Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 14:51:54 P Gm-inci-01 Incident (meting) (gaslucht) Mazenhofstraat Garderen 071341 071339 Prio Eenheid | ATBR team 3 Politie Regionaal GelderlandMidden
zondag 16 december 2018

VRIJDAG 15|06

Vergroten, verbreden en verduurzamen…

Asje van DijkBurgemeester Asje van Dijk schrijft regelmatig columns, genoemd 'Asjeblieft'.

 

De burgemeester is overigens erg benieuwd wat u van zijn bijdragen vindt. Hij hoor het graag. Wist u trouwens dat u de burgemeester ook op Twitter kunt volgen? Zijn Twitteraccount is @AsjeDijk.

 

Vergroten, verbreden en verduurzamen… 

In mijn jeugd hielp ik graag een paar dagen mee op de boerderij van de familie Ooms in Markelo. Een kalfje trekken, koeien melken, varkens voeren, aardappelen poten, hooien... En natuurlijk de tractor besturen. Ik vond het prachtig om in de open lucht de buizerds te zien rondcirkelen boven het net geschoren land; op zoek naar muizen, kikkers en ander grut. Als ik tegenwoordig een agrarisch bedrijf bezoek, sta ik versteld van de enorme schaal en de technologische ontwikkelingen die hier hun toepassing vinden. Een mooi voorbeeld daarvan is de vorige week door staatssecretaris Bleker geopende meest moderne kalverenstal in Kootwijkerbroek. U heeft daar ongetwijfeld het een en ander over gelezen in de Barneveldse Krant. 

 

De voortdurende innovaties zijn bedrijfseconomisch noodzakelijk en worden sterk gestimuleerd door de goede samenwerking tussen de landbouwsector en kennisinstellingen in Wageningen en Delft. Maar ook de samenleving draagt aan deze vernieuwing bij door randvoorwaarden te stellen op het gebied van dierenwelzijn, waterbeheer, milieu, kwalitatief hoogwaardige en gezonde voeding. Die drijfveer zie je bijvoorbeeld heel sterk in de opzet van een al even moderne en innovatieve grootschalige kippenboerderij als Het Rondeel. 

 

Niet elke agrariĂ«r kiest overigens voor opschaling. Sommigen kiezen bewust voor verbreding naar multifunctionele landbouw door nieuwe activiteiten toe te voegen op het gebied van educatie, kinderopvang, natuurbeheer, recreatie, streekproducten en zorg. Zorgboerderij „t Paradijs en De Rozenhoeve hebben van die neventak zelfs hun hoofdactiviteit gemaakt en datzelfde zien we in de recreatie bij de boer. Bedrijven als Biohof van Wim en Marja de Vries in Terschuur kiezen voor biologische landbouw- en streekprodukten. In verschillende overleggen waar ik aanwezig ben, hoor ik de laatste tijd dat de markt voor regionale, verantwoorde voedselproductie sterk in opkomst is. Dat zou dus kansen voor streekproducten moeten scheppen, mits daarbij voldoende garantie wordt geboden voor een breed en divers assortiment, kwaliteit en leveringszekerheid. 

 

Kortom, in mijn ontmoetingen in de agrarische sector hoor ik over een sector die heel erg in beweging is en waarbij ook op bedrijfsniveau strategische keuzes worden gemaakt tussen het vergroten van de schaal of de verbredingsstrategie. Bij al die keuzes komt telkens een dominante randvoorwaarde terug: verduurzamen! 

Verduurzamen of „groene groei‟ is niet langer een groen randje om een vervuilende productie. Niet „iets minder vies produceren‟ maar in het geheel geen vervuiling meer veroorzaken. Niet „iets minder ammoniakuitstoot‟ maar in het geheel geen uitstoot meer. Niet „iets minder energieverbruik‟ maar energieneutraal of zelfs energieproducerend worden. Ook daarvan zien we in onze eigen omgeving mooie initiatieven. De kalverenstal van de familie Bettink in Kootwijkerbroek is energieneutraal en produceert biogas. Verschillende staldaken zijn al voorzien van zonnepanelen en de Denktank Klimaat en Duurzaamheid geeft binnenkort – huis-aan-huis – een brochure uit met fietsroutes langs bedrijven die biologisch of duurzaam produceren. 

De gemeente Barneveld wil zulke initiatieven ondersteunen en komt binnenkort bijvoorbeeld met een subsidieregeling voor de vervanging van asbestdaken op stallen door zonnepanelen. Dat wordt dubbele milieuwinst! 

 

Ik hoop nog vele mooie nieuwe ontwikkelingen in Barneveld te mogen zien en er vol trots over te vertellen in de buitenwereld. Barneveld: verrassend vernieuwend! Zouden zulke verduurzamingsprojecten nog een extra stimulans kunnen krijgen als ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden er een Green Deal over sluiten? Onder het motto 'zelf aan de slag met initiatieven van onderaf' zorgt groene groei dan voor nieuwe banen op de Veluwe en in de Vallei en wordt het een pijler van onze welvaart in de toekomst. Zo sloot minister Verhagen in oktober vorig jaar 59 groene deals: Verenigingen van Eigenaren die zonnepanelen op hun daken leggen, boeren die biogas gaan produceren, waterschappen die duurzame energie uit rioolslib gaan halen, coöperaties die windenergie gaan opwekken. Welke Green Deals kan Barneveld presenteren? Om met een gezegde van Louis Fraanje bij het 50-jarig jubileum van Oud Barneveld te eindigen: “Laten wij onze pet afnemen voor het verleden maar ook onze jas uittrekken voor de toekomst.” 

 

Burgemeester Asje van Dijk

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie