Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 03:26:47 (dia) Camping 't Beloofde Land Bosweg 3781NG Voorthuizen 102199 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-108

Ambulance 07-108

dinsdag 27 juli 2021

Disclaimer

Barneveld360 besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Barneveld360 noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Barneveld360 is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.

Barneveld360 kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Barneveld360 of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Barneveld360 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als u denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan de webredactie te melden via ons contactformulier.

Reageren
Voor het deelnemen aan de reactiemogelijkheden op Barneveld360 gelden de volgende regels:

  • Doodsverwensingen en reacties met scheldwoorden en/of beledigingen worden niet geplaatst.
  • Het beledigen of het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadigheid vanwege ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse of seksuele gerichtheid mag evenmin.
  • Er mag geen sprake zijn van het schenden van het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen niet).
  • CommerciĆ«le boodschappen (spam) worden niet geplaatst.


Voorwaarden

Als u beeldmateriaal aan ons doorstuurt, doet u dat in overeenstemming met de voorwaarden van Eye360Media. Uw bijdrage aan Barneveld360 is 'rechtenvrij' en geeft ons toestemming om het materiaal op elke door ons gewenste wijze te gebruiken.
Barneveld360 kan niet garanderen dat al uw foto's en video's gebruikt worden en behoudt het recht om uw bijdrage zonodig te redigeren.