Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 05:17:25 (inci-01) Br Buiten Espeterweg Barneveld 071741 Prio Middel Eenheid | Weekendpiket spoed Brandweer Barneveld...
maandag 21 mei 2018

MAANDAG 11|09

VVD reageert verbaast op standpunt CDA aangaande windmolens Zeumeren

,,Wij roepen al ruim 2,5 jaar dat draagvlak ontzettend belangrijk is, op het moment dat er een concreet plan komt voor windmolens'', reageert VVD-raadslid Mijntje Pluimers

BARNEVELD - Het is wrang dat het CDA nu ineens doet alsof zij oog heeft voor de negatieve consequenties voor omwonenden en bedrijven ten gevolge van het plaatsen van enorme windmolens, die hoger zijn dan de Euromast. De VVD heeft in 2015 en 2016 bij de behandeling van de raadsvoorstellen diverse amendementen ingediend die allemaal de strekking hadden om m.b.t. 1 onderdeel van het voorgestelde duurzaamheidsbeleid, de windmolens, de belangen van omwonenden en bedrijven te beschermen. Het ging hierbij onder anderen om het verminderen van overlast door het vergroten van de afstand tussen de windmolens en omwonenden, om het concreet en meetbaar maken van draagvlak zodat "draagvlak" niet slechts een loze kreet is en om het beter regelen van de financiële compensatie van de schade die omwonenden leiden. De VVD heeft dit gedaan omdat door de ervaringen van burgers elders in het land m.b.t. windmolens toen al duidelijk was dat dit, ondanks allerlei sussende woorden, tot grote overlast en ellende voor omwonenden leidt.

 

Het CDA heeft tegen al deze amendementen gestemd. Erger nog; het CDA is bij de behandeling van de startnotitie Energievisie mede-indiener geweest van een amendement waarmee zelfs de randvoorwaarde, dat de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd, is doorgestreept. Alleen maar vanwege de groeiende slagschaduw van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en onder druk van een deel van de bevolking maakt het CDA nu een terugtrekkende beweging.

 

Gelukkig is het CDA nog wel zo eerlijk om te vermelden dat de windmolens dan maar in "de tuin" van andere burgers moeten komen. En die zullen merken dat het CDA na de verkiezingen de belangen van omwonenden weer met evenveel gemak negeert als zij dat tot nu toe heeft gedaan.

 

Eén en ander betekent niet dat de energietransitie niet kan en moet doorgaan. En het goede nieuws is dat er steeds betere alternatieven zijn om op land duurzame energie op te wekken. Wij zijn dan ook heel blij met het initiatief van de coöperatie Voorthuizen Duurzaam. En misschien kunnen we ook eens kijken of we een aantal windmolens op zee kunnen "adopteren". Er is de laatste jaren immers enorm veel vooruitgang geboekt met de bouw en het rendement van windmolens op zee. Deze gaan nu zelfs zonder subsidie draaien. Fantastisch. Waar het om gaat is dat wij als land de doelstellingen halen inzake de energietransitie en verduurzaming. En als individuele gemeente kunnen we daar het beste aan bijdragen door gebruik te maken van een aantal specifieke kenmerken van onze gemeente zoals de aanwezigheid van een grote hoeveelheid daken van agrarische gebouwen en daar zonnepanelen op te plaatsen of door initiatieven voor mestvergisters te steunen.

 

Kortheidshalve verwijzen wij hier naar www.tegenwindvoorthuizen.nl voor een uitleg waarom en hoe windmolens tot in de wijde omtrek ernstige overlast en schade veroorzaken.

 

Namens de VVD fractie, Mijntje Pluimers-Foeken

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie