Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 20:49:45 Valkhof Barneveld 3772EK 5278 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-114

Ambulance 07-114

zaterdag 19 januari 2019

VRIJDAG 30|03

De schijf van vijf…

Burgemeester van Barneveld, Asje van Dijk, schrijft regelmatig columns, genoemd 'Asjeblieft'

Afgelopen dinsdag namen we afscheid van 11 raadsleden. Ze zaten, alles bij elkaar opgeteld, samen 36.038 dagen (!) in de gemeenteraad van Barneveld. De een iets langer (neem bijvoorbeeld Henk van den Brink met 5.858 dagen) dan de ander (zoals Marcel Godschalk met 308 dagen). Maar... korter of langer raadslid, ze waren – ieder vanuit een eigen perspectief – hartelijk betrokken op onze gemeente Barneveld en het welzijn van de inwoners.

 

We hebben hen bedankt voor al die jaren raadswerk. Want het waren niet alleen commissie- of raadsvergaderingen waar ze aanwezig waren. Ook daarbuiten – en zo hoort het ook. Want raadsleden zijn eerst en vooral volksvertegenwoordigers en dat betekent dat je als raadslid 'de straat op moet' om van inwoners, organisaties en ondernemers te horen wat er leeft, wat ze bezighoudt of waar ze tegenaan lopen. En dat deden ze: bij openingen en bijeenkomsten, bij mijlpalen, bij vergaderingen van het wijkplatform, door ook zelf op onderzoek uit te gaan, door vragen te stellen, door... afijn... door u te vertegenwoordigen.

 

Ze hebben afscheid genomen, maar ik vermoed maar zo dat ze met meer dan gewone belangstelling de ontwikkeling in en om de raadszaal zullen blijven volgen.

 

De lege plekken werden gisteren opgevuld, toen ik de nieuwe gemeenteraad van Barneveld mocht installeren en elf nieuwe raadsleden mocht verwelkomen. Ze legden de eed of belofte af en waren met ingang van dat moment raadslid. Ook zij zijn volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. We hopen natuurlijk van harte dat zij evenveel plezier aan het raadswerk zullen beleven als de raadsleden die afscheid namen.

 

De installatie van raadsleden is altijd een feestelijke gebeurtenis. Mannen en vrouwen die zich willen inzetten voor een nóg mooier Barneveld. Met idealen, met wensen, met verwachtingen. En we hopen natuurlijk dat die idealen, wensen en verwachtingen zullen uitkomen. Wat dat betreft, kunnen ook de nieuwe raadsleden volop aan het werk, want er is en blijft in Barneveld 'werk aan de winkel'. U weet: we zijn een gemeente die groeit – zowel voor wat betreft het aantal inwoners als het aantal ondernemers dat zich in Barneveld vestigt of hervestigt. We hebben een goed gevulde agenda met ambities – zowel in het sociaal domein (zeg maar: hoe we ervoor zorgen dat iedereen kan en mag meedoen, zich veilig en geaccepteerd voelt) als in het fysieke domein (woningbouw, bedrijventerreinen, het verkeer en vervoer, scholen, dienstverlening, energie & duurzaamheid, winkelcentra, promotie, etc.). Kortom: ook de komende vier jaar staat er weer veel op de bestuurlijke agenda van Barneveld.

 

Gisteren heb ik geprobeerd die bestuurlijke agenda samen te vatten in een aantal werk-woorden. Ja, u leest het goed: werk-woorden. Omdat er de komende periode weer het nodig gaat gebeuren. En dat gaat niet vanzelf; daar willen en gáán we ons met elkaar – college en gemeenteraad – van harte voor inzetten. Ik noemde het de Schijf van Vijf:

  • Verduurzamen en Vergroenen van ons handelen en al onze energie- en voedselketens.
  • Vermaatschappelijken en "Verburgeren" van onze beleidsprocessen om de inwoners eerder, vaker en intensiever het woord en initiatief te geven.
  • Vernieuwen en Verbeteren waar dat maar kan omdat innovatie en de voortdurende dynamiek in onze samenleving hoge eisen stelt aan ons aanpassingsvermogen.
  • Verdienen en Verdelen om welvaart en welzijn in een goede balans te houden, culturele verscheidenheid de ruimte te geven en onze inclusieve samenleving te versterken.
  • Versnellen en Verpersoonlijken van onze dienstverlening aan inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemingen.

 

Wat is politiek dan een mooi vak. Wat hebben we daar dinsdag ook mooie verhalen over gehoord van de vertrekkende raadsleden. Zulke ervaringen gun je iedereen!

We sluiten een in meerdere opzichten betekenisvolle week af: afscheid en installatie van raadsleden, maar ook de stille week tussen Palmpasen en Pasen, tussen Intocht en Opstanding. Voor velen van u heeft deze week ook die bijzondere betekenis. Anderen respecteren die overtuiging ten volle. En dat maakt ons tot een gemeenschap die elkaar de ruimte geeft en naar elkaar omziet.

 

Ik wens u goede Paasdagen!

 

Dr. J.W.A. van Dijk Burgemeester

 

Bron BDUmedia

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie