Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 20:49:45 Valkhof Barneveld 3772EK 5278 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-114

Ambulance 07-114

zaterdag 19 januari 2019

VRIJDAG 07|02

De verkiezingen komen er aan

Asje van DijkBurgemeester Asje van Dijk schrijft regelmatig columns, genoemd 'Asjeblieft'.

 

De burgemeester is overigens erg benieuwd wat u van zijn bijdragen vindt. Hij hoor het graag. Wist u trouwens dat u de burgemeester ook op Twitter kunt volgen? Zijn Twitteraccount is @AsjeDijk.

 

Afgelopen maandag was het zover. Alle partijen die aan de verkiezing voor de gemeenteraad van 19 maart willen meedoen, moesten hun kandidatenlijsten inleveren. Dinsdag, om stipt 16.00 uur, werden op alle gemeentehuizen in ons land de ingeleverde lijsten ge-controleerd door het hoofdstembureau. De Kieswet bepaalt die datum en dat tijdstip. De controle begint met de naamgeving van de partijen; kloppen die met de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel en hebben de landelijk opererende partijen toestemming gegeven de naam ook lokaal te gebruiken? Zo wordt voorkomen dat een plaatselijke initiatiefgroep mee-doet onder de naam van, bijvoorbeeld, de SP terwijl de landelijke organisatie dat niet wil. Ook moeten de landelijke partijorganisaties instemmen als hun lokale afdeling lijstverbindingen aangaat met andere partijen. 

 

In Barneveld zijn SGP en ChristenUnie zo’n lijstver-binding aangegaan. Waarom partijen dat doen? Dat heeft vaak te maken met de mogelijkheid dat een eventuele restzetel dan aan die partijen toevalt. Hoe dat in z’n werk gaat? Wel, bij de toewijzing van zetels in de raad wordt eerst de zogenaamde kiesdeler bepaald. Dat is het totaal van de uitgebrachte stemmen in Barneveld gedeeld door het totaal aantal gemeen-teraadsleden (dat zijn er 31). In 2010 werden er in to-taal 27.261 stemmen uitgebracht; de kiesdeler was toen dus 879. Voor elke 879 stemmen kreeg een partij toen een zetel in de gemeenteraad. In 2010 werden zo 28 zetels toegewezen en bleven er nog 3 restze-tels over. SGP, CDA en Pro98 kregen in 2010 vervol-gens een restzetel. Restzetels worden verdeeld vol-gens het principe van de “grootste gemiddelden”. Daarbij wordt berekend wat het gemiddeld aantal stemmen per behaalde zetel is, telkens als er een ex-tra zetel zou worden toegekend. Hoe groter een partij, hoe groter de kans dat het gemiddelde dan het hoogst is en dus de kans op toewijzing van een restzetel. Door een lijstverbinding aan te gaan kan die kans op een restzetel worden vergroot omdat de stemmen van beide partijen dan worden opgeteld bij de bepaling van het grootste gemiddelde. 

 

Wat wordt er allemaal nog meer gecontroleerd door het hoofdstembureau? We kijken of de namen van de kandidaten kloppen, hun adressen, burgerservice-nummers, identiteitsbewijzen, bewilligingsverklaringen (waarmee men aangeeft in te stemmen met een plaats op de lijst). 

 

Ook moeten kandidaten die niet in Barneveld wonen een verklaring hebben getekend om bij benoeming in de raad te verhuizen naar onze gemeente. Zo kan een kandidaat voor onze gemeenteraad bijvoorbeeld studeren in Utrecht en daar ingeschreven staan. Niks aan de hand, tot het moment dat hij aan de beurt is om toegelaten te worden tot de raad; dan moet de be-trokkene echt ingezetene van Barneveld zijn. Een an-der belangrijk punt is ook de leeftijd; mag iemand van 16 jaar op de lijst? Dat zou nog kunnen maar de wet schrijft voor dat je in de komende raadsperiode en ui-terlijk bij je benoeming in de Raad tenminste 18 moet zijn. 

 

En als er nu iets niet klopt? Dat kan natuurlijk, bijvoor-beeld een naam die niet helemaal correct is gespeld of een verklaring die ontbreekt. Dan krijgt de partij nog tot vandaag de tijd dat te corrigeren. Vandaag, 7 fe-bruari om 16.00 uur, komt het hoofdstembureau op-nieuw bijeen in een openbare zitting en dan moet al-les correct en volledig zijn. Ontbreekt dan bijvoorbeeld een toestemming van een landelijke partijorganisatie, dan kan die partij niet meedoen aan de raadsverkie-zing. Gelukkig worden zulke zaken vooraf en voordat de fatale termijnen verlopen, in overleg met de indie-ners bekeken. In Barneveld hebben we dan ook geen fouten aangetroffen en gaan de zes partijen die ook nu in de raad zitten de verkiezingstrijd met elkaar aan. Voor u als kiezer is er straks dus keus uit SGP, CDA, Pro98, ChristenUnie, VVD en Burger Initiatief. Hun verkiezingsprogramma’s zijn inmiddels bekend en te raadplegen op de website van de gemeente (www.barneveld.nl/verkiezingen). 

 

Noteert u ook alvast de drie verkiezingsdebatten in uw agenda? Op 11 maart in Kootwijkerbroek (De Essen-burcht), op 13 maart in Voorthuizen (Dorpshuis ’t Tref-punt) en op 17 maart het grote afsluitende lijsttrek-kersdebat in ons Schaffelaartheater in Barneveld. U bent van harte welkom! 

 

Burgemeester J.W.A. van Dijk

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie