Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 20:49:45 Valkhof Barneveld 3772EK 5278 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-114

Ambulance 07-114

zaterdag 19 januari 2019

VRIJDAG 31|05

“Kunt u niet een oogje dichtknijpen, burgemeester?”

Asje van DijkBurgemeester Asje van Dijk schrijft regelmatig columns, genoemd 'Asjeblieft'.

 

De burgemeester is overigens erg benieuwd wat u van zijn bijdragen vindt. Hij hoor het graag. Wist u trouwens dat u de burgemeester ook op Twitter kunt volgen? Zijn Twitteraccount is @AsjeDijk.

 

“Kunt u niet een oogje dichtknijpen, burgemeester?” 

Over geen onderwerp wordt zoveel gesproken als over het weer. Iemand merkte onlangs op dat we niet moeten mopperen, want het weer blijkt best bestendig: met Kerst, Pasen en Pinksteren was het elke keer circa 10 graden. Hoewel het nog niet echt wil zomeren, hadden we deze week toch een paar mooie dagen. Dan zie je de toeristen weer fietsen en vullen de terrasjes zich. Een biertje, bitterbal …. Gezellig toch! Gastvrijheid is het handelsmerk van onze horeca. Als je niet kunt lachen, moet je daar niet gaan werken. Nu kent u vast wel het gezegde: “Gezelligheid kent geen tijd”. Dus als je niet oplet, wordt er zo een glaasje te veel gedronken, lopen we de kleine uurtjes in en vergeten we de sluitingstijden. En daaraan zullen medeburgers zich weer ergeren omdat zij het ongepast vinden of in hun nachtrust worden gestoord. Om een beetje rekening met elkaar te houden, hebben we daarom regels afgesproken waar en wanneer er drank mag worden verkocht en aan wie. Die regels vinden we terug in de Drank- en Horecawet en in plaatselijke verordeningen. Daarin is ook geregeld waaraan je moet voldoen om een evenement te houden en welke afspraken je dient na te leven in paracommerciële gelegenheden zoals sportkantines, dorphuizen of zaaltjes bij kerken, speeltuinverenigingen of de scouting. Eén van de uitgangspunten die we daarbij hanteren, is terughoudendheid bij het verstrekken van alcohol, zeker aan jongeren. Wettelijk mag er geen alcohol worden verkocht aan jongeren beneden de 16 jaar en is het bezit hiervan door deze jongeren in de openbare ruimte strafbaar. Een jongere van 15 met een blikje bier op straat of een glaasje bier in de kroeg is tegenwoordig dus strafbaar. In de Tweede Kamer worden zelfs voorstellen voorbereid om die leeftijd te verhogen naar 18 jaar. 

 

Sinds 1 januari 2013 is de gemeente de bevoegde instantie voor het toezicht en controle op de Drank- en Horecawet. Eén van onze BOA‟s (buitengewoon opsporingsambtenaren) is speciaal opgeleid om de naleving te controleren. Daarbij werken wij nauw samen met de gemeenten in onze regio. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn in Barneveld 23 controles geweest en zijn 8 overtredingen geconstateerd. U moet dan denken aan een café dat de sluitingstijden overtrad, een evenement waarbij op grote schaal bier aan jongeren beneden de 16 jaar werd verkocht, of een clubhuis dat zonder enige vergunning een evenement organiseerde en daarbij grote hoeveelheden sterke drank schonk. Daarnaast treedt de politie natuurlijk op bijvoorbeeld bij huiselijk geweld of incidenten waarbij alcohol in het spel is. Ook voert de politie algemene verkeers- en alcoholcontroles uit en dan zie ik onrustbarende cijfers over alcohol in het verkeer. De afgelopen drie jaar ging het om gemiddeld 216 verdachten per jaar! 

 

Nu wordt mij wel eens de vraag gesteld: “Burgemeester, moet dat nu allemaal zo streng? Kunt u niet een oogje dicht knijpen?” Ik stel dan meestal een tegenvraag: “Behoort niet iedereen zich aan de wet te houden?” Over alcohol in het verkeer hoeven we toch geen discussie te voeren? Bij 4 á 5 glazen alcohol is de kans op een ongeval al twee keer groter dan zonder! En van alcoholgebruik onder jongeren is onmiskenbaar aangetoond dat het de ontwikkeling van de hersenen negatief beïnvloedt en tot ontsporingen leidt. Kijk maar eens op www.alcoholinfo.nl voor informatie. Ouders en verzorgers moeten dit bespreekbaar maken en een tegenkracht mobiliseren. Dat brengt mij meteen bij het relativeren van de rol van de overheid. Met een nieuwe Drank- en Horecawet en een halve fte aan controle door een BOA verander je onze houding en gedrag t.a.v. alcoholgebruik niet. Dat kan wel door actie in de samenleving zelf, zoals de actie ‟Genoeg=Genoeg„ van enkele jaren terug in Stroe, Kootwijkerbroek en Voorthuizen tegen te veel, te vaak en te jong alcoholgebruik. De huisartsen daar gebruiken een test die u kunt invullen en die u tot verrassende inzichten kan brengen. Durft u het aan die in te vullen (www.drinktest.nl)? Mag ik u uitdagen om in uw eigen omgeving nog eens te kijken hoe u een bijdrage zou kunnen leveren aan een bewuster omgaan met alcohol? Wedden dat het op dat verjaardagsfeest, in dat café of in de derde helft na afloop van de sportwedstrijd net zo gezellig blijft?! Zelfs als de zomer blijft kwakkelen… 

 

Burgemeester Asje van Dijk

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie