Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 20:49:45 Valkhof Barneveld 3772EK 5278 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-114

Ambulance 07-114

zaterdag 19 januari 2019

VRIJDAG 07|12

Twee Barnevelders op mijn jas

Asje van DijkBurgemeester Asje van Dijk schrijft regelmatig columns, genoemd 'Asjeblieft'.

 

De burgemeester is overigens erg benieuwd wat u van zijn bijdragen vindt. Hij hoor het graag. Wist u trouwens dat u de burgemeester ook op Twitter kunt volgen? Zijn Twitteraccount is @AsjeDijk.

 

Twee Barnevelders op mijn jas 

In de afgelopen weken is mijn schoonmoeder verhuisd naar een woon-zorgcomplex. Het zelfstandig wonen werd haar te zwaar. Zaterdag waren alle kinderen en kleinkinderen gekomen voor een laatste rondgang door haar huis. Iedereen mocht iets uitzoeken om als herinnering mee te nemen. Bij die rondgang door het huis kwam mijn jongste neefje op mij af: “Oom, dit speldje moet u echt nemen. Dat hoort bij u”. Ik keek naar de pretogen in zijn lachende gezicht en nam het speldje in ontvangst. En in-derdaad, echt iets voor mij: twee sierlijke Barnevelders keken me aan. Een onderscheidingsteken of prijs welke opa ooit had ontvangen voor zijn inzet voor dit prachtige kippenras. 

 

Toen ik het op mijn jas spelde, moest ik direct terugdenken aan de kop boven het kennismakingsinter-view in de Barneveldse Krant een jaar geleden: “In mijn tuin lopen vier Barnevelders”. Ja, dat is alweer een jaar geleden. De installatieplechtigheid op 8 december 2011 trekt weer aan me voorbij. 

 

Wat gaat de tijd snel, ik ben dankbaar dat ik mijn rol mag vervullen als burgemeester in uw midden. Ik zeg u maar eerlijk dat ik er geen spijt van heb om naar Barneveld te zijn gekomen. Wat heb ik al veel mensen ontmoet en inspirerende bijeenkomsten meegemaakt. Bijvoorbeeld in onze kerken op zon-dag, bij plechtige intrede- en afscheidsdiensten van predikanten of bij de opening van De Meerwaar-de. Uitdagende creaties gezien van ons kunstenaarscollectief, prachtige concerten gehoord bij diverse muziekgezelschappen en koren. En hoe hebben mijn vrouw Aly en ik heerlijk gelachen bij de toneel-uitvoering van “Jong Gelre” in Kootwijkerbroek. Getuige mocht ik zijn van spannende sportwedstrijden, een deftig paardenconcours of de inspanningen van onze gehandicapte zwemmers. Bedrijfsbezoe-ken, beurzen, business events en gesprekken met ondernemers enthousiasmeren me elke keer weer over het ondernemerschap in onze gemeente. Ontmoetingen met De Zonnebloem, Welzijn Barneveld, verzorgingscentra of de thuiszorg om te ervaren hoeveel mantelzorgers en vrijwilligers bijdragen aan de kwaliteit van samenleven. Op pad met de politie of brandweer en in de praktijk zien hoe belangrijk hun bijdrage is aan de veiligheid. Wat je ook kan overkomen is dat je gebeld wordt met de mededeling dat er een X-party gehouden gaat worden in één van onze kernen. Of een voetbalwedstrijd in de zo-mer die grote risico‟s lijkt te gaan opleveren voor de openbare orde. Dan is er niet veel tijd om beslis-singen te nemen en mag je na afloop blij zijn dat het goed is verlopen. Indrukwekkend en emotioneel vond ik ook de tragische momenten waar je naast mensen mag staan bij een ongeval of recent nog na een overval. Hoogtepunten en dieptepunten, je maakt ze telkens mee als burgemeester. 

 

Ook als bestuurder wordt er wat van je gevraagd. Je maakt kennis met grote en complexe gebieds-ontwikkelingen en de vraag of dit allemaal nog wel kan in deze tijd. Moet Barneveld zijn strategische ambities wel vasthouden? Lopen we geen geweldige financiële risico‟s met al die gronden die gekocht zijn nu de bouw inzakt en de gronden niet verkocht worden? Hoe houden we de economisch bedrij-vigheid gaande en zal onze toeristisch-recreatieve sector zich staande kunnen houden? Hoe moet dat verder met de hulpverlening aan jongeren of de thuiszorg voor ouderen nu er zulke grote bezuinigin-gen doorgevoerd worden? Moet er wel een nieuwe weg om Voorthuizen komen en is de Harselaar-tunnel echt nodig? Vragen die de samenleving en onze gemeenteraad bezighouden. Vragen waarover niet iedereen gelijk denkt en die tot politiek debat leiden. Daarin samen op democratische wijze een weg vinden, beslissingen nemen en de uitvoering daarvan dan ook slagvaardig ter hand nemen is een hele toer. Die processen vragen om sturing en hoe uitdagend is het daarin een rol te vervullen. 

 

En dan tussen alle bedrijven door komt er een groep buitenlandse studenten van PCT+ op bezoek. Met hen spreek ik over het functioneren van onze locale democratie en het politieke bestel. Maar ook over de crisis die ons land treft en hoe we daar mee omgaan. Daarbij realiseer ik mij dan ineens dat onze crisis niet in vergelijk staat met hoe zij leven in hun thuislanden, Soedan, Ethiopië, Ghana, Kon-go of Irak. Juist zij vertellen mij hoe goed het hier is en dat ze zijn gekomen om hier de beste kennis te halen over alles wat met de pluimveesector heeft te maken. Barneveld is voor hen een „center of ex-cellence‟, daar moet je zijn als je voorop wilt lopen en je land of streek vooruit wilt helpen. Soms moet je blijkbaar van anderen horen over dat wat wijzelf zo gewoon vinden. Met die trots op onze gemeen-te, de saamhorigheid en verbondenheid, heb ik het speldje van opa met de twee Barnevelders op mijn jas gespeld. 

 

Burgemeester Asje van Dijk

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie