de regio bevorderen. Er is € 250.000 beschikbaar voor 2018. Werkgevers, onderwijsinstellingen en de gemeente werken hierbij samen.

 

Via het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt willen de betrokken partners een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de regio. Jongeren krijgen scholing die meer op de praktijk aansluit en vergroten hiermee hun kansen op werk. Bedrijven komen gemakkelijker aan geschikt personeel, wat de groeikansen versterkt en onze regio economische kansen biedt.

De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Amersfoort. De regio Amersfoort bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.

 

Meer informatie over de subsidieregeling en een aanvraagformulier vindt u HIER.

Rondgang langs hondenvoorzieningen Barneveld Centrum

Gemaakt: Vrijdag, 02 februari 2018 17:48

BARNEVELD - Woont u in het gebied van wijkplatform Barneveld Centrum? Heeft u goede ideeën voor het hondenbeleid in uw wijk? Hondenbezitters, maar uiteraard ook andere belangstellenden, zijn van harte welkom om mee te lopen met de hondenschouw op maandag 19 februari.


De gemeente Barneveld heeft een hondenbeleid voor de gebieden binnen de bebouwde kom. In dit beleid staan afspraken over het aanlijnen van de hond en het opruimen van hondenpoep. Daarnaast is er informatie opgenomen over het gebruik en beheer van de Hondenuitrenplaatsen (HUP's) .


Het hondenbeleid bestaat al meer dan 5 jaar. Om te beoordelen of de hondenvoorzieningen nog steeds voldoen, organiseert de gemeente regelmatig een schouw in verschillende wijken. Dit is een rondgang door de wijk. We bekijken dan samen bijvoorbeeld of er voldoende blauwe afvalbakken zijn en of de verbodspaaltjes op de juiste plaats staan.

 

- Maandag 19 februari 2018 om vanaf 16.30 uur
- Start vanaf de parkeerterrein De Vetkamp

 

Bent u niet in de gelegenheid om mee te lopen, maar wilt u wel reageren of heeft u vragen? Neem dan contact op via e-mail: honden@barneveld.nl. U kunt ook telefonisch contact met de gemeente opnemen via 14 0342.

Vertrouwen in de democratie

Gemaakt: Vrijdag, 02 februari 2018 20:27

Binnenkort gaan we weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de Nederlanders het idee van de democratie steunt en 70 tot 80 procent redelijk tevreden is met het functioneren van ons democratisch stelsel.

 

Daarbij past overigens wel de kanttekening dat er veel steun is voor meer inspraak en betrokkenheid van burgers bij beleid en uitvoering. Eén keer in de vier jaar een stem uitbrengen, is voor veel mensen niet meer genoeg. Zij willen actiever worden betrokken bij hun stad, dorp, wijk, sport- en cultuurvoorzieningen, wegen, zorg of scholenaanbod. Wat trouwens opvalt, is dat kiezers minder honkvast zijn geworden en makkelijker wisselen van partij dan enkele decennia geleden. Ook zien we dat kiezers veel vaker dan vroeger een bewuste voorkeurstem uitbrengen op een kandidaat op de lijst in plaats van het vakje van de lijsttrekker, de nummer 1, rood te kleuren.

 

Naast de grote groep van politiek betrokkenen, is er onmiskenbaar een kleinere groep van kiezers die zegt geen vertrouwen meer te hebben in de politiek. De Staatscommissie Parlementair Stelsel schat deze groep op zo'n 10% van het electoraat. Zij zijn ontevreden over politici en politieke partijen en uiten soms een diep wantrouwen in de democratie. Deze ontevredenheid kan niet los gezien worden van verlies van vertrouwen in de samenleving in het algemeen en gevoelens van onbehagen met het reilen en zeilen. Onzekerheid over de toekomst, het gevoel geen grip te hebben op de ontwikkelingen en een grote afstand die men voelt tot het bestuur of de politiek leiden ertoe dat men zich afkeert. Het zijn met name mensen die ook al achterblijven voor wat betreft inkomen, opleiding en maatschappelijke participatie, zo zegt de Staatscommissie. Zij voelen zich niet vertegenwoordigd en haken daarom af. Een kwalijke zaak, omdat het tot een tweedeling in de samenleving kan leiden. Het is daarom een dure plicht van ons democratisch stelsel en de politici daarin om de opvattingen, idealen en belangen van álle kiezersgroepen te representeren. Tegenstellingen moeten daarbij aan bod komen en leiders hebben de verantwoordelijkheid de stem van alle burgers goed te verwoorden. Alleen dan kan de kracht van de representatieve democratie blijven bestaan. Want die democratie heeft de breedst mogelijke legitimiteitsbasis onder de bevolking nodig.

 

Heeft onze democratische rechtsstaat en de representatieve democratie een toekomst? Jazeker, als de overheid er voor het volk is en niet andersom. Onze overheid zal telkens weer het algemeen belang moeten dienen en niet dat van een klein deel van de bevolking want dat leidt onmiskenbaar tot het wegdrukken of miskennen van het overige deel. Ook zal gewaarborgd moeten zijn dat er voldoende 'checks and balances' zijn om de macht te controleren. Dat maakt een gemeenteraad ook zo belangrijk als controleur van de uitvoerende macht die bij burgemeester en wethouders ligt. In die raad zullen de beslissingen bij meerderheid van stemmen genomen worden. Dat hoort bij een rechtsstaat. Maar voor het volgen van de meerderheidsregel in de democratie is het wel zaak dat die meerderheden in de representatieve organen regelmatig kunnen wisselen, zodat alle bevolkingsdelen af en toe hun zin kunnen krijgen. Dat is ook de reden dat dichtgetimmerde coalitieakkoorden worden voorkomen omdat ze vaak tot vervreemding van de politiek leiden. Ruimte voor debat en wisselende coalities zijn heel gezond voor de werking van de democratie. Bovendien helpt het dat, in de besluitvorming bij meerderheidsregel, er gestreefd wordt naar zo inclusief mogelijke meerderheden. Een brede steun, ook al moet er water bij de wijn worden gedaan, is op den duur beter voor het draagvlak en legitimiteit dan een krappe meerderheid.

 

Voor een gezonde democratie is het ook belangrijk dat sprake is van wederkerigheid in de relatie overheid-samenleving. Bij de bevolking als geheel zal er toch ook een gevoel van gemeenschap moeten zijn. Zonder gemeenschapszin, onderlinge solidariteit en "wij-gevoel" ontstaat er geen "Gemeinschaft" maar slechts "Gesellschaft" zoals de Duitse socioloog Emile Durkheim dat ooit benoemde. Elke groepering leeft dan een teruggetrokken bestaan op z'n eigen mentale eiland, van sociale cohesie is geen sprake en de overheid beperkt zich tot het borgen van klassieke vrijheidsrechten. Burgers zullen dus de bereidheid moeten hebben zich in de grote lijnen van de politiek en maatschappelijke ordeningsvragen te verdiepen. Los van het onmiddellijke eigen belang maar gemotiveerd vanuit het algemeen belang om de boel bijeen te willen houden en daaraan een bijdrage te leveren. De gedachte dat de stemkeuze bij de verkiezingen dus meer zou moeten zijn dan het zoeken van het eigen belang is bij veel kiezers misschien in vergetelheid geraakt; het kan daarom vast geen kwaad daarop nog eens een appel te doen.

 

Dr. J.W.A. van Dijk Burgemeester

 

Bron BDUmedia

Barnevelds project AutoMaatje wint landelijke vrijwilligersprijs

Gemaakt: Zaterdag, 03 februari 2018 19:03

ANWB AutoMaatje, een vervoerservice waarmee vrijwilligers met hun eigen auto minder-mobiele buurtgenoten vervoeren, is deze maand een jaar actief. Inmiddels wordt deze dienst vanuit 30 locaties aangeboden, hebben meer dan 350 vrijwilligers zich als chauffeur aangesloten en zijn alles bij elkaar al bijna 14.000 ritten gemaakt.

 

Even boodschappen doen, naar de kapper of huisarts is niet vanzelfsprekend voor meer dan een miljoen ouderen of mensen met een beperking. Met AutoMaatje kunnen zij een lift krijgen van een buurtbewoner, die hen tegen een geringe vergoeding per kilometer naar hun bestemming brengt. Zo blijven deze mensen mobiel en sociaal actief. De coördinatie wordt vaak verzorgd door lokale welzijnsorganisaties. Na een pilot in de gemeenten Barneveld en Woerden in 2016 bleek al snel dat er veel belangstelling voor is.

 

ANWB AutoMaatje-locaties

AutoMaatje is vervolgens van start gegaan in Ronde Venen (vier locaties) , Achterveld, Dalfsen, Simpelveld, Haaksbergen, Midden-Drenthe (meerdere locaties), Bodegraven Reeuwijk (twee locaties) , Helmond, Huizen, Lelystad, Son en Breughel (twee locaties),Teylingen (meerdere locaties) Nieuwegein en Oosterhout. In het eerste kwartaal van 2018 komen daar bij: Amsterdam Nieuw West, Kerkrade, Ermelo, Drimmelen, Ommen, Tilburg, Enschede, Wijdemeren en Arnhem.

 

Een landelijk dekkend netwerk is de ambitie

Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten heeft bij de ANWB informatie aangevraagd over het samen opstarten van een lokaal AutoMaatje project. Uiteindelijk wil de ANWB toewerken naar een landelijk dekkend netwerk. De ANWB wil er met AutoMaatje aan bijdragen dat iedereeen met plezier onderweg kan zijn.

 

AutoMaatje heeft geen winstoogmerk en is genomineerd voor de 'Meer dan handen' vrijwilligersprojecten in de categorie Landelijke vrijwilligersprojecten.

 

Bron: ANWB.nl

Minister Cora van Nieuwenhuizen praat in Ede over Lelystad Airport

Gemaakt: Maandag, 05 februari 2018 17:56

EDE - Maandagmiddag was minister Cora van Nieuwenhuizen op bezoek in Ede. Ze ging in gesprek met bestuurders, inwoners en ondernemers over de opening van Lelystad Airport. Zij wil een goed beeld krijgen van alle belangen voordat zij een besluit neemt.

 

Burgemeester Verhulst en wethouder Meijer hebben het Edese standpunt toegelicht: eerst luchtruim herindelen, dan vliegveld Lelystad open.

Is de grutto al terug in de Arkemheense polder?

Gemaakt: Woensdag, 07 februari 2018 21:00

BARNEVELD/NIJKERK - Gidsen van natuurvereniging IVN Barneveld nemen u op zaterdag 10 februari mee naar de polder Arkemheen.

 

Wilt u meer horen over dit (water)vogelrijke gebied in deze polder bij Nijkerk? Ga dan mee met de excursie van IVN Barneveld op zaterdag 10 februari met de gidsen. Misschien is de grutto dan al terug?


Ook zien we hier duizenden ganzen die in de weilanden foerageren.


Juweeltjes als brilduiker, nonnetjes en zaagbekken maken gebruik van dit waterrijke gebied. Ook zijn er vaak zilverreigers te vinden.

 

Neem een verrekijker mee en trek winddichte kleding aan. Het kan fris zijn in de polder, dus handschoenen zijn ook handig.

 

Vertrek: 7.30 uur parkeerterrein Vetkamp, Stationsweg Barneveld; 7.45 uur kerkelijk centrum Bethabara, Van den Berglaan 79, Voorthuizen.

Kosten: € 2 p.p.; IVN-leden en -donateurs gratis. We carpoolen zoveel mogelijk. De chauffeurs kunnen een bijdrage in de brandstofkosten vragen.
Gidsen: Peter en Tineke Tazelaar en Wim Bakker.

 

Kijk ook op www.ivn.nl/barneveld

Asfalt werkzaamheden opnieuw uitgesteld door vorst

Gemaakt: Donderdag, 08 februari 2018 17:08

BARNEVELD - De gemeente Barneveld heeft vanwege de huidige vorstperiode besloten om de asfalt werkzaamheden langs de Baron van Nagellstraat, de Stationsweg en de Van Zuijlen van Nieveltlaan opnieuw uit te stellen.

 

De oorspronkelijk planning van de asfalt werkzaamheden van de wegen en fietspaden in november kon vanwege onvoorziene problemen met kabel- en leidingenwerkzaamheden van de nutsbedrijven geen doorgang vinden. De nieuwe planning voor december moest door sneeuwval worden uitgesteld tot de 2e week van februari. Ook nu zijn we gedwongen de planning door winterse omstandigheden opnieuw te verschuiven naar eind februari.

Gemeenschappelijk schoolgebouw voor PCO en de Drieslag in Veller

Gemaakt: Donderdag, 08 februari 2018 17:47

BARNEVELD - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan met de bouw van zes lokalen voor stichting Hervormde scholen de Drieslag bij de nieuwe school voor PCO Gelderse Vallei in Veller. Ook komt er een gemeenschappelijke gymzaal. Leerlingenprognoses, een massastudie én gesprekken met de schoolbesturen laten zien dat het mogelijk is om twee scholen met een gezamenlijk hart én kinderopvang te realiseren op de hoek Vellerselaan/Bankivalaan in Veller. Voor de bouw is een aanvullend bedrag van € 2,1 miljoen nodig.


Twee scholen in Veller mogelijk
De gemeente besloot al eerder dat Stichting PCO Gelderse Vallei (PCO) mag starten met een opstartschool in de wijk Veller en dat voor PCO nieuwbouw voor een basisschool met 8 klassen voor ten minste 200 leerlingen mag worden gerealiseerd. De opstartschool is inmiddels gestart in Veller en loopt goed.


Vorig jaar zomer nam de gemeenteraad een motie aan om de mogelijkheden te onderzoeken voor een extra school in Veller voor stichting Hervormde scholen de Drieslag. Daarop zijn gesprekken gevoerd met de twee schoolbesturen en is gekeken naar de mogelijkheden voor twee scholen in Veller. Daarnaast laten leerlingenprognoses en een massastudie op de beoogde locatie nu zien dat het mogelijk is om twee scholen te realiseren in Veller.


Nieuwbouw van twee scholen met gezamenlijke ruimtes
Het college doet daarom nu een aanvullend voorstel aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met de bouw van zes lokalen voor de Drieslag en de bouw van een gemeenschappelijke gymzaal bij de nieuwe school voor PCO in Veller. Beide scholen krijgen een gemeenschappelijk hart waarbij ze een gemeenschapsruimte en speellokaal delen. Daarnaast is er ruimte voor kinderopvang. Door het realiseren van twee scholen is een gymzaal bij de school nu ook haalbaar. De gymzaal bij de school is zeer gewenst omdat de schoolkinderen nu vaker kunnen gymmen (2 in plaats van 1 keer per week) en vervoer met de bus naar een verderop gelegen gymzaal niet nodig is. Ook kan de gymzaal een functie vervullen voor de wijk en verenigingen.

 

Proces
Het college vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met het voorstel en niet te wachten tot de behandeling van de kadernota en de begroting later dit jaar. Alleen zó is gelijktijdige bouw voor PCO en de Drieslag mogelijk en dat heeft vanzelfsprekend financiële, bouwtechnische en veiligheidsvoordelen en dus de voorkeur. Als de raad akkoord gaat met het voorstel en bij de volgende raadsvergadering € 2.150.000,- aanvullend krediet beschikbaar stelt, kan de bouw van het nieuwe gemeenschappelijke schoolgebouw na de zomer van 2018 starten. Als alles dan naar verwachting verloopt, kan het nieuwe schoolgebouw bij de start van het nieuwe schooljaar van 2019/2020 in gebruik worden genomen.

Acht partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

Gemaakt: Vrijdag, 09 februari 2018 16:16

BARNEVELD - Woensdag 21 maart 2018 is een belangrijke dag voor de lokale democratie. We kiezen die dag een nieuwe gemeenteraad. Van 7.30 tot 21.00 uur kunt u uw stem uitbrengen op één van de kandidaten van de 8 partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen: SGP, Pro'98, ChristenUnie, CDA, Burger Initiatief, VVD, Lokaal Belang en de blanco lijst van de heer Van den Brink.

 

De beschikbare verkiezingsprogramma's van de deelnemende partijen staan HIER.

Optisport onderzoekt de klanttevredenheid

Gemaakt: Dinsdag, 13 februari 2018 20:23

BARNEVELD - Optisport beheert de binnensportaccommodaties, de zwembaden en sociaal centrum De Veluwehal van de gemeente Barneveld. Tot 1 maart onderzoekt Optisport de klanttevredenheid om de dienstverlening verder te kunnen verbeteren.

 

Enquête

Geeft u uw mening via de digitale enquête? De vragenlijst is ook op papier in te vullen. Hij ligt bij iedere accommodatie van Optisport in de gemeente Barneveld.

Gemeente Ede wil 75 miljoen euro betalen voor nieuw station Ede-Wageningen

Gemaakt: Dinsdag, 13 februari 2018 20:32

EDE - Het college van B&W geeft groen licht voor het benodigd krediet voor de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen. De kredietaanvraag wordt op 8 maart ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Met deze kredietaanvraag van 75,2 miljoen euro komt het nieuwe station een stap dichter bij de uitvoering. Samen met bijdragen van NS, ProRail, provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dan de noodzakelijke financiering geregeld.

 

Wethouder Weijland: "Het heeft dan wel wat langer geduurd voordat we de kredietaanvraag konden voorleggen aan de gemeenteraad, maar we willen het station kunnen maken waar Ede trots op kan zijn, zonder te tornen aan de ambities die we hadden. En dat is gelukt. Ede krijgt een toekomstbestendig station, met goede voorzieningen en waarbij alle soorten vervoer naadloos op elkaar aansluiten. Een visitekaartje, niet alleen voor Ede, maar voor de hele omgeving".

 

Bij de uitwerking van het ontwerp bleek namelijk het afgelopen najaar dat de bouwkosten al waren gestegen en dat er aanpassingen nodig waren om binnen budget te blijven. Het betreft een aantal aanpassingen aan de spoorzijde, echter ook in het openbare domein zijn wijzigingen doorgevoerd. In de westelijke perrontunnel vervalt één van de twee voetpaden en de sporenkap wordt aan de westzijde iets korter. Natuurlijk blijft de kap wel alle perrons beschutten en als 'landmark' verbinden.

 

Spoorzone Ede

NS, ProRail en de gemeente Ede werken samen aan het nieuwe station Ede-Wageningen. Het station wordt compleet vernieuwd en het omliggende gebied wordt een stuk aantrekkelijker met een moderne P+R, busplein en bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen. Het station zelf heeft straks een divers aanbod van reizigersvoorzieningen en aantrekkelijke wachtruimtes.

 

Planning

Als de gemeenteraad op 8 maart het krediet beschikbaar heeft gesteld, volgt de week daarna de besluitvorming door alle partijen. Naar verwachting kan in april gestart worden met de aanbesteding. De voorbereidende werkzaamheden beginnen waarschijnlijk eind van dit jaar. Als alles volgens planning loopt kunnen reizigers in 2021 van een totaal vernieuwd en aantrekkelijk station gebruik maken. De afronding van het project staat gepland voor 2022.

Samen voor een sterke Veluwe

Gemaakt: Donderdag, 15 februari 2018 18:37

VELUWE - Op donderdagochtend 15 februari kwamen de Veluwse partners samen om officieel de Veluwse samenwerking te bekrachtigen. Met het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1 is er een bestuur dat sturing geeft aan de Veluwse ambities: de VeluweAlliantie. Een unieke samenwerking met als uitgangspunt dat ondernemers, grondeigenaren, overheid en andere partijen op gelijkwaardige manier betrokken zijn. Namens de gemeente Barneveld ondertekende wethouder Van den Hengel de samenwerkingsovereenkomst.

 

Vicevoorzitter Mark Sandmann is enthousiast over de bekrachtiging: "Wat ons bindt is de liefde voor de Veluwe, en die gaan we gebruiken voor een krachtige, gezamenlijke aanpak. Niet alleen om toeristisch sterker te worden, maar ook om natuur en landschap te koesteren."

 

Gezamenlijke ambities in VeluweAgenda

De gezamenlijke ambities van recreatieondernemers, grond­eigenaren, terreinbeheerders, provincie Gelderland en 21 Veluwse gemeenten zijn vastgelegd in de VeluweAgenda. De ambitie van alle partijen is om het toeristisch product te verbeteren door goed gebruik te maken van wat er op de Veluwe aanwezig is aan natuur, landschap en erfgoed. En dat alles doen we op een manier dat ook natuur, landschap en erfgoed er beter van worden. Wethouder Van den Hengel: "De gemeente Barneveld is vanwege de ligging op de Veluwe een belangrijke speler als het gaat om de binnenlandse vakanties. Jaarlijks komen honderdduizenden mensen naar de gemeente Barneveld om hier te genieten van de natuur, de beleving en de vele activiteiten die worden georganiseerd. We vinden het belangrijk dat we samen met andere gemeenten en partners optrekken om de Veluwe op plaats 1 van binnenlandse vakanties te houden."

 

Partners in de VeluweAlliantie

In de VeluweAlliantie zijn de volgende partners met elkaar verbonden:

  • Toeristenbond ANWB, Recreatieondernemers Nederland, IVN, Koninklijke Horeca Nederland, Overleg Dé Veluwse Attracties (met o.a. Thermen Bussloo, Paleis Het Loo, Julianatoren, Kröller-Müller Museum, Burgers' Zoo, Nederlands Openluchtmuseum, Apenheul, De Spelerij-Uitvinderij), het Grondeigenaren Overleg Veluwe (met o.a. Staatsbosbeheer, Gelders Particulier Grondbezit, Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, het Nationaal Park de Hoge Veluwe, Kroondomein het Loo, Ministerie van Defensie/ Rijksvastgoedbedrijf en Leisurelands).
  • En vanuit de overheid: de provincie Gelderland en de 21 Veluwse gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Renkum, Rheden, Putten, Rozendaal, Scherpenzeel, Voorst en Wageningen.

Het tunneldak van de toekomstige Harselaartunnel krijgt vorm

Gemaakt: Donderdag, 15 februari 2018 18:43

BARNEVELD - Naast het Transferium Barneveld-Noord wordt door de mensen van BAM Infra (in opdracht van de gemeente Barneveld en ProRail) druk gewerkt aan het tunneldak van de toekomstige Harselaartunnel.


In het weekend van vrijdag 27 april (laat) tot en met maandag 1 mei 2018 (vroeg) wordt het tunneldak op de juiste plek (onder het spoor, op de eerder aangebrachte funderingspalen) geschoven.


De bouw is een staaltje vakmanschap; dat belooft het op z'n plek schuiven ook te worden.


Komt u/kom jij dan weer kijken? Op zaterdag 28 april en zondag 29 april 2018 stellen we het bovenste parkeerdek van het Transferium Barneveld-Noord weer open om dit van bovenaf te bekijken.

Klooster, Kerk en Kunst

Gemaakt: Vrijdag, 16 februari 2018 16:56

Wat hebben die drie met elkaar gemeen? De beginletter, zult u zeggen. Of toch meer? Voor mij zijn het plekken waar je inspiratie voor het leven opdoet.

 

Onlangs bezocht ik met een groep mensen uit onze gemeente de abdij en het klooster van de Norbertijnen in het Brabantse Heeswijk. Een kloostergemeenschap die leeft en werkt in de traditie van kerkvader Augustinus. De broeders richten zich op een leven in gemeenschap, het gezamenlijk vieren van de dagelijkse liturgie en de dienst aan mensen in de wereld. Zoals ze dat zelf zeggen: "Wij gaan er op uit om mensen nabij te zijn bij al hun levensvragen. We willen mensen 'licht' brengen, met hen optrekken, hun dagelijkse bestaan ver-licht-en. Binnen een samenleving waarin veel mensen los staan van elkaar, staan wij, norbertijnen, voor geloof en verbondenheid, voor eerlijke verhoudingen tussen mensen en oprechte waardering voor wie iemand is". Gasten zijn er altijd welkom en zo waren wij daar neergestreken voor een weekend om met elkaar momenten van bezinning te beleven, te verstillen en te vieren. Het leven, je ritme van de dag is volledig gebouwd rond de drie vieringen: 's ochtends de metten en lauden, rond het middaguur de eucharistie en 's avonds de vespers. Momenten van zang, Bijbellezing, gebed, stilte en meditatie. Tijdens zo'n kloosterweekend ervaar ik dan de betekenis van die verstilling en merk ik hoe je bemoedigd en gevoed mag worden door een enkele Bijbeltekst, een lied of het wonder van de ontmoeting. Het maakt me dankbaar en geeft me inspiratie, nieuwe kracht. Dankbaar voor het wonder van het leven. Inspiratie of misschien wel overgave en rust in mijn leven. Om vertrouwen en hoop te ontvangen bij alles wat er op je afkomt. Nieuwe kracht omdat je ervaart dat je niet alléén je weg hoeft te gaan.

 

Nice

En hoe zit dat dan met kunst? Aly en ik bezochten vorige week een paar dagen Nice. Hoewel het ook daar nog koud was genoten we van de witte koppen op de golven van de Middellandse Zee. De oude stad met z'n smalle straatjes, pittoreske winkeltjes, de dagelijkse markt met alle verse streekproducten, de gezellige pleinen en terrassen en de vele parken die als groene longen door de stad lopen met hun unieke speelplekken voor kinderen. Steevast gaan we op zoek naar bezienswaardigheden en dan zijn de musea voor ons populair. Kunst laat me afstand nemen van mijn drukke dagelijkse dingen. Kunst doet me verwonderen en verbazen. Kunst kan me sussen en sarren. Hoog op ons verlanglijstje stond het museum Message Biblique Marc Chagall. Chagall groeide eind 19e eeuw op in Rusland in een Joods gezin. Het was armoe en toch mocht hij van zijn ouders naar de kunstacademie. Je zou denken... een paar handen meer... maar toch! Later zwierf hij de wereld over waaronder lange tijd in Frankrijk. In Nice is een speciaal museum waar honderden van zijn schilderijen zijn ondergebracht. Veelal Bijbelse voorstellingen, vaak wat surrealistisch en dromerig. Eén van zijn schilderijen vertelt het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. Een braamstruik die in brand staat maar toch niet door het vuur wordt verteerd. En als Mozes dichterbij komt hoort hij zijn naam roepen: "Mozes, Mozes... trek je sandalen uit want de grond waarop je staat is heilig... (Exodus 3). Het zal je toch gebeuren, denk ik dan, om me vervolgens mee te laten voeren. Wat zal Mozes nieuwsgierig zijn geweest toen hij de vlammen zag. Wat gebeurt daar? Hij moet als aan de grond genageld zijn geweest toen hij bij name werd geroepen. Er is vuur waarin God verschijnt en Zich tegelijkertijd verhult. Je wordt geroepen, maar mag niet te dichtbij komen, moet ook afstand houden.

 

Mystieke ervaring

Zo'n mystieke ervaring die niet te vatten is en waar je geen woorden voor kunt vinden. Er gebeurt daar iets dat je doet voelen en beseffen dat je in aanraking komt met iets of Iemand boven al ons menselijk denken en verbeelden uit, zo schreef onze oud-Sassenheimse predikant Kick Bras in zijn recente boek "Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld". En als Mozes dan vraagt: "Hoe is uw naam", vervolgt Bras, krijgt hij als antwoord: "Ik ben die er zijn zal". Dat mag je begrijpen als: wie ik ben, dat zul je wel merken, doordat ik er zijn zal.

 

Zo'n inspiratiemoment... je wordt geroepen, je bent gekend bij je naam en je krijgt mee dat je niet alléén hoeft te gaan. In kerk, klooster en kunst kun je ze ervaren. Maar niet alléén daar. Overal in het leven, op de gekste plaatsen. "Als de vluchtigheid wordt stilgezet", zo noemt onze eigen Kootwijkerbroekse kunstenares Wilma Terlouw dat. Want, we zien via de kunst slechts ten dele. Het zijn de schaduwen van het volmaakte. Het is weerspiegeling, meer niet. Kunst als grensvlak tussen het waarneembare en niet waarneembare. Neemt u eens een kijkje en laat u inspireren want Wilma exposeert met haar schilderijen de komende maanden zo dichtbij in ons Schaffelaartheater. Dat moet u niet missen.

 

Dr. J.W.A. van Dijk Burgemeester

 

Bron BDUmedia

Ooit gehoord van skeleton?

Gemaakt: Vrijdag, 16 februari 2018 18:05

EDE - Ooit gehoord van skeleton? Het is een Olympische sport, verwant aan bobsleeën en rodelen. Liggend op je buik op een slee glijd je met volle vaart naar beneden, meestal op een bobsleebaan. Het klinkt als een nieuwe sport, maar het is de oudste bekende sleesport en stond al in 1928 en 1948 op het programma van de OS. Daarna pas weer vanaf 2002. De naam skeleton verwijst naar de kale skeletachtige slee die oorspronkelijk werd gebruikt.

 

Tot zover de geschiedenis. Want wat interessanter is, is dat er dit jaar voor het eerst een sportster voor Nederland uit komt op dit onderdeel van de OS. De 24-jarige Kimberley Bos uit Ede komt namens ons land in actie in Pyeongchang. Dat had nog wel wat voeten in de aarde, want ze eindigde in het wereldbekerklassement een plaats te laag. Maar door de schorsing van een Russin vanwege doping schoof ze een plaatsje op en daarmee voldeed ze aan de kwalificatie-eis. Vier jaar geleden maakte Kimberley de overstap van bobslee naar skeleton en ze won al eerder een bronzen plak in PyeongChang bij een wereldbekerwedstrijd. We wensen haar veel succes!

Cursus E.H.B.O. voor kinderen

Gemaakt: Maandag, 05 maart 2018 13:35

BARNEVELD - Bij voldoende belangstelling start de E.H.B.O. Vereniging Barneveld 15 maart een cursus kinder E.H.B.O.

 

Deze cursus bestaat uit 4 avonden van 19.00 uur tot 21.30 uur en wordt gehouden in de Goede Herderkerk aan het Jan Seppenplein 70 in Barneveld. Aan het einde van deze cursus ontvangt u een geldig certificaat van het Oranje Kruis.

 

De kosten voor deze cursus zijn € 100,00 dit is inclusief lesmateriaal, examen en tijdens de lesavonden een consumptie. Voor inlichtingen of opgave voor deze cursus kunt u terecht op onze website:www.ehboverenigingbarneveld.nl of mail naar secretaris@ehboverenigingbarneveld.nl. Telefonische inlichtingen kunt u verkrijgen via 06-15360714. Door veel zorgverzekeraars wordt deze cursus geheel of gedeeltelijk vergoed.

Meer Nederlandse studenten aan Britse Universiteiten en taalscholen dit jaar

Gemaakt: Donderdag, 15 maart 2018 18:43

Dit jaar is er een stijging aan Nederlandse studenten aan Britse universiteiten. Hoewel men had voorspeld dat door Brexit dit aantal aanzienlijk zou verminderen, is juist het tegendeel gebleken.

 

Engels studeren in Engeland

Scholen als EF hebben gemerkt dat er dit jaar iets meer inschrijvingen waren voor een taalcursus Engels buitenland. De taalschoolsector doet het wonderbaarlijk goed. Steeds meer mensen blijken de waarde in te zien van een studie Engels in het Verenigd Koninkrijk. Dit kan zowel persoonlijk gemotiveerd zijn als vanuit een professioneel standpunt, waarbij men voor het werk Engels moet leren, als voor studieredenen, zoals bijvoorbeeld later studeren aan een Britse universiteit.

 

Britse universiteiten

Ondanks de doemberichten over Brexit, blijken ook de universiteiten het goed te doen aan de andere kant van de plas. Hoewel er een lichte daling was van Britse studenten aan de universiteiten, bleek dat aantal gecompenseerd door een stijging van Europese (waaronder ook Nederlandse) en internationale studenten. In sommige universiteiten was er zelfs een stijging van 10% Europese studenten. In universiteitssteden als Londen, met prestigieuze universiteiten als London School of commerce, University College London en Imperial College London, is het aandeel buitenlandse studenten tot bijna een vijfde of meer dan 100.000 studenten gestegen. Voor studenten die willen studeren in het buitenland, is het Verenigd Koninkrijk nog steeds zeer aantrekkelijk.

 

Waarom is studeren in het Verenigd Koninkrijk zo aantrekkelijk?

Taalscholen in Engeland of andere delen ven het Verenigd Koninkrijk zijn nog steeds razend populair. Engels studeren in het land waar de taal natuurlijk geboren is, komt de kennis van deze wereldtaal slechts ten goede. Men merkt dat wie Engels in Engeland studeert, sneller leert en meestal een betere uitspraak heeft, dan wanneer de taal slechts vanuit een boekje geleerd wordt. De universiteiten zijn dan weer wereldvermaard. Met vijf universiteiten in de top-tien van de wereld, hoeft het niet te verbazen dat het populair is om er te studeren.

 

Brexit

Veel vertegenwoordigers van taalscholen en universiteiten waren tegenstander van Brexit. Ze waren bang dat alle negatieve reclame en spanningen ervoor zouden zorgen dat Europese studenten minder geneigd zouden zijn in Engeland of het Verenigd Koninkrijk te studeren. Maar na het zien van de stijging in inschrijvingen, denken ze nu dat Brexit (voor dit jaar althans) juist voor een verhoging van de inschrijvingen heeft gezorgd. Ze denken dat studenten overtuigd zijn van de kwaliteit van Britse taalscholen en universiteiten en dat ze nog snel van het geweldige onderwijs willen genieten voordat Brexit roet in het eten zou kunnen gooien.

 

De toekomst

Of deze theorie klopt, is nog niet duidelijk. Pas over enkele jaren zullen we kunnen zien of Brexit uiteindelijk de Britse universiteiten en taalscholen minder populair zullen maken bij het Europese en Nederlandse publiek. Droom je al langer over een studie in Engeland, dan kan het zeker geen kwaad een studiereis te boeken naar Engeland met een taalschool als EF Education, of je in te schrijven voor een bachelor aan een van de meest prestigieuze universiteiten. Zo ben je zeker dat Brexit geen invloed op jouw studie zal kunnen hebben.