Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 05:17:25 (inci-01) Br Buiten Espeterweg Barneveld 071741 Prio Middel Eenheid | Weekendpiket spoed Brandweer Barneveld...
maandag 21 mei 2018

DONDERDAG 31|08

Vanaf 2018 kunnen alle Barneveldse peuters naar geharmoniseerde peuteropvang

Iedereen gaat dezelfde inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen

BARNEVELD - Vanaf 2018 zijn de peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Barneveld geharmoniseerd. Alle peuterspeelzalen vallen vanaf dan onder de Wet Kinderopvang. Er is voor ouders of verzorgers vanaf 1 januari ook geen verschil meer in de manier waarop ze de peuteropvang betalen. Werken of niet werken maakt niet langer uit. Iedereen gaat dezelfde inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen. 

 

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

De Nederlandse regering wil het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen meer op elkaar afstemmen/harmoniseren. Per 1 januari 2018 verdwijnen de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang in de wet. De peuterspeelzaal verdwijnt dan als organisatievorm en wordt kinderdagverblijf in het Landelijk Register Kinderopvang (peuteropvangorganisaties kunnen nog wel in hun naamvoering ‘peuterspeelzaal’ gebruiken). 

 

Na een intensieve samenwerking tussen gemeente, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, wordt de peuteropvang ook in de gemeente Barneveld vanaf 1 januari 2018 geharmoniseerd. De peuterspeelzalen en de kinderopvang werken in Barneveld dan ook allemaal met dezelfde hoge kwaliteitseisen en dezelfde tarieven. Wethouder Didi Dorrestijn: “Ik ben heel blij met deze samenwerking tussen de gemeente en de peuteropvangorganisaties. Er is goed met elkaar meegedacht. We willen in de gemeente Barneveld onze peuters aanmoedigen de wereld te ontdekken. We willen dat alle peuters gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Ook na de harmonisatie op 1 januari 2018 willen we dat ouders of verzorgers voor hun peuter van 2,5 tot 4 jaar bij betrouwbare en betaalbare peuteropvanglocaties terecht kunnen. Net zoals dat nu zo is. Daar kunnen de peuters zich spelenderwijs ontwikkelen en goed voorbereiden op de basisschool.” 

 

Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage

Vanaf 1 januari 2018 gaat iedereen met een gelijk inkomen dezelfde ouderbijdrage voor peuteropvang betalen. Het maakt daarbij niet uit of beide ouders/verzorgers wel of niet werken/studeren. De kosten voor de peuteropvang betalen ouders/verzorgers aan de opvangorganisatie van hun keuze. Een deel van deze kosten kunnen ze terugkrijgen of wordt vergoed. Ouders of verzorgers die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen dat aanvragen via de Belastingdienst en betalen zo een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Ouders of verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage waarop automatisch al een vergoeding van de gemeente is afgetrokken. Voor ouders of verzorgers met een peuter met (een risico op een) taalachterstand en een VVE-indicatie, biedt de gemeente Barneveld een aanvullende tegemoetkoming om de kosten zo laag mogelijk te houden. De gemeente betaalt daarom het derde dagdeel. Het eerste en tweede dagdeel betalen de ouders/verzorgers zelf via een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. 

 

Meer informatie Deze en volgende week informeren de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen de ouders/verzorgers uitvoerig over de consequenties van de harmonisatie.

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie