Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 20:49:45 Valkhof Barneveld 3772EK 5278 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-114

Ambulance 07-114

zaterdag 19 januari 2019

VRIJDAG 07|03

Verkiezingskoorts

Asje van DijkBurgemeester Asje van Dijk schrijft regelmatig columns, genoemd 'Asjeblieft'.

 

De burgemeester is overigens erg benieuwd wat u van zijn bijdragen vindt. Hij hoor het graag. Wist u trouwens dat u de burgemeester ook op Twitter kunt volgen? Zijn Twitteraccount is @AsjeDijk.

 

Hier en daar zie ik verweesde Christen Unie-fietsen die zich blauw “Werken aan Welzijn”. In het centrum van Barneveld is een winkel geopend waar je door het CDA gastvrij wordt onthaald om het “Anders denken, anders doen” te komen beoefenen. Ook laat zich de auto met Pro‟98 aanhang(er) zien, waaruit de bood-schap wordt uitgedragen dat je mag “zijn wie je bent”. Het is weer zover… woensdag 19 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Stemmen is een belangrijk recht in onze democratie. Dat recht lap je toch niet aan je laars? Alle ingezetenen boven de achttien jaar zullen inmiddels hun stempas hebben ontvangen. Die geeft u het recht uw stem uit te brengen; vergeet trouwens niet een identiteitsbewijs mee te nemen (tot maximaal 5 jaar verlopen) want dat moet u in het stembureau tonen. Ook inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar onafgebroken en legaal in Nederland wonen, mogen stem-men voor de gemeenteraad van de gemeente waarin ze wonen. 

 

De politieke partijen doen hun best om zich te presen-teren en uw aandacht naar zich toe te trekken. Hier-boven noemde ik al een drietal creatieve uitingen van Barneveldse partijen, maar er zijn er nóg drie. “Ambitie” en “Durf te kiezen” zegt de VVD. “Staan voor de samenleving” voegt Burger Initiatief daaraan toe. En de SGP tenslotte gaat de verkiezingen in Bar-neveld in onder het motto “Beter voor elkaar”. Zes po-litieke partijen strijden in onze gemeente om de gunst van de kiezer. Dat is te overzien; in Wageningen doen er 9 mee, in Ede 11 en in Amsterdam zelfs 27. 

 

Doorgewinterde spindocters, professionele communi-catiedeskundigen of goedwillende partijleden met ge-voel voor reclame zullen vast hebben meegedacht over de motto‟s. Wat slaat het beste aan bij de kiezer en welke slogan kan de identiteit en politieke thema‟s van de partij goed verwoorden. En als je goed naar die zes slogans van onze Barneveldse partijen kijkt, zou je misschien wel zes stemmen willen uitbrengen want ze zijn allemaal even uitnodigend. Helaas heb je maar één stem. Welke partij moet je nu kiezen? Eén op de drie kiezers zegt nog niet te weten op wie men gaat stemmen. Nu mogen die van de burgemeester natuurlijk geen stemadvies verwachten; die is onaf-hankelijk en staat boven de partijen. Daar zie je dus geen poster voor het raam. 

 

Sommige mensen zullen hun stemkeuze bepalen op basis van ervaringen met of kennis over het politieke handelen van de partijen in het verleden. Ze hebben de politiek in meerdere of mindere mate gevolgd en weten er het één en ander van. Ook zijn er vast men-sen die willen weten wat die zes partijen in de toe-komst nu precies met Barneveld willen. Zij lezen en vergelijken de partijprogramma‟s misschien. Op de si-te van de gemeente Barneveld kunt u die raadplegen (www.barneveld.nl/verkiezingen). U kunt zich dan door 190 pagina‟s verkiezingsprogramma‟s heen worstelen of het overzicht bekijken waarin de verschillen-de partijprogramma‟s op inhoudelijke thema‟s naast elkaar zijn gezet. Natuurlijk kunt u ook debatten bijwo-nen en u op basis daarvan een oordeel vormen. Deze debatten zijn er op 11 maart in Kootwijkerbroek (De Essenburcht), 13 maart in Voorthuizen („t Trefpunt) en op 17 maart in Barneveld (Schaffelaartheater); telkens vanaf 19.00 uur bent u daar van harte welkom. 

 

Naast het kiezen op inhoud, zijn er ook heel wat men-sen die hun stem bewust uitbrengen op iemand die ze kennen. Daar hebben ze vertrouwen in en die krijgt hun stem. Bij de vorige verkiezingen in 2010 koos dik 40% van de kiezers in Barneveld voor een andere kandidaat dan de lijsttrekker; dat geeft wel aan dat het persoonsgerichte bij de stemkeuze ertoe doet. En dat leidt dan weer tot kandidaten die met voorkeurstem-men in de raad komen. Daarbij geldt de regel dat zij meer dan 25% van de kiesdeler moeten halen om als eerste in aanmerking te komen voor het raadslidmaat-schap. Zo kan iemand op een schijnbaar onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst dus toch in de raad ko-men. 

Welnu, ik roep u van harte op woensdag 19 maart uw stem te gaan uitbrengen. Of het weer nu nat of droog, koud of warm is, laten we zorgen voor een bestuur van onze mooie gemeente dat zich gedragen weet door de bevolking. Veel succes bij uw afwegingen! 

 

Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie