Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 20:49:45 Valkhof Barneveld 3772EK 5278 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-114

Ambulance 07-114

zaterdag 19 januari 2019

VRIJDAG 13|12

Oliebollen zonder nare bijsmaak

Asje van DijkBurgemeester Asje van Dijk schrijft regelmatig columns, genoemd 'Asjeblieft'.

 

De burgemeester is overigens erg benieuwd wat u van zijn bijdragen vindt. Hij hoor het graag. Wist u trouwens dat u de burgemeester ook op Twitter kunt volgen? Zijn Twitteraccount is @AsjeDijk.

 

We, en met “we” bedoel ik mijn vrouw Aly en ik, hebben de goede gewoonte om ’s avonds, na de da-gelijkse bezigheden, nog even samen de dag door te nemen en vooruit te blikken op de volgende dag. Zo ook afgelopen dinsdag-avond. Op mijn programma voor de volgen-de dag stond onder andere een vergade-ring van het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (ook wel afgekort met de letters VGGM). Zoals u misschien weet, werken in de VGGM de GGD, de ambulancezorg en (met ingang van het nieuwe jaar) de brandweer samen. 

 

Onderweg naar Arnhem – terwijl ik genoot van de prachtige natuur van de Veluwe (wat weten we ons toch bevoorrecht dat we hier wonen!) – bedacht ik dat jaar 2013 weer bijna ten einde is. We zijn nog zó druk met van alles en nog wat en er moet nog zoveel gebeuren… je zou bijna vergeten dat we over twee weken de Kerstdagen alweer achter ons hebben liggen… 

 

Bespiegelingen 

De periode van Kerst en Oud & Nieuw is traditie-getrouw de tijd van terugblikken en vooruit kijken. Je merkt dat op tal van bijeenkomsten. Ook in Arn-hem, bij de VGGM, gebeurde dat. Wat hebben we het afgelopen jaar bereikt? Welke ontwikkelingen deden zich voor? Eén van de belangrijkste was wel de regio-nalisering van de verschillende brandweerkorpsen, ook dat van Barneveld. Met ingang van 1 januari 2014 gaat de brandweer op in de VGGM. Het blussen wordt er niet anders op (we behouden gelukkig onze betrok-ken brandweermensen!), maar qua organisatie gaat er natuurlijk wel het één en ander veranderen. 

 

We keken – samen met alle andere burgemeesters die aanwezig waren – ook vooruit. Niet te ver. We spraken onder andere over de komende jaarwisseling. Het viel mij op dat vrijwel alle gemeenten met dezelf-de problematiek hebben te maken: de schade die wordt aangericht in de weken voorafgaande aan de jaarwisseling, het vernielen van spullen van een ander en de machteloos-heid die je als lokale overheid voelt. Iedere gemeente besteedt daar op haar eigen ma-nier aandacht aan. In Barneveld bereiden we ons bijvoorbeeld vanaf september voor op de komende jaarwisseling. Dat is een aanpak die werkt. Maar ondanks dát, werd er vorig jaar helaas voor vele tienduizenden euro’s vernield. Ik stel me vaak de vraag: “Waarom gebeurt dit? Is het stoer? Hoor je er dan écht bij? Hoort dat nu eenmaal bij een uit de hand gelopen traditie?” Ik had en heb er geen antwoord op. De laatste jaren ging het eigenlijk heel goed. Ieder jaar minder vernielingen en dus min-der schade. Alleen vorig jaar werd er opeens weer voor € 35.000,- vernield. En waarom? Geen idee. Ik heb daarom gedacht: laat ik alle jongeren dit jaar een kaart sturen en hen vragen om van de jaarwisseling een feest te maken. Omdat we onze jongeren (en hun ouders!) tóch wilden informeren over de nieuwe regels met betrekking tot het ver-kopen en schenken van al-cohol aan jongeren (met in-gang van 1 januari 2014 alleen nog maar aan 18-jarigen en ouder), hebben we deze twee boodschap-pen in één envelop gestopt. Volgende week valt-ie op de deurmat. 

 

Na afloop van de vergadering reed ik weer naar Barneveld. ’s Middags mocht ik namelijk het bruidspaar Van den Top-Verbeek in Voorthuizen felici-teren met hun 60-jarig huwelijk. Onderweg uit Arnhem dacht ik: wat zullen wij als burgemeesters elkaar in een volgend overleg vertellen als we het hebben over de jaarwisseling? Ik hoop toch zó dat ik kan melden dat we in Barneveld kunnen terugkijken op een fees-telijke jaarwisseling, zonder ongelukken en zonder vernielingen! En dat de oliebollen en appelflappen dit jaar geen nare bijsmaak hadden.” 

 

Een droom? Onhaalbaar? Een utopie? Zegt u het maar... Ik weet wel dat, als we ons er allemaal hard voor maken, het mogelijk is. Ik roep u en jou op om er een feestelijke en veilige jaarwisseling van te maken. We hebben dit zelf in de hand en zijn er sa-men verantwoordelijk voor. 

 

En tegen de jongeren zou ik willen zeggen: werk jezelf niet in de nesten, maar maak er juist een gezellige tijd van. Wat zou het jammer zijn als je straks een fikse boete of een taakstraf bij HALT krijgt. Je kunt toch veel leukere dingen met je geld en tijd doen? 

 

Ik wens u en jou heel inspirerende Kerstdagen en een feestelijke, gezellige, veilige en schadevrije jaarwisseling toe. 

 

Dr. J.W.A. van Dijk 

Burgemeester 

P.S. Zie ik u op de nieuwjaarsbijeenkomst op maan-dag 6 januari 2014? U bent welkom vanaf 19.00 uur in de hal van het gemeentehuis. We maken dan ook be-kend wie zich Vrijwilliger van het Jaar 2014 mag noe-men! Graag tot ziens!

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie