Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 20:49:45 Valkhof Barneveld 3772EK 5278 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-114

Ambulance 07-114

zaterdag 19 januari 2019

VRIJDAG 10|01

Van oliebol naar nieuwjaarstoost

Asje van DijkBurgemeester Asje van Dijk schrijft regelmatig columns, genoemd 'Asjeblieft'.

 

De burgemeester is overigens erg benieuwd wat u van zijn bijdragen vindt. Hij hoor het graag. Wist u trouwens dat u de burgemeester ook op Twitter kunt volgen? Zijn Twitteraccount is @AsjeDijk.

 

De jaarwisseling is weer achter de rug. Graag wil ik u een gelukkig, gezond en gezegend nieuw-jaar toewensen. “Wat doet u nu zoal in de dagen rond oud en nieuw?”, vroeg iemand mij bij de nieuwjaarsre-ceptie van de BIK/JOS. Eigenlijk niks bijzonders, denk ik dan. Mijn activiteiten bestaan in die periode uit een combinatie van een beetje uitrusten, veel lezen, een mooie wandeling, even winkelen, vrienden of kennissen opzoeken, een film of museumbezoek, de eigen administratie eens bijwerken, wat stukjes schrijven zoals een nieuwjaars-toespraak en sinds kort ook weer muziekspelen. Vori-ge maand heb ik namelijk een saxofoon gekocht en mij ingeschreven bij de Muziekschool Barneveld voor les. Gelukkig heb ik vroeger wat gitaar en blokfluit ge-speeld zodat ik het notenlezen al onder de knie had. Na de eerste blaasoefeningen van muziekleraar Hans Kuijt klonken de kerstliedjes op mijn nieuwe aanwinst dus door ons huis. Jarenlang heb ik met bewondering naar de saxofoon gekeken en geluisterd met de wens die ook nog eens te gaan bespelen. Echt heerlijk om je met zo'n mooi muziekinstrument te ontspannen.

 

Wat me ook opvalt, is dat ik in zo‟n kerstreces mijn horloge veel minder gebruik. De wekker staat uit, er zijn even geen vergaderingen of afspra-ken die allemaal op tijd staan gepland. Ik merk wel dat de tijd juist dan omvliegt. Voor je het weet, zit je om elf uur „s ochtends nog de ochtendkrant te lezen; zou dat nou iets te maken hebben met „onthaasten‟? 

 

En dan de jaarwisseling zelf. Daarop bereiden we ons altijd goed voor. Politie, boa‟s, brandweer, buiten-dienstmedewerkers… ze zijn in touw om incidenten te voorkomen of te bestrijden. Oudejaarsochtend namen we het hele draaiboek met de hulpverleners en toe-zichthouders nog eens door. Gelukkig verliep de jaarwisseling rustig. En daarvoor wil ik iedereen hartelijk bedanken. Vooral de jongeren die mijn kaart om ver-nielingen en schade met vuurwerk te voorkomen echt serieus hebben genomen. Als ik de foto‟s in de krant zag over de nieuwjaarsfeesten hebben zij hun energie gelukkig bewaard voor deze mooie feesten en ontmoetingen. 

 

Bij een jaarwisseling wens je elkaar alle goeds. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het leven niet altijd en overal zonder zorgen verloopt. Die zijn er. Zorgen over een relatie, over je gezondheid, kinderen, je baan en ga zo maar door. Zo kregen we op 30 de-cember te maken met een ernstig ongeval bij het car-bidschieten; wat is dat toch gevaarlijk en risicovol. Pe-ter van Manen uit Barneveld werd ernstig verwond naar het Academisch Medisch Centrum in Utrecht af-gevoerd. Toen ik de familie Van Manen bezocht, spra-ken we over de kritische situatie waarin hij verkeerde en deelden de hoop dat Peter mag herstellen. Op het moment dat ik dit schrijf, gaat het gelukkig wat beter en mag het herstel wel als een wonder worden gezien waar iedereen heel dankbaar voor is. 

 

De eerste dagen in het nieuwe jaar staan natuurlijk ook in het teken van de nieuwjaarsrecepties. Wat fijn om verschillende bijeenkomsten in de kernen of bij onze maatschappelijke organisaties te bezoeken en te merken dat er dan zoveel positieve voornemens klin-ken. Er heerst hier geen „doem-denken‟ maar een „doe-denken‟. Tegelijkertijd hebben we oog voor el-kaar, zien we naar elkaar om en bieden we helpende handen daar waar nodig. Die twee ingrediënten zijn volgens mij een goede basis om te bouwen aan een duurzaam, ondernemend en aan een verbonden, zorgzaam Barneveld. Als we onze voornemens op die beide doelen richten en daaraan werken, dan zie ik met vertrouwen de toekomst tegemoet. Laten we daar maar op toosten. Het ga u allen goed! 

 

Burgemeester J.W.A. van Dijk 

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie