Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 20:49:45 Valkhof Barneveld 3772EK 5278 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-114

Ambulance 07-114

zaterdag 19 januari 2019

VRIJDAG 06|04

Lees voor Informateur adviseert nadere verkenning tussen SGP, CU, Pro’98 en CDA

BARNEVELD - De heer H.A. (Henk) Lambooij, die vorige week als informateur voor een nieuw te vormen college van Barneveld is gestart, adviseert op basis van zijn informerende gespreksronde een nadere verkenning tussen de partijen SGP, ChristenUnie, Pro'98 en CDA.

 

De opdracht aan de heer Lambooij is 'te onderzoeken welke programmatische en politieke mogelijkheden er zijn om tot een hecht en stevig college te komen dat kan steunen op een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad op basis van een werkbare meerderheid in de raad. In dit onderzoek gaat zorgvuldigheid boven snelheid.' Het gaat in eerste instantie om een verkennende fase.

 

Gesprekken

De heer Lambooij sprak op maandag 26 en donderdag 29 maart met alle politieke partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. Iedere partij nam met twee vertegenwoordigers aan deze gesprekken deel. De belangrijkste vragen die aan de orde kwamen, waren:

  • Wat zijn de belangrijkste doelen die de fractie wil bereiken in de komende bestuursperiode?
  • Zijn er belemmeringen of zelfs breekpunten voor samenwerking in een coalitie met andere fracties?
  • Met welke fracties is er de bereidheid tot samenwerking in een coalitie en met welke fracties juist niet? Welke coalitie geniet de voorkeur en biedt perspectief op een vruchtbare samenwerking in het college en de gemeenteraad gedurende de komende bestuursperiode? Hierbij zijn ook de beschikbare competenties van de kandiaat-wethouders onderdeel van het gesprek.

 

Conclusies

Naar aanleiding van deze gespreksronde, met alle politieke partijen en indachtig de informatie die de partijen met hem deelden (in het bijzonder de beantwoording van de bovenstaande vragen), heeft de informateur de conclusie getrokken dat een nadere verkenning tussen SGP, ChristenUnie, Pro'98 en CDA zou kunnen leiden tot het opstellen van een inhoudelijk programma. Mocht dat, om welke reden dan ook, toch niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan adviseert de heer Lambooij een gesprek tussen de huidige coalitiepartijen SGP, ChristenUnie, CDA en VVD.

De heer Lambooij heeft zijn verslag van bevindingen eerder vanmiddag naar de fractievoorzitters gestuurd.

 

Vervolg

De SGP, de grootste partij in de gemeenteraad van Barneveld, overlegt op korte termijn met de fracties van ChristenUnie, Pro'98 en CDA hoe aan het advies van de informateur vorm en inhoud kan worden gegeven.

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie