Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 15:07:17 Br Woning (deel: Schoorsteen) 't Boerenerf Grd 071751 07ch03 071341 071339 Prio Hoog Eenheid | Blusgroep spoed Garderen Brandweer Barneveld...
zaterdag 20 januari 2018

Archief

Ridderorde en erepenning voor vertrekkend burgemeester Cees van der Knaap

Gemaakt: Woensdag, 30 augustus 2017 15:38

EDE - De heer C. van der Knaap (66 jaar), vertrekkend burgemeester van de gemeente Ede, is op woensdagmiddag 30 augustus tijdens een buitengewone raadsvergadering onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de versierselen die bij deze Koninklijke onderscheiding horen uit handen van de heer Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. In dezelfde bijeenkomst reikte locoburgemeester G. Ligtelijn-Bruins namens het gemeentebestuur de erepenning van de gemeente Ede uit. De heer Van der Knaap ontving beide onderscheidingen voor zijn bijzondere verdiensten als burgemeester van de gemeente Ede.

 

Per 1 september aanstaande legt burgemeester Van der Knaap zijn functie neer. Meer dan vijftig jaar geleden begon hij zijn carrière. In 1970 werd hij beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht. Na vijf jaar maakte hij de overstap naar de Douane. Zowel bij Defensie als bij de Douane was hij actief bij de vakbond. In 1978 ging hij voor het CNV werken als districtsbestuurder en in 1987 werd hij bij de vervoersbond van het CNV lid van het hoofdbestuur. In 1992 werd hij lid van het hoofdbestuur CNV. In 1998 werd hij voor het CDA gekozen als lid van de Tweede Kamer en in 2002 werd hij Staatssecretaris van Defensie. Sinds 21 januari 2008 is hij burgemeester van de gemeente Ede.

 

Functies

De heer Van der Knaap vervulde verschillende functies. Een groot aantal ambtshalve of op grond van regelingen. Dat zijn onder meer: plaatsvervangend voorzitter Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, voorzitter Regio FoodValley, voorzitter van de bestuurlijke begeleidingscommissie van de integrale veiligheidsstrategie (Veiligheidsnetwerk Oost Nederland), lid van Economic Board regio Arnhem-Nijmegen als voorzitter van de stuurgroep Triple Helix Regio FoodValley, toezichthouder bij stichting Jachtexamens, voorzitter Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking en lid comité van aanbeveling van het Helene Kröller-Müller Fonds.

 

Aanbevelingen

Er is een groot aantal elementen die de inzet van de Edese burgemeester typeren. Onder leiding en voorzitterschap van de heer Van der Knaap is de Regio FoodValley de afgelopen jaren nationaal en internationaal op de kaart gezet. Overheid, ondernemers en kennisinstellingen (waaronder de Wageningen Universiteit) hebben met succes de handen ineen geslagen. De motiverende, bindende kracht, het enthousiasme en de bestuurlijke ervaring van de heer Van der Knaap zijn cruciaal geweest om de meest toonaangevende regio te worden op het gebied van wereldvoedselvraagstukken, voedselinnovatie en voedselveiligheid. Mede dankzij zijn inzet wordt het World Food Center de komende jaren gerealiseerd.

 

De heer Van der Knaap vervulde zijn functie met hart en ziel. Zijn rol als 'burgervader' blijkt uit zijn aandacht voor de omstandigheden waarin bewoners, raadsleden, bestuurders, hulpverleners en medewerkers van de ambtelijke organisatie verkeren.

 

Zijn grote netwerk heeft hij actief ingezet voor de Edese gemeenschap. Van der Knaap liet velen kennismaken met de diversiteit van Ede. Door zijn kundige en betrokken manier van werken, inspireert en betrekt hij mensen voor projecten binnen en buiten de gemeente. Hij is bij uitstek een verbinder die processen initieert en aanjaagt met daarbij een goede balans tussen inhoud, proces en verschillende belangen. Kortom: een echte ambassadeur van Ede en boegbeeld van de Regio FoodValley.

Nieuw bowlingseizoen in de startblokken

Gemaakt: Woensdag, 30 augustus 2017 16:29

BARNEVELD - Na een rustperiode van 3 maanden is Bowlingvereniging Barneveld weer helemaal klaar voor het nieuwe seizoen.

 

Het spits wordt afgebeten door onze jeugdleden, zij beginnen op zaterdag 2 september om 10.00 uur met een inloop ochtend waar alle huidige en toekomstige bowlers vanaf 8 jaar welkom zijn. Lekker weer elke week een wedstrijd spelen of trainen, en niet afhankelijk van het weer. Onze 20 jeugdleden kunnen nog wel wat versterking gebruiken, dus schroom niet om te komen kijken en even lekker mee te spelen. De senioren gaan op dinsdag 5 september om 20.30 uur weer aan een nieuw seizoen beginnen met de ontmoetingsavond. Even lekker bij kletsen en het balgevoel weer oppakken. Ook bij de senioren willen wij nieuwe spelers verwelkomen. Op zowel de dinsdag- als de woensdagavond is er ruimte om bestaande teams aan te vullen of om een compleet nieuw team te beginnen.

 

Voor alle informatie betreffende tijden en tarieven zie de website: www.bowlingverenigingbarneveld.nl. Informatie is ook te verkrijgen via info@bowlingverenigingbarneveld.nl.

HELP de pluimveeboeren [video]

Gemaakt: Woensdag, 30 augustus 2017 18:55

VOORTHUIZEN - In een paar uur 500.000 eieren weggooien, zonder een hele boel goede buren red je dat niet, maar Bertus Kieft uit Voorthuizen heeft wel 75.000 euro schade!! Tijd voor een noodfonds denk je, dus niet!


Luister naar zijn verhaal en bekijk de trieste aftocht van de eieren.

Tribute to the Cats Band

Gemaakt: Woensdag, 30 augustus 2017 22:01

ACHTERVELD - Op zaterdag 28 oktober treedt deze Volendamse Band voor de 7e maal op in “Ons Gebouw”, en met steeds meer succes kunnen we wel stellen. Daarom voor alle fans en belangstellende, hou zaterdag 28 oktober vrij voor wederom een fantastisch concert van de Tribute to the Cats Band in Achterveld.

 

Een avond waar het 4 uur lang gezellig genieten is van de tijdloze Cats muziek. Kaartverkoop is inmiddels gestart en zijn dagelijks te verkrijgen aan de bar van “De Roskam” voor de prijs van € 21,- in de voorverkoop. Of telefonisch op: 0342-451223 / 06-16699125 Makkelijker is het nog om E-Tickets bestellen via de website.

 

Zaal open: 20.00 uur, aanvang concert: 21.30 uur. Voor alle verdere info kijk op: www.tributetothecatsband.nl

Vanaf 2018 kunnen alle Barneveldse peuters naar geharmoniseerde peuteropvang

Gemaakt: Donderdag, 31 augustus 2017 14:02

BARNEVELD - Vanaf 2018 zijn de peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Barneveld geharmoniseerd. Alle peuterspeelzalen vallen vanaf dan onder de Wet Kinderopvang. Er is voor ouders of verzorgers vanaf 1 januari ook geen verschil meer in de manier waarop ze de peuteropvang betalen. Werken of niet werken maakt niet langer uit. Iedereen gaat dezelfde inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen. 

 

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

De Nederlandse regering wil het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen meer op elkaar afstemmen/harmoniseren. Per 1 januari 2018 verdwijnen de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang in de wet. De peuterspeelzaal verdwijnt dan als organisatievorm en wordt kinderdagverblijf in het Landelijk Register Kinderopvang (peuteropvangorganisaties kunnen nog wel in hun naamvoering ‘peuterspeelzaal’ gebruiken). 

 

Na een intensieve samenwerking tussen gemeente, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, wordt de peuteropvang ook in de gemeente Barneveld vanaf 1 januari 2018 geharmoniseerd. De peuterspeelzalen en de kinderopvang werken in Barneveld dan ook allemaal met dezelfde hoge kwaliteitseisen en dezelfde tarieven. Wethouder Didi Dorrestijn: “Ik ben heel blij met deze samenwerking tussen de gemeente en de peuteropvangorganisaties. Er is goed met elkaar meegedacht. We willen in de gemeente Barneveld onze peuters aanmoedigen de wereld te ontdekken. We willen dat alle peuters gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Ook na de harmonisatie op 1 januari 2018 willen we dat ouders of verzorgers voor hun peuter van 2,5 tot 4 jaar bij betrouwbare en betaalbare peuteropvanglocaties terecht kunnen. Net zoals dat nu zo is. Daar kunnen de peuters zich spelenderwijs ontwikkelen en goed voorbereiden op de basisschool.” 

 

Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage

Vanaf 1 januari 2018 gaat iedereen met een gelijk inkomen dezelfde ouderbijdrage voor peuteropvang betalen. Het maakt daarbij niet uit of beide ouders/verzorgers wel of niet werken/studeren. De kosten voor de peuteropvang betalen ouders/verzorgers aan de opvangorganisatie van hun keuze. Een deel van deze kosten kunnen ze terugkrijgen of wordt vergoed. Ouders of verzorgers die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen dat aanvragen via de Belastingdienst en betalen zo een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Ouders of verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage waarop automatisch al een vergoeding van de gemeente is afgetrokken. Voor ouders of verzorgers met een peuter met (een risico op een) taalachterstand en een VVE-indicatie, biedt de gemeente Barneveld een aanvullende tegemoetkoming om de kosten zo laag mogelijk te houden. De gemeente betaalt daarom het derde dagdeel. Het eerste en tweede dagdeel betalen de ouders/verzorgers zelf via een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. 

 

Meer informatie Deze en volgende week informeren de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen de ouders/verzorgers uitvoerig over de consequenties van de harmonisatie.

Werkzaamheden Jonkersweg

Gemaakt: Donderdag, 31 augustus 2017 16:06

BARNEVELD - Aan de Jonkersweg in Barneveld worden momenteel kabel- en leidingswerkzaamheden uitvoerd. Daardoor is een deel van de Jonkersweg tot en met vrijdag 1 september 17.00 uur afgesloten. Dit betreft het gedeelte tussen de Van Dompselaarstraat en de Jonkershof. De Jonkersweg is bereikbaar via Leeuwerikstraat – Reigerstraat. Tijdens de afsluiting wordt op deze beide straten het eenrichtingsverkeer opgeheven.


Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente Barneveld, tel. 14 0342 (netnummer niet nodig).

Kijk uit voor nepfilm over de gemeente!

Gemaakt: Donderdag, 31 augustus 2017 16:29

REGIO - Er is in de regio een bedrijf actief dat verkooppunten zoekt voor een film die over de gemeente/de provincie zou gaan en waaraan de gemeente medewerking zou hebben verleend. Mogelijk opereert het bedrijf onder de naam 'Benelux-films' uit Someren.

 

Ga NIET met dit bedrijf in zee!


De gemeente heeft géén medewerking verleend aan een film. Eenmaal aangeschaft blijkt de film ook geen beelden van de gemeente te bevatten. Bovendien blijkt het bedrijf onbereikbaar om de films te retourneren en geld terug te ontvangen.

Doe mee met "De Glind en Achterveld in het Groen"

Gemaakt: Vrijdag, 01 september 2017 18:59

DE GLIND - Onder de noemer 'De Glind en Achterveld (Gld) in het Groen' starten Belangenvereniging De Glind, gemeente Barneveld en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een beplantingsproject voor bewoners in het buitengebied van De Glind en Achterveld. Het doel is erven en kavelgrenzen in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen.

 

Deelname aan De Glind en Achterveld in het Groen

Inwoners van De Glind en Achterveld die hun erf of terrein meer landschappelijke kwaliteit willen geven, kunnen meedoen aan het project 'De Glind en Achterveld in het Groen'.

Deelname aan dit project houdt in dat deelnemers een vrijblijvend bezoek krijgen van een adviseur van SLG. Deze vertelt wat er mogelijk is om de natuur en het landschap op het terrein te versterken. In overleg met de bewoner(s) wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont. Het erf of terrein kunnen bewoners via deze eenmalige actie verfraaien met streekeigen beplanting, zoals solitaire bomen, elzenrijen, struweelhagen, een hoogstamboomgaard, een kikkerpoel of een combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een erf aantrekkelijker voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan.

 

Bovendien kunnen deelnemers gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. We hopen dat veel bewoners meedoen om het buitengebied van De Glind en Achterveld nog aantrekkelijker te maken, voor mens en dier.

 

Informatieavond

De belangenvereniging De Glind, gemeente Barneveld en SLG organiseren op dinsdag 19 september 2017 om 20:00 uur een informatieavond in Dorpshuis De Glindster, Rudolphlaan 2 in De Glind.

 

Programma:

19.45 uur Inloop met koffie en thee
20.00 uur Opening Belangenvereniging De Glind
20.05 uur Welkomstwoord door wethouder Aart de Kruijf
20.10 uur Presentatie streekeigen erf en beplanting
21.00 uur Pauze
21.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen en aanmelden voor het project
21.45 uur Afsluiting


Als u verhinderd bent, maar wel mee wil doen aan dit project, kunt u zich aanmelden via de website www.landschapsbeheergelderland.nl.

 

Het project 'De Glind en Achterveld in het Groen' wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Landschap en Landgoederen van de provincie Gelderland.

Grote lach, veel gezwaai en veel en vooral hard getoeter

Gemaakt: Zaterdag, 02 september 2017 16:39

WEKEROM - Zaterdag 2 september organiseerde 's Heeren Loo, locatie de Hartenberg Wekerom, in samenwerking met Stichting Truckrun Ede weer een erg geslaagde truckersdag voor de cliënten van de diverse locatie van 's Heeren Loo in de gemeente Ede.

 

Een bonte stoet aan mooie en grote vrachtwagens vertrok rond 10 uur vanaf de Hartenberg en reden in 2 konvooien door Wekerom, Lunteren en Ede. Er deden in totaal meer dan 200 vrachtwagen mee aan de truckersdag. Ook deed de brandweer van Ede en Apeldoorn mee. Zoals altijd staan langs de route veel mensen te enthousiast te zwaaien, die kunnen dan weer rekenen op een grote lach, veel gezwaai en veel en vooral hard getoeter.


Bij terugkomst was er op de Hartenberg voor alle deelnemers een optreden van de Showband Party Rits.

Overweldigende opkomst bij 43e fietstocht voor Nederlandse Hartstichting

Gemaakt: Zaterdag, 02 september 2017 20:31

ZWARTEBROEK - Het mooie weer dat werd voorspeld, zorgde voor een overweldigende opkomst op zaterdag 2 september 2017 bij alweer de 43e fietstocht voor de Nederlandse Hartstichting.


Zo'n 115 deelnemers meldden zich bij het startpunt aan de Oosterdorpsstraat in Hoevelaken. De opbrengst kwam dit jaar voort uit de startgelden, fooien/donaties en verkoop van eten en drinken en de verloting van een kunstwerk geschonken door Jan Mastenbroek uit Putten. De organisatie is zeer tevreden met het totale resultaat van € 750.

 

De hoogste bieder - Mees vd. Kraats uit Terschuur - won het kunstwerk dat speciaal voor de fietstocht voor de Hartstichting is gemaakt door Jan Mastenbroek uit Putten.


Helaas had een enkele fietser nog de pechhulp van Edwin Kamphorst van Edwin Tweewielers uit Zwartebroek nodig. Edwin was snel ter plaatse en bracht een vervangende fiets, zodat de fietser de route snel kon voortzetten en uitrijden.


Onderweg kregen de fietsers bij een extra mobiele post een gratis appel, gesponsord door Junbo Altena uit Hoevelaken. Ook broodjes knakworst en pakjes sap werden gratis verstrekt.
De organisatie was blij met deze nazomerse dag, waarop ook nog een onweerslag met een klein maar heftig buitje overkwam. En dank gaat uit naar de gastvrije boeren die hun erf en diverse voorzieningen beschikbaar stelden voor startpunt en controleposten, de familie Van Ravenhorst aan de Oosterdorpsstraat in Hoevelaken, de familie Kuijper aan de A.P. Hilhorstweg in Soest en de familie Van Putten aan de Domstraat in Nijkerkerveen.


De fietsers bleven enthousiast tijdens de route die door Amersfoort, Soest, Soestdijk, Baarn, Bunschoten, Nijkerk leidde en weer eindigde in Hoevelaken. "'t Was fantastisch weer, een bijzonder mooie route met veel verrassingen onderweg; volgend jaar weer.".

 

De organisatie kijkt alweer uit naar de volgende fietstocht, op de eerste zaterdag van september 2018 en is begonnen met de voorbereidingen van een nieuwe fietsroute.

 

Versla hart- en vaatziekten
Elke dag overlijden in Nederland meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten in Nederland en in totaal zijn er ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten.. En dat aantal neemt alleen maar toe. Dat vinden we onacceptabel.


De Hartstichting financiert onderzoek, geeft steun en voorlichting aan patiënten en wil extra levens redden bij een hartstilstand.


De Hartstichting werkt samen met wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners en vele vrijwilligers aan oplossingen om hart-en vaatziekten eerder op te sporen en beter en sneller te behandelen. Onze missie is: hart- en vaatziekten te verslaan! En hiervoor is geld nodig, van donateurs en acties zoals deze fietstocht.

Heeft u de veiligheidsmonitor al ingevuld?

Gemaakt: Maandag, 04 september 2017 19:50

BARNEVELD - Mogelijk heeft u per post een uitnodiging van I&O Research ontvangen om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leerbaarheid en veiligheid in uw buurt. In de gemeente Barneveld zijn 7004 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

 

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk burgers die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek.

 

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek is gestart omstreeks 10 augustus 2017. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2018 verwacht.

BIEB magazine gratis verkrijgbaar in de bibliotheek

Gemaakt: Woensdag, 06 september 2017 19:57

BARNEVELD - De zesde editie van BIEB magazine ligt vanaf begin september klaar in de Bibliotheek. Deze editie van het magazine staat in het teken van motivatie: Hoe motiveer je kinderen en tieners, bijvoorbeeld om (meer) te lezen? BIEB magazine is speciaal voor (groot)ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 16 jaar en is ook digitaal te lezen op www.biebmagazine.nl.

 

Leesmotivatie

Kinderen hebben veel profijt van lezen en voorlezen. Dat komt uit meerdere onderzoeken naar boven, maar hoe motiveer je kinderen om te gaan lezen? In het magazine komen allerlei vragen aan bod die met motivatie samenhangen: Hoe werkt het tienerbrein? Hoe kunnen ouders hun kind motiveren, bijvoorbeeld om (meer) te lezen? Wat zijn de pluspunten van het lezen van stripboeken? De antwoorden op deze en vele andere vragen staan in de nieuwste editie van BIEB magazine.

 

Auteur Janneke Schotveld en muzikant Gijs Jolink vertellen daarnaast over de invloed die boeken op hun leven hebben. De Syrische Renad gaat in op het belang van lezen bij het leren van de Nederlandse taal en meester Bart vertelt over de sterke punten van vmbo-leerlingen. Daarnaast vertellen kinderen over hun favoriete boek en gaat het magazine in op alternatieven zoals luisterboeken, zoekboeken en de mooiste apps.

 

Het magazine kan gratis opgehaald worden vanaf 5 september bij de bibliotheek (op=op) of online gelezen worden via www.biebmagazine.nl.

De sport- en spelbus rijdt weer rond

Gemaakt: Donderdag, 07 september 2017 19:08

BARNEVELD - De sport- en spelbus van Be Active Gemeente Barneveld rijdt weer rond. Kinderen kunnen lekker buiten spelen op het veldje in de buurt met gebruik van het sport- en spelmateriaal uit de bus. Deelname is gratis. Dus kom gezellig langs!


Maandag
15.15 uur Droserastraat, Stroe
18.15 uur Tuinboog, Barneveld


Dinsdag
15.15 uur Albert Schweitzerlaan, Barneveld
18.15 uur Tjaskerstraat, Kootwijkerbroek


Woensdag
13.15 uur Welsumerlaan, Barneveld
18.15 uur Knoopkruid, Voorthuizen


Donderdag
15.15 uur Dorskamp, Barneveld
18.15 uur Columbusstraat, Barneveld


Vrijdag
15.15 uur Valkhof (bij de sport- en spelkast), Barneveld


Huren sport- en spelbus
De sport- en spelbus kunt u ook huren. Meer weten? Mail dan naar o.oevering@barneveld.nl.

Nieuw asfalt voor Rijksweg in Voorthuizen

Gemaakt: Donderdag, 07 september 2017 19:35

VOORTHUIZEN - Het asfalt van de Rijksweg in Voorthuizen krijgt een opknapbeurt. Dit geldt voor het stuk tussen de rotondes met de Nijkerkerweg en de Zelderseweg.

 

Van donderdag 14 september 20.00 uur tot vrijdag 15 september 06.00 uur geldt een volledige rijbaanafsluiting. Het verkeer wordt omgeleid via de Nijkerkerweg, Thorbeckelaan, A30 en Zelderseweg.


Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente Barneveld, tel. 14 0342 (netnummer niet nodig).

Vallen en weer opstaan

Gemaakt: Vrijdag, 08 september 2017 17:12

Het kwam eigenlijk wel goed uit dat Aly en ik onze vakantie zo laat hadden gepland dit jaar. Want met de fipronilcrisis die onze pluimveesector zo ernstig raakt, wil je hier zijn. Wat een onzekerheid in de boerengezinnen. "Zullen we het wel redden?" Op slot gezet, je eieren of kippen niet meer mogen leveren. "Burgemeester, er staan al bijna een half miljoen eieren in de schuur en moeten die dan zomaar weg, de afvalverwerking in?" Moeten we de kippen ruimen of gaan we ruien? Mogen de hennen nog naar de slacht? Waar moet de mest heen en hoe krijgen we de stallen schoon?

 

Al die vragen kun je als boer niet meer zelf beantwoorden. Je bent afhankelijk geworden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA moet uitsluitsel geven maar doet dat niet. Je wacht al dagen op de uitslag van de laboratoriumtesten maar dat telefoontje komt niet. Je belt naar de afkorting NVWA en wordt in de wachtstand gezet, doorverwezen of afgescheept door weinig begripvolle medewerkers. "Begrijpen ze daar dan niet hoe ik me voel, dat ik er 's nachts niet van slaap en de kinderen vragen papa, kunnen we hier wel blijven wonen?".

 

Zo zat ik aan de keukentafels waar boeren en boerinnen de onmacht, moedeloosheid en wanhoop met me deelden. Met woorden, soms tranen en voor zichzelf sprekende stiltes. En ik was niet de enige want onze gemeenschap staat om de getroffen boeren heen. Zo sprongen buren bij om te helpen bij het schoonmaken van de stallen of het opruimen van de eieren. En wat kan een bemoedigend bezoek, een telefoontje, kaart, bloemetje of andere attentie helpen om het leed van dat moment wat te verzachten. Ik weet wel zeker dat ik namens alle boeren spreek om daarvoor waardering en dank te zeggen.

 

Omvangrijke crisis

De fipronilvervuiling groeide uit tot een omvangrijke crisis. Inmiddels is bekend dat er in ons land zo'n 250 bedrijven slachtoffer van zijn geworden en in 45 landen sporen van het bestrijdingsmiddel in eieren of ei-producten zijn gevonden. Heeft de landelijke overheid voldoende regie gevoerd op het beheersen van die crisis? Had de NVWA niet naast de zorg voor de volksgezondheid ook leiding moeten geven bij het beheersen van de crisis? Die afkorting wordt toch niet voor niets Autoriteit genoemd?

 

Helaas. De staatssecretaris en minister lieten zich aanvankelijk niet horen en veel te laat zien. De ambtelijke baas zaaide grote verwarring en bracht de pluimveesector enorme schade toe met zijn uitlating in Nieuwsuur dat mensen voorlopig maar beter geen eieren konden eten. Zelfs een van zomerreces teruggeroepen Tweede Kamer wist in een overleg met de staatssecretaris en minister de boeren geen moed in te spreken met iets van compensatie om de ergste financiële noden te verlichten. Hoe anders ging dat in België waar de autoriteit de kalmte en rust bewaarde en de politiek inmiddels een pakket aan steunmaatregelen heeft gepresenteerd.

 

Adviezen

In onze Gelderse Vallei hebben de gemeenten en de sectororganisaties bij ons Poultry Expertise Centrum gelukkig bijtijds een informatiepunt ingericht. Jan Workamp en Eltjo Bethlehem proberen daar de vele vragen te beantwoorden, adviezen te geven aan de boeren en schijnbaar vergeten en urgente kwesties onder de aandacht te brengen van de afkorting NVWA. Wat heeft dat informatiepunt de laatste weken goed werk kunnen verrichten als vraagbaak. Ze kregen bijna 600 telefoontjes of mailtjes over allerlei kwesties waarmee de kippenboeren en ketenpartners zitten. Ze kunnen niet alles oplossen maar gaan er wel achteraan en zitten de NVWA achter de broek. Kortom, bondgenoten van onze pluimveesector die snappen wat er aan de hand is, de taal van onze boeren spreken en de juiste instanties weten te benaderen.

 

Wilskracht en gedrevenheid

Vallen en weer opstaan, schrijf ik boven deze column. Want naast de enorme vermoeidheid, het verdriet en de onmacht zie ik ook de wilskracht en voel ik de gedrevenheid om weer uit de crisis te komen. Vooruit te kijken en keihard te werken aan het herstel om het vertrouwen in onze pluimveesector terug te winnen.

 

Vol goede moed

Vallen en weer opstaan, schrijf ik. Het trof ook mijzelf, letterlijk. Want tijdens een mooie wandeling vorige week viel ik en kwam zo ongelukkig neer dat u mij de komende tijd in rolstoel en tussen de krukken zult zien functioneren. Een nieuwe operatie aan mijn geamputeerde been ligt in het verschiet. Ook hier blijven we vooruit kijken en vol goede moed dat het weer goed mag komen.

 

Dr. J.W.A. van Dijk Burgemeester

 

Bron BDUmedia

Airborne Luchtlandingen Ede in teken van 25 jaar 11 Luchtmobiele Brigade

Gemaakt: Vrijdag, 08 september 2017 18:06

EDE - Zaterdag 16 september 2017 van 9.30 uur tot 16.30 uur zijn de traditionele herdenking en luchtlandingen op de Ginkelse Heide Ede. Dit jaar een bijzonder programma omdat de 11e Luchtmobiele Brigade (11LMB) 25 jaar bestaat. Van een groot concert tot helikopterdemo's.

 

Bijna 1.000 parachutisten op de Ginkelse Heide

Zaterdag 16 september is in Ede de herdenking van de Airborne Luchtlandingen, 73 jaar geleden. Het programma begint om 09:30 uur en duurt tot circa 16:30 uur. In Ede landen vanaf 10.00 uur bijna 1.000 parachutisten op de Ginkelse Heide. Een luchtlanding met zoveel parachutisten in uniek in Nederland.

 

De luchtlandingen geven een beeld van hoe de Mass Drop er in 1944 uit moet hebben gezien.

 

Herdenking

Na de eerste Mass Drop begint om ongeveer 11.15 uur de Airborne herdenking, bij het Airborne monument aan de N224. Circa 30 Arnhem veteranen uit Engeland zijn hierbij aanwezig. De herdenking bestaat uit toespraken, kransleggingen en het spelen van volksliederen. De herdenking eindigt met het indrukwekkende Highland Cathedral, gespeeld door een Massed Pipes en Drums Band.

 

De Para's springen op drie momenten: voor en na de herdenking en later in de middag, zodat iedereen dit spectaculaire schouwspel kan meemaken. Om circa 16.00 uur vindt de Wings Exchange plaats waarna het programma eindigt om ongeveer 16.30 uur.

 

Bijzonder verjaardag programma

Engelse parachutisten van The Parachute Regiment uit Engeland, militaire van de 11e Luchtmobiele Brigade uit Nederland, para's uit nadere NATO landen en tientallen Pathfinders springen tijdens de Airborne luchtlandingen uit verschillende type vliegtuigen. Zo zal een Spitfire voor de Dakota vliegen.


Dit jaar zal er voor het eerst ook een demonstratie met helikopters zijn. Zo laten een Apache, een Chinook en een Cougar zien wat ze allemaal kunnen. Het fanfarekorps Garde Grenadiers en Jagers geven een fantastisch concert bij het monument.

 

Airbornemarkt

Bij de schaapskooi is een Airbornemarkt, van 09.30 uur tot 16.30 uur. Op de Airbornemarkt staan tal van kramen waar allerlei artikelen en militaria te zien en te koop zijn. Ook is er horeca aanwezig. Het programma is omlijst met muziek van sgt. Wilson's Airforce show en living history.

 

Ginkel Heath Experience en instagram #airborne_2017

Op de Ginkel Heath Experience (GHE) is veel te doen voor jong en oud. Van schminken tot het maken van glitter tattoos, sleutelhanger maken, 3D pen tekenen, militaire demo's en nog veel meer. Uiteraard wordt ook hier voor muzikale omlijsting gezorgd.


Er wordt twee keer een speciale workshop Instagram gegeven door Wesley Glasmacher. Dus deel je foto's op deze #.

 

De verenigingen Airborne Battlewheels (ABW) en Keep Them Rolling (KTR) staan langs de dropzone met historisch militaire voertuigen. Bij KTR gaat het om zo'n 100 voertuigen, die allemaal technisch in prima staat verkeren. ABW is meer een living history groep, waarbij in de ruim 50 voertuigen ook soldaten in uniformen van 1944 te zien zijn.

 

Meer weten?

Kijk op: www.ede.nl/airborne
Mail: airborne@ede.nl
Bel: 06 28 45 58 99

 

Verkeersmaatregelen

De N224 is de hele dag van 6.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer.

 

Pendel & parkeren

Bezoekers komende uit Ede en Apeldoorn kunnen parkeren op het MOB-complex Ede-Driesprong. Vandaar rijden van 08.00 uur tot 18.00 uur gratis pendelbussen naar de Ginkelse Heide.
Bezoekers komend via de A12 van de Arnhem-kant kunnen parkeren op het weiland aan de N224 en bij de Houtwerf. Maar vol=vol.
Bezoekers die beschikken over een invalidenparkeerkaart mogen dichtbij de schaapskooi parkeren.

 

P&R en Park & Bike

Dit jaar wordt er ook een Park & Bike locatie ingericht op het parkeerterrein van Plantion aan de A30. Parkeren is gratis. Vanaf Plantion kunt u per fiets de bewegwijzerde fietsroute naar de Ginkelse Heide volgen.


Vanaf NS station Ede-Wageningen worden eveneens gratis pendelbussen ingezet.

 

Fiets

Het publiek dat met de fiets komt, wordt medewerking gevraagd hun fietsen aan de rand van het evenemententerrein te stallen. Uit veiligheidsoverwegingen dient het evenemententerrein zelf zoveel mogelijk fietsvrij te zijn.

 

Historie

Op 17 en 18 september 1944 kwamen ze vanuit de lucht en over de grond Nederland binnen: tienduizenden geallieerde soldaten. Ze wilden Nederland snel bevrijden en doorstoten naar Duitsland. Op 18 september 1944 landden op de Ginkelse Heide vanuit Dakota transportvliegtuigen binnen negen minuten ruim 1.900 Britse parachutisten om de troepen bij Arnhem te versterken. Er weden echter al vijf vliegtuigen neergeschoten voordat ze de heide bereikten. Voordat alle soldaten veilig op de grond aangekomen waren, sneuvelden er al 50 man en er raakte er meer dan 150 vermist. Aan de komst van de parachutisten gingen 24 uren vooraf, waarin strijd is geleverd tussen voornamelijk het 7e Bataljon The King's Own Scottish Borderers (7 KOSB) en de ongeveer zeshonderd man in Ede gestationeerde Duitse troepen en het SS-Wachtbataljon uit Amersfoort. OP 17 september 1944 om 13.30 uur landde het 7 KOSB, veertig officieren en 725 manschappen sterk, op een landingsterrein anderhalve kilometer zuidoost van de Ginkelse Heide. Hun taak was om de Ginkelse Heide bezet te houden tot de landing van de 4e Parachutistenbrigade op de tweede dag van de operatie.

VVD reageert verbaast op standpunt CDA aangaande windmolens Zeumeren

Gemaakt: Maandag, 11 september 2017 19:35

BARNEVELD - Het is wrang dat het CDA nu ineens doet alsof zij oog heeft voor de negatieve consequenties voor omwonenden en bedrijven ten gevolge van het plaatsen van enorme windmolens, die hoger zijn dan de Euromast. De VVD heeft in 2015 en 2016 bij de behandeling van de raadsvoorstellen diverse amendementen ingediend die allemaal de strekking hadden om m.b.t. 1 onderdeel van het voorgestelde duurzaamheidsbeleid, de windmolens, de belangen van omwonenden en bedrijven te beschermen. Het ging hierbij onder anderen om het verminderen van overlast door het vergroten van de afstand tussen de windmolens en omwonenden, om het concreet en meetbaar maken van draagvlak zodat "draagvlak" niet slechts een loze kreet is en om het beter regelen van de financiële compensatie van de schade die omwonenden leiden. De VVD heeft dit gedaan omdat door de ervaringen van burgers elders in het land m.b.t. windmolens toen al duidelijk was dat dit, ondanks allerlei sussende woorden, tot grote overlast en ellende voor omwonenden leidt.

 

Het CDA heeft tegen al deze amendementen gestemd. Erger nog; het CDA is bij de behandeling van de startnotitie Energievisie mede-indiener geweest van een amendement waarmee zelfs de randvoorwaarde, dat de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd, is doorgestreept. Alleen maar vanwege de groeiende slagschaduw van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en onder druk van een deel van de bevolking maakt het CDA nu een terugtrekkende beweging.

 

Gelukkig is het CDA nog wel zo eerlijk om te vermelden dat de windmolens dan maar in "de tuin" van andere burgers moeten komen. En die zullen merken dat het CDA na de verkiezingen de belangen van omwonenden weer met evenveel gemak negeert als zij dat tot nu toe heeft gedaan.

 

Eén en ander betekent niet dat de energietransitie niet kan en moet doorgaan. En het goede nieuws is dat er steeds betere alternatieven zijn om op land duurzame energie op te wekken. Wij zijn dan ook heel blij met het initiatief van de coöperatie Voorthuizen Duurzaam. En misschien kunnen we ook eens kijken of we een aantal windmolens op zee kunnen "adopteren". Er is de laatste jaren immers enorm veel vooruitgang geboekt met de bouw en het rendement van windmolens op zee. Deze gaan nu zelfs zonder subsidie draaien. Fantastisch. Waar het om gaat is dat wij als land de doelstellingen halen inzake de energietransitie en verduurzaming. En als individuele gemeente kunnen we daar het beste aan bijdragen door gebruik te maken van een aantal specifieke kenmerken van onze gemeente zoals de aanwezigheid van een grote hoeveelheid daken van agrarische gebouwen en daar zonnepanelen op te plaatsen of door initiatieven voor mestvergisters te steunen.

 

Kortheidshalve verwijzen wij hier naar www.tegenwindvoorthuizen.nl voor een uitleg waarom en hoe windmolens tot in de wijde omtrek ernstige overlast en schade veroorzaken.

 

Namens de VVD fractie, Mijntje Pluimers-Foeken

Gemeente Barneveld doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route

Gemaakt: Dinsdag, 12 september 2017 17:47

BARNEVELD - Veel mensen willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun huis. Waar begin je? Een verhaal van iemand uit de buurt helpt daarbij. Op het onafhankelijke platform Duurzame Huizen Route delen huiseigenaren hun ervaringen met het duurzamer maken van hun woning. Tijdens de opendeurdagen op zaterdag 4 en 11 november openen in het hele land bewoners hun deuren. Een interessante dag voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan met duurzaam bouwen en wonen. Ook de gemeente Barneveld doet mee aan de Duurzame Huizen Route. De gemeente moedigt inwoners aan om mee te doen met hun woning en hun ervaringen te delen. 

 

Wethouder Didi Dorrestijn legt uit waarom de gemeente Barneveld deelneemt aan de Nationale Duurzame Huizen Route: “Ervaringen uit de eerste hand helpen bij de stap naar energiezuiniger wonen. Bijvoorbeeld over de installatie van een warmtepomp, de opbrengst van de zonnepanelen of de bouw van een energiezuinige woning. We willen daarom samen met huiseigenaren het verhaal over de voordelen van duurzaam wonen vertellen aan alle inwoners tijdens de opendeurdagen van de Nationale Duurzame Huizenroute.” 

 

Inwoners met ervaringen in duurzaam wonen kunnen hun huis aanmelden

Op www.duurzamehuizenroute.nl staan verschillende duurzame woningen. De Duurzame Huizen Route nodigt iedereen uit die ervaring heeft met duurzaam wonen in de gemeente Barneveld om zijn huis ook aan te melden. Of het nu gaat om ervaring met isolatie, zonnecollectoren of de bouw van een energieneutrale woning; elke ervaring telt. Een ervaringsverhaal van een huiseigenaar brengt duurzaamheid dichterbij en helpt anderen op weg. Huiseigenaren die mee doen met de opendeurdagen op zaterdag 4 en 11 november ontvangen als blijk van waardering van de organisatie een bedankje en maken kans op een weekend weg.

Femmes pour Femmes Barneveld, organiseert op 2 oktober wederom een verwendag voor vrouwen met kanker

Gemaakt: Woensdag, 13 september 2017 19:13

BARNEVELD - Op maandag 2 oktober organiseert Femmes pour Femmes wederom een verwendag voor vrouwen met kanker in het Schaffelaartheater.

 

Een groep beauty professionals uit Barneveld heeft haar krachten gebundeld en biedt deze dag belangeloos aan voor vrouwen die in aanraking zijn gekomen met deze vreselijke ziekte. Doel is om de dames een onbezorgde dag te geven, waar we ze weer laten stralen en vrouw laten zijn aldus de organisatie. Ook het Schaffelaartheater werkt hier belangeloos aan mee.

 

Ervaring leert dat deze dag zo vol zit, de behoefte is (helaas) groot. De vrouwen krijgen behandelingen aangeboden van bijvoorbeeld een schoonheidsspecialiste, kapster en een manicure, maar ook yoga en een creatieve workshop behoort tot de mogelijkheden.

 

Het gaat om een dag ontspanning en ervaringen delen met lotgenoten. We hebben voorgaande jaren ervaren dat dit als heel prettig ervaren wordt, even praten met iemand waar je je ervaring mee kunt delen. Tussen de behandelingen door krijgen de dames een heerlijke lunch aangeboden door Bistro Het Groene Pandje.

 

De dames worden 's morgens om 10.00 uur ontvangen met koffie en thee, hun eventuele begeleider is hier ook welkom, daarna begint het programma en gaat de begeleider naar huis.
Om 16.00 uur worden de stralende vrouwen opgehaald.

 

Deze dag is bedoeld voor vrouwen die met kanker te maken hebben gehad of nu nog hebben. Vrouwen uit de gemeente Barneveld mogen zich aanmelden voor 22 september a.s. Na aanmelden ontvangt de aanvrager een aanmeldformulier, voor algemene gegevens maar ook om aan te geven waar de organisatie rekening mee moet houden. Er is plaats voor maximaal 25 vrouwen.

 

Opgeven voor 22 september: femmespourfemmesgelderland@gmail.com

 

De organisatie heeft nog plaats voor een huidspecialist die gespecialiseerd is in huidadvies voor vrouwen die een chemokuur ondergaan en/of bestraald worden.
Ook is er behoefte aan een professional op het gebied van voeding.


Zet uw professionaliteit in voor vrouwen die getroffen zijn door kanker. 
Aanmelden voor 15 september via femmespourfemmesgelderland@gmail.com


Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Fonds 1845.

DoorBrekers in elke provincie van Nederland

Gemaakt: Woensdag, 13 september 2017 19:21

BARNEVELD - DoorBrekers staat bekend als een groeiende kerk in Nederland. Aanstaande zondag start DoorBrekers met diensten in de regio Drechtsteden, hun vijfde locatie. In 12,5 jaar tijd groeide DoorBrekers van 40 volwassenen en 40 kinderen in een schoolaula uit naar 2.000 mensen over vijf locaties en een eigen multifunctioneel gebouw in Barneveld. Niet iedereen is enthousiast over de sterke groei en uitbereiding van kerken als DoorBrekers. Aan het woord is Peter Paauwe, senior pastor en oprichter van DoorBrekers.

 

Waarom nog een kerk in een regio met al veel kerken?

"In ieder gebied, of het nu de Biblebelt is of daarbuiten, hebben mensen Jezus nodig. Er zijn genoeg mensen in de regio Drechtsteden die Jezus nodig hebben. Zelfs in Barneveld gaat 50 procent van de mensen niet of niet meer naar de kerk. Een nieuwe kerk trekt geen betrokken en gezonde leden van andere kerken, maar wel mensen die in 'kaartenbakken' zitten en om welke reden dan ook thuis zitten. Ik hoorde recent iemand zeggen dat 70 procent van de christenen niet meer naar de kerk gaat."

 

"We willen met DoorBrekers stappen blijven zetten, kerken planten en meer mensen bereiken met het goede nieuws. Persoonlijk ervoer ik al enkele jaren een warm hart voor een kerk in de regio Drechtsteden. Maar zo heb ik meerdere regio's op mijn hart. We onderzoeken deze plekken en kijken of er deuren open gaan. In de regio Drechtsteden vonden we een geschikte locatie en een team van mensen die al bij DoorBrekers betrokken is en mee wil bouwen. Dat is fantastisch."

 

Wat is het effect van de komst van DoorBrekers op bestaande kerken? Is DoorBrekers niet een concurrent?

"Je kunt niet zeggen dat kerken concurrenten van elkaar zijn. Alle kerken werken samen aan één doel: mensen connecten aan Jezus, zodat hun leven wordt vernieuwd. Onderzoek laat zien dat alle kerken in een regio er profijt van hebben als er een nieuwe kerk wordt geplant. Een nieuwe kerk denkt dikwijls fris, out-of-the-box en bereikt nieuwe mensen. Die mensen voegen zich dan in één van de kerken en activeren daar leden opnieuw na te denken over waarom ze doen wat ze doen, waardoor ook deze kerken sterker worden. Met als gevolg: het gemiddelde bezoek van alle kerken in de regio stijgt."

 

"Op een meubelboulevard zou je zeggen dat er veel concurrentie is, maar samen bereiken ze een grotere doelgroep. We dragen alle kerken een warm hart toe en hopen dat onze komst andere kerken in de regio helpt te floreren. We zijn er niet om bestaande mensen uit andere kerken weg te halen."


"Onze ervaring leert ook dat we niet veel betrokken leden van andere kerken trekken. Dat is ook aangetoond door onderzoek van een aantal jaren geleden langs kerken in de regio Barneveld. Het onderzoek zegt dat nagenoeg geen 'actieve leden' hun kerk hadden verruild voor DoorBrekers. We zien bijvoorbeeld veel jonge gezinnen bij DoorBrekers van mensen die ooit met de kerk zijn opgegroeid, maar ergens vast zijn gelopen in hun relatie met Jezus. Fantastisch dat zij God opnieuw ontdekken. Daarnaast geldt het ook andersom: een hoop mensen zijn ooit bij DoorBrekers tot geloof gekomen en hebben nu een andere lokale kerk gevonden waar ze zich thuis voelen en meebouwen. We zullen altijd onderwijzen dat het belangrijk is dat mensen zich planten in een kerk en zich daar committen en meebouwen."

 

Een nieuwe kerk is het toonbeeld van verdeeldheid in de kerk. Hoe zie jij dat?

"Iedere kerk die in Jezus Christus gelooft kan zich vinden in de apostolische geloofsbelijdenis. Laat dat de kerken samenbinden in eenheid. Eenheid is niet dat we allemaal in dezelfde kerk zitten en allemaal precies hetzelfde geloven. We zijn nu eenmaal allemaal verschillend en beleven ons geloof in Jezus Christus op een verschillende manier. Er is ruimte voor verschillende interpretaties. Eenheid is geloven dat we allemaal onder één Hoofd zijn: Jezus Christus, en dat we als kerken samen één lichaam vormen in verscheidenheid en veelkleurigheid. Eenheid is niet eenheidsworst, maar gaat over hoe we met elkaar omgaan en hoe we over elkaar spreken. Eenheid gaat over hoe we de verscheidenheid van de verschillende leden, en wat deze leden kunnen doen, waarderen, erkennen en eren."

 

Gaat DoorBrekers ooit een kerk starten buiten de Biblebelt?

"Ik denk het wel. We zitten niet vast aan de Biblebelt, en we richten ons ook niet specifiek op de Biblebelt. Het is onze langetermijnvisie om in iedere provincie een gemeente te stichten. Uiteindelijk is ons doel dat iedereen in Nederland binnen een half uur in een DoorBrekers-kerk kan zijn."

Met Bossenbroek Man & Woman warm het najaar in

Gemaakt: Woensdag, 13 september 2017 19:27

VOORTHUIZEN - Met een vrolijke, muzikale opening en mannequins tussen het publiek kwam de bezoeker direct in de mood voor het halfjaarlijks modefeestje. 

 

Er is komend seizoen volop aandacht voor rijke garneringen, knopen, biezen, strikken, parels, franjes, lurexdraad, organza, glimmertjes en steentjes. Ook is er nog nooit zóveel keuze geweest in materialen: heel veel fluweel, (imitatie)leer, brokaat, wol, jeans, tweed, stretch en jeans. Bossenbroek Man & Woman laat zien hoe combinaties uitpakken door te mixen & matchen met materialen, met kleur én vooral met merken onderling. Wat te denken van de hoge en wijde pantalon (helemaal in) met jeansblouse, een overslagjurk met trekkingbroek in plaats van panty of het stralende krijtstreep mét gilet? Natuurlijk wordt alles tot in de puntjes afgestyld met bijpassende hippe brillen en accessoires als riemen, sjaals en sieraden. 

 

Naast het vertrouwde zwart en grijs zien we opvallende kleuren als vuurrood, pittig roze, groen en okergeel. Ook zachte pastels zijn aanwezig, die je weer leuk afwisselt met stoere materialen. En we kunnen niet om de luipaardprint heen - in álle kleuren en uitvoeringen - maar ook strepen en grafische prints bepalen het straatbeeld. 

 

Voor alle momenten

De outfits op de catwalk geven volop inspiratie: voor een sportief moment, een gekleed moment, voor op het werk, om lekker uit te gaan  of gewoon comfortabel voor thuis. Eén ding is zeker, de kleding is weer uiterst draagbaar en we kunnen met al die jassen, heerlijke wollen vesten, pullovers en pantalons warm én goed gekleurd de winter in.  

 

Trendy mannen

Ook de mannen komen dit seizoen goed voor de dag: trendy kleding in vintage-stijl, stretch pantalons met slanke vorm, stoere en luxe overhemden, comfortabele sweaters (met of zonder capuchon), coltruien, korte en warme - getailleerde - coats en natuurlijk leren jacks met kraag. Daarnaast prachtige, stijlvolle kostuums ‘rechtstreeks uit Italië’ en pakken in ruit- of streepdessin. En de pochet is helemaal terug!    

 

Feestelijk

De modeshow eindigt met een oogstrelende ‘cocktailserie’. Elk topstuk heeft iets bijzonders; of een luxe top, een ketting op de achterzijde, één blote schouder of net dat vrouwelijk stukje kant…Het feestje begint bij Bossenbroek Man & Woman.

Jongerenraad Barneveld krijgt groen licht na succesvolle pilot

Gemaakt: Donderdag, 14 september 2017 16:41

BARNEVELD - De gemeente Barneveld heeft besloten de Jongerenraad als adviescommissie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld formeel vast te stellen. De Jongerenraad startte vorig als pilot. Na een succesvolle startfase krijgt de Jongerenraad nu een structurele plek in de gemeente. 

 

In de jongerenraad zitten zestien jongeren variërend in de leeftijd van 15 tot en met 23 jaar. De Jongerenraad geeft advies en suggesties over allerlei onderwerpen die jongeren aangaan. Dit kunnen onderwerpen zijn die de gemeente aan hen voorlegt. Maar de jongeren kunnen ook zelf een onderwerp inbrengen. Op deze wijze denkt de Jongerenraad mee over onderwerpen die volgens hen aandacht nodig hebben. Dit sluit aan bij de wens van de gemeente om jongeren meer te betrekken bij de beleidsvorming. 

 

Jongerenraad goed zichtbaar neergezet 

Wethouder Hans van Daalen is enthousiast over de inzet van de Jongerenraad: “Bij de start van de Jongerenraad in september 2016 zijn de jongeren actief aan de slag gegaan om de Jongerenraad op te zetten. Hoe vaak vergaderen we? Hoe doen we dat? etc.. Ze hebben dat helemaal zelf vorm gegeven en vervolgens de Jongerenraad goed zichtbaar neergezet. Ze staan nu klaar om actief met ons mee te denken en de wensen en behoeften van jongeren te vertegenwoordigen. De eerste acties in de vorm van een jongerenpanel en jongerenverkiezingssessies worden nu door hen voorbereid. Zo kunnen ze ons actief gaan adviseren over wat er onderen jongeren leeft. Dat vinden we belangrijk”.

Voorthuizen is zaterdag 16 september weer decor van het prachtige bloemencorso

Gemaakt: Donderdag, 14 september 2017 16:49

VOORTHUIZEN - Elke derde zaterdag in september verandert het dorp Voorthuizen in een "bloemig" strijdtoneel voor prachtig uitgedoste corsowagens, allemaal door mensenhanden gemaakt.

 

Het bouwen van de corsowagens is een sterk sociaal fenomeen waar hele wijken bij zijn betrokken. En het draait niet alleen om de corsowagens. Ook zijn er volop randactiviteiten zoals een seniorenochtend, scholencompetitie en mozaïeken voor kinderen en ondernemers. Kortom een festival voor jong en oud!

Succesvol solliciteren, passend gekleed

Gemaakt: Donderdag, 14 september 2017 18:18

BARNEVELD - In de winkel van Terre des Hommes wordt tweedehands kwaliteitskleding verkocht. Bijstandsgerechtigden die op zoek zijn naar een goed stel kleren voor een sollicitatie kunnen zich via hun gespreksvoerder bij de gemeente melden. De gespreksvoerder van de gemeente geeft de naam door aan Terre des Hommes, waar de sollicitatiekleding kosteloos kan worden uitgezocht.


Jamina heeft op vrijdag 8 september 2017 bij de winkel van Terre des Hommes een set kleding uitgezocht voor een komende sollicitatie. Zij wil graag aan de slag als medewerker housekeeping bij een hotel. Jamina: ,,Een representatieve uitstraling is daarbij belangrijk, vandaar dat ik van dit aanbod gebruik maak."

De Speeltuinbende' houdt een Testdag in Barneveld

Gemaakt: Donderdag, 14 september 2017 19:09

BARNEVELD - De 'De Speeltuinbende' houdt op zaterdag 7 oktober 2017 een Testdag in Barneveld (dorp). Kinderen testen dan een aantal speelplekken op toegankelijkheid. Zij overhandigen aan het einde van de dag de opmerkingen en aanbevelingen in een Testkaart aan wethouder Didi Dorrestijn -Taal.

 

De testtour start om 14.00 uur op de speelplek in de buurt van Arendshorst 16 en eindigt rond 16.00 uur op de speelplek in de buurt van Churchillstraat 45. Be Active Gemeente Barneveld is aanwezig met de sport- en spelbus, die ook wordt getest.

 

Iedereen is welkom de Speeltuinbendetest mee te maken. Kinderen die zelf mee willen testen kunnen zich aanmelden via een mailtje naar ilse@speeltuinbende.nl.

CBB Ermelo start campagne om inlezers te werven

Gemaakt: Vrijdag, 15 september 2017 10:37

ERMELO – De Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) in Ermelo is een campagne gestart om inlezers voor boeken te werven.

 

Met de slogan Spreekt jouw stem boekdelen? en de inzet van flyers, posters en advertenties, hoopt deze ANBI-instelling de komende half jaar ruim dertig nieuwe vrijwilligers te verwelkomen. De nieuwe aanwas is nodig bij de CBB, omdat er in Ermelo nieuwe studio’s worden gebouwd. Daarom wordt in een omtrek van circa 40 km rond Ermelo naar inlezers gezocht. Maar wanneer ben je geschikt als inlezer? ‘We zoeken mensen tussen pakweg 18 en 70 jaar, die gewend zijn om teksten te lezen’, aldus Gerard Cornet, directeur van de CBB. ‘Zowel mannen als vrouwen, die graag lezen en iets goeds willen doen voor de medemens. Het is vrijwilligerswerk in een professionele omgeving. Voor deze campagne is een website ontwikkeld - www.testjestem.nl - waar geïnteresseerden hun stem kunnen testen’, geeft Cornet aan.

 

De CBB is een organisatie die veel gebruikmaakt van vrijwilligers (circa 240), waaronder voor het inlezen van lectuur. Deze gespecialiseerde bibliotheek produceert onder andere boeken in passende leesvormen: braille, grootletter en gesproken vorm. Hierdoor kunnen mensen met een leesbeperking blijven lezen.

Opening Kickboksen Kootwijkerbroek 'Narong Gym'

Gemaakt: Zaterdag, 16 september 2017 11:44

KOOTWIJKERBROEK - Op dinsdag 3 oktober 2017 opent Kickboksen 'Narong Gym' bij trainingcentrum Topfit Kootwijkerbroek. De opening betekent feest en feest betekent gratis deelname voor zowel jeugd als gevorderden en andere geïnteresseerden.

 

De opening is ontstaan omdat Kickboksen Kootwijkerbroek een nieuwe trainer heeft. De nieuwe trainer is Leroy van Wermeskerken. Leroy is een ervaren kickbokser en ook ervaren in setia hati pencak silat en shaolin kungfu. Hij is momenteel ook personal trainer bij Rocky Fit Apeldoorn beast of the east. De nieuwe trainer komt ook met een nieuwe naam voor het onderdeel kickboksen namelijk 'Narong Gym'. De focus van kickboksen Kootwijkerbroek zal met name liggen op, jeugd, beginners, recreanten en wedstrijdvechters. Naast het moderne kickboksen worden er ook elementen van het traditionelere Muay Thai getraind zoals ellebogen, Thaise clinch en wat muay boran aspecten.

 

Iedereen is van harte welkom op 3 oktober 2017 vanaf 19:00 tot 21:30 is de open dag. Loop gerust binnen en maak kennis met de nieuwe trainer en natuurlijk Narong Gym Kootwijkerbroek. Het adres is: De Standerd 5a, 3774 SC te Kootwijkerbroek

Airborne herdenking met paradroppings in Ede trekt ruim 17.000 bezoekers

Gemaakt: Zaterdag, 16 september 2017 17:07

EDE - De Airborne luchtlandingen op de Ginkelse Heide in Ede zijn voorbij. De plechtige 73ste herdenking van Operatie Market Garden bij het Airborne Monument gebeurde in aanwezigheid van een groot aantal parachutisten en 30 veteranen. Bijna 17.000 mensen keken naar de landingen van zo'n 250 parachutisten, die sprongen uit historische vliegtuigen.

 

Circa 30 veteranen van de Slag om Arnhem waren de eregasten bij deze 73ste herdenking. Zij werden ontvangen in een speciale ontvangsttent. Ze komen elk jaar weer naar de Ginkelse Heide om hun kameraden van weleer de laatste eer te bewijzen.

 

Paradroppings

Het publiek heeft genoten van circa 250 parachutisten. Het ging om Engelse para's van het 2th Battalion The Parachute Regiment uit Engeland, para's van de 11de Luchtmobiele Brigade uit Nederland en para's uit onder meer de VS en andere NATO-landen. Zij sprongen uit historische vliegtuigen, waaronder Herculessen C-130. De 1e massdrop is helaas niet doorgegaan. Er was geen gaatje te vinden in het wolkendek.

 

Herdenking

Tijdens de bijzondere herdenking waren er onder meer toespraken van burgemeester René Verhulst van Ede, Commanding Officer Lt. Col. James Loudoun van 4th Battalion The Parachute Regiment en ds Wilson, padre van 2th Para. De volksliederen van Nederland, Engeland, de VS en Polen werden gespeeld.

 

Kransleggingen

Het college van burgemeester en wethouders legden een krans namens de Edese bevolking. Daarnaast legden onder andere het 2th Battalion The Parachute Regiment, de 6de Poolse brigade, 11 Luchtmobiele Brigade, de 82th USA Airborne Division en het Voormalig Verzet kransen bij het monument. Ook was er een kranslegging van leerlingen van basisschool De Beatrixschool uit Ede.

 

Organisatie

De gemeente Ede is tevreden over het verloop van de dag. 'Alles verliep zoals we dat gehoopt hadden. Jammer dat het weer tegenzat, maar er was toch veel belangstelling voor het evenement. Op de N224 en A12 waren geen opstoppingen. Veel mensen kozen gelukkig voor de fiets of kwamen met speciale pendelbussen vanaf de parkeerplaatsen in de omgeving', aldus een woordvoerder van de gemeente Ede.

 

Herdenken

Burgemeester René Verhulst van Ede is blij met de belangstelling: 'Deze dag verbindt het spectaculaire van de paradropping met het belang van herdenken. Dat daar ieder jaar weer duizenden mensen op af komen, inclusief heel veel jongeren, is een belangrijk signaal. We willen vooral het belang en de waarde van herdenken bij de jeugd van nu levendig houden.'
Verhulst: 'Dat een zo grootschalig evenement zonder noemenswaardige problemen verloopt, daar ben ik trots op. Het is een uniek publieksevenement dat grote bekendheid in heel Nederland geniet, op historische grond in een prachtige natuuromgeving'.

Waarschuwing voor oplichting via Whatsapp

Gemaakt: Maandag, 18 september 2017 01:58

REGIO - De laatste weken komen er steeds meer meldingen van oplichting via WhatsApp.


De daders zoeken via open bronnen zoals Facebook, Instagram etc. naar relaties tussen mensen. Ze kiezen vervolgens een foto uit van iemand voor een fakeaccount op WhatsApp. Ze starten een fakeaccount op WhatsApp en zoeken vervolgens contact met bekenden van degene van wie zij de foto gebruiken.


Vaak beginnen ze met: ' Ik heb een nieuwe telefoon, dus sla mijn nieuwe nummer even op.


Dit is een pre-paidtelefoonnummer en dus een niet naar de verdachte te herleiden telefoonnumner.


Vervolgens creëeren de daders een band met hun slachtoffer(s) m.b.v. de informatie die de dader(s) van de social media afgehaald hebben. Hierna begint het aftroggelen van (veel)geld door te zeggen dat ze even krap zitten/schulden hebben maar snel rekeningen moeten betalen. Vaak zeggen de daders dat zij snel rekeningen moeten betalen van Pro Justitia en Menzis.


Het rekeningnummer waarnaar de slachtoffers het gevraagde geld(vaak honderden euro's)moeten overmaken is het rekeningnummer van een zogenaamde Moneymule(=geldezel). Dit is de katvanger die voor de dader zijn rekening ter beschikking stelt.


De dader vraagt ook of het slachtoffer nog even een foto maakt van de overboeking.


Momenteel behandelt een collega van onze teamrecherche samen met een collega-rechercheur elders uit het land bijna 100 aangiften waar deze werkwijze is gevolgd.
De totale schade bedraagt nu al €150.000.

 

Maak dus nooit geld over na een verzoek via Whatsapp en wees voorzichtig met het delen via social media.

Bijeenkomst vliegroutes Lelystad Airport

Gemaakt: Dinsdag, 19 september 2017 16:51

EDE - Op woensdag 27 september is er in Ede een informatiebijeenkomst over de nieuwe vliegroutes van Lelystad Airport. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert deze bijeenkomst.

 

Duidelijkheid

Wilt u weten welke effecten de vliegroutes op uw woonomgeving hebben? Bijvoorbeeld voor de luchtkwaliteit of geluidsoverlast? De informatiebijeenkomst helpt u hier meer duidelijkheid over te krijgen. Het ministerie organiseert de bijeenkomst om antwoord te geven op uw vragen, routes toe te lichten en naar u te luisteren.

 

Aanmelden

De informatiebijeenkomst is op woensdag 27 september van 19.30 tot 22.00 uur in de Reehorst in Ede. Aanmelden is noodzakelijk, er is een maximum aantal deelnemers. Geef uw aanmelding door via www.informatiebijeenkomstenlelystadairport.nl.