Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 20:49:45 Valkhof Barneveld 3772EK 5278 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-114

Ambulance 07-114

zaterdag 19 januari 2019

VRIJDAG 29|11

Oefening baart kunst

Asje van DijkBurgemeester Asje van Dijk schrijft regelmatig columns, genoemd 'Asjeblieft'.

 

De burgemeester is overigens erg benieuwd wat u van zijn bijdragen vindt. Hij hoor het graag. Wist u trouwens dat u de burgemeester ook op Twitter kunt volgen? Zijn Twitteraccount is @AsjeDijk.

 

Het zal je maar gebeuren. De brandweercomman-dant aan de telefoon: “Er is een trein ontspoord, enkele wagons zijn ontploft en staan in brand. Heftige rookontwikkeling trekt in de richting van Amersfoort en over de A1. Alle hulptroepen zijn gealarmeerd. Politie en de eerste brandweerwa-gens zijn inmiddels ter plekke en melden mogelij-ke slachtoffers in aangrenzende woningen”. 

 

Oefening 

Laat ik er direct bij zeggen dat het gelukkig om een oefening ging. Doel was te bezien of alle informatie-systemen goed werken, iedereen op juiste wijze in ac-tie komt en het crisisteam adequaat functioneert. 

In de omgeving van het incident wordt een comman-dopost ingericht van waaruit leiding wordt gegeven aan de operationele diensten. 

Omdat het om een grootschalig incident gaat binnen de gemeente, komt ook meteen het gemeentelijke be-leidsteam bijeen. Commandanten van politie, brand-weer en geneeskundige diensten, gemeentesecreta-ris, loco-burgemeester, communicatieadviseurs en eventuele deskundigen van bijvoorbeeld waterschap of defensie. De burgemeester is voorzitter en formeel bevelvoerder en u zult begrijpen dat hij dan vooral goed luistert naar de adviezen en vervolgens beslis-singen neemt. 

 

Goed beeld van de situatie 

Wat me bij die oefening duidelijk werd, is hoe belang-rijk het dan is dat je samen een goed beeld hebt van de situatie, de risico’s en scenario’s in kaart brengt om vervolgens de koers uit te zetten. Maar juist in zulke crisissituaties is de informatie die je wenst onvolledig en onzeker. Wat is er nu precies gebeurd? Wat is de situatie van de slachtoffers, hoeveel zijn er en hoe zijn ze er aan toe…? Zitten er in die wagons gevaarlijke stoffen en zo ja welke? Moeten omwonenden geëva-cueerd worden? Zetten we de A1 af? Loopt het blus-water met chemicaliën de Esvelderbeek in en moet die misschien afgedamd worden? Mogen de koeien buiten blijven en wat zijn de consequenties voor het nabijgelegen mooie natuurterrein Klein Paradijs? 

 

Sociale media 

Voordat je het weet, zijn de eerste berichten over de ramp al via de sociale media verspreid. De communi-catiemensen melden dat er op Twitter en Facebook al over tientallen slachtoffers wordt gesproken waaron-der doden en grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen die zich met de rook over Terschuur richting Amers-foort verspreiden. “We moeten naar buiten om de feiten te vertellen en deze berichten recht zetten”, zo wordt geadviseerd. “Maar wat zijn de feiten dan?”, zo vraag ik. Met man en macht wordt er door deskundi-gen van brandweer en RIVM gemeten en getest maar gaat het echt om gevaarlijke chemische stoffen? Of moeten we het zekere voor het onzekere nemen en nu iedereen adviseren binnen te blijven? Ja, nu gaat het om risicobewust beslissen. 

 

We zullen via de rampenzender van Omroep Gelder-land een verklaring geven die ook via de sociale me-dia verspreid zal worden. Ik vertel wat er gebeurd is, dat er op dit moment bekend is dat er tien slachtoffers zijn die met ambulances afgevoerd worden naar het Utrechts Medisch Centrum. Medeleven met de fami-lies is het eerste wat je hart je dan ingeeft. Omdat we nog niet weten welke stoffen er in de wagons zitten adviseren wij omwonenden -zekerheidshalve- binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Later zal blij-ken dat er geen gevaarlijke chemische stoffen zijn aangetroffen, maar stel je voor dat het andersom ge-weest zou zijn! De oefening gaat door en we worden verder op de proef gesteld met lastige dilemma’s en persbijeenkomsten. Natuurlijk komt ook de burgerva-derrol aan bod. Wanneer geef je leiding van het crisis-team over aan de loco om de mensen in het rampge-bied te bezoeken? 

 

Nèt echt 

U hoort het wel. Zo’n oefening is net echt. Goed dat we er voor trainen. Je hoopt dat het nooit in het echt gebeurt maar het is zo belangrijk. Beproeven of de procedures werken, of iedereen goed op elkaar is in-gespeeld, of de operationele inzet van mensen en middelen goed functioneert, hoe we met de communicatie omgaan en waar we kunnen verbeteren. En mocht u nu denken dat we voorlopig weer even klaar waren, dan kan ik u vertellen dat we anderhalve week later opnieuw gealarmeerd werden voor een nog gro-tere ramp met een regionaal karakter. Daar kon ik dankbaar gebruik maken van de opgedane lessen. 

 

Dr. J.W.A. van Dijk 

Burgemeester

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie