Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 16:04:01 Camping De Hertshoorn N797 - Putterweg Garderen 3886PG 85651 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-107

Ambulance 07-107

zondag 21 oktober 2018

VRIJDAG 01|12

120.000 keer te veel

Burgemeester van Barneveld, Asje van Dijk, schrijft regelmatig columns, genoemd 'Asjeblieft'

,,Er is maar één iemand nodig om de cirkel van geweld in een gezin te doorbreken. En iedereen kan die ene zijn. Die ene leraar, die ene buurvrouw, die ene huisarts. Laten we samen het verschil maken."

 

Met deze uitspraak vestigde de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge vorige week de aandacht op de week tegen kindermishandeling. Deskundigen schatten in dat circa 120.000 kinderen opgroeien in onveilige gezinssituaties. Kinderen die worden misbruikt of mishandeld en dat bij 120.000 kinderen! En dan spreken we over fysiek of geestelijk geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Wat zijn de gevolgen voor die kinderen groot. Per jaar overlijden naar schatting vijftig kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

 

En wat te denken van de pijn, het emotionele leed, psychiatrische stoornissen, depressies en angstsyndromen? Of de vlucht in drugsgebruik, seksueel risicogedrag of misdrijven? Wat raken kinderen van slag; ze durven niets en niemand meer te vertrouwen. Waar moet je als kind naar toe? Aan wie durf je je geheim te vertellen? Vaak voelt een kind zichzelf zelfs schuldig aan dat huiselijk geweld dat hem of haar wordt aangedaan door volwassenen. Volwassenen die ook zelf de weg kwijt kunnen zijn door allerlei omstandigheden en soms ongewild tot hun daden komen. Ook zij hebben dan hulp nodig om de cirkel van geweld te doorbreken.

 

Te gek voor woorden

Het is te gek en te erg voor woorden eigenlijk. En toch gebeurt het, 120.000 kinderen! We mogen de ogen er niet voor sluiten. Nee, sterker nog, we moeten onze ogen en oren wijd openen om signalen van kindermishandeling op te vangen. Dat bedoelde ook minister De Jonge. Iedereen kan die ene zijn die een "niet pluis gevoel" opmerkt en aan de bel trekt. En dat is wat nodig is. Niets doen is geen optie want het houdt niet vanzelf op!

 

Vorige week kwamen de pastores en onze burgerlijke gemeente bijeen om samen over dit vraagstuk te praten. ,,De aanpak van kindermishandeling is als het pakken van een egel", zei mevrouw Vermeulen die het overleg begeleidde. ,,Het prikt en steekt van alle kanten."

 

Niet pluis

En toch kun je die egel aanpakken. Maar hoe herken je dat huiselijk geweld dan? Wat kun je doen als je zo'n "niet pluis gevoel" hebt? Hoe schep je een vertrouwensrelatie? En als je dan dichterbij bent gekomen en een kind je zijn geheim van de mishandeling vertelt, hoe moet je dan samen verder om een oplossing te vinden en hoe waarborg je daarbij de veiligheid van dat kind? Wat fijn om te merken dat kerken zo betrokken zijn bij het wel en wee van onze kinderen. Trouwens net zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, vroedvrouwen, leraren, begeleiders op kinderdagverblijven en medewerkers in zorg en welzijn. Want uit die doelgroep ontmoette ik deze week vertegenwoordigers die met elkaar een training hadden gedaan om in hun beroep beter toegerust te zijn voor het signaleren en omgaan met kindermishandeling en huiselijk geweld.

 

In hun organisaties worden zij de zogenaamde ´aandachtsfunctionaris´ die collega's gaat helpen en ondersteunen om de ´niet pluis gevoelens´ te onderkennen en te bespreken. In het nieuwe jaar starten wederom trainingen aandachtsfunctionaris waar professionals die met kinderen, gezinnen en kwetsbare ouderen werken zich voor kunnen inschrijven. Daarnaast start er 23 januari een training voor kerkelijk werkers rond het thema signaleren en bespreekbaar maken van onveilige opvoedsituaties. Wat zou het mooi zijn als de trainingen ook volgend jaar weer vol zitten zodat deze mensen de opgedane kennis weer kunnen inzetten in hun organisaties. Informatie hierover is te verkrijgen via onze medewerkster Suzanne Bruinekreeft (s.bruinekreeft@barneveld.nl, telefoon 0342-495951).

 

Mishandeling

Onze wethouder Hans van Daalen is één van de trekkers om dit vraagstuk meer onder de aandacht te brengen. Hij nam deel aan de landelijke task force die onder leiding stond van de vroegere wethouder en nu minister De Jonge. Ook ondertekende hij samen met wethouders uit de gemeente Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen en Ede deze week het Manifest Meldcode, waarin centraal staat dat het gebruik van de Meldcode meer wordt gestimuleerd binnen de eigen organisaties maar ook bij maatschappelijke partners. De Meldcode helpt professionals bij de vraag "wat kan ik doen bij vermoedens van geweld of mishandeling?"

 

Ook U

Iedereen kan die ene zijn die de cirkel van geweld in huiselijke kring kan doorbreken. Ook u. Als er zulke gerede vermoedens zijn, kunt u dat altijd bespreken met de vertrouwenspersoon op de school van het kind, met Niet Pluis (www.nietpluis.nl) of melden bij de organisatie Veilig Thuis (telefoon 0800-2000; www.vooreenveiligthuis.nl).

 

Want je zorgen delen is een belangrijke eerste stap Als er kinderen zijn die niet weten waar ze naar toe moeten met hun verhaal? Zij kunnen hulp vragen bij mensen in hun directe omgeving of school. Voor hen is er ook de kindertelefoon (0800-0432). In noodgevallen mogen zij ook bij mij aankloppen op het gemeentehuis. Want elk kind telt en ieder kind moet in veiligheid kunnen opgroeien.

 

Dr. J.W.A. van Dijk Burgemeester

 

Bron BDUmedia

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie