Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 20:49:45 Valkhof Barneveld 3772EK 5278 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-114

Ambulance 07-114

zaterdag 19 januari 2019

VRIJDAG 09|11

Barneveld belooft onafhankelijk grondonderzoek

Tijdens de bewonersbijeenkomst liet de firma Vink, die ook aanwezig was, weten dat de bewuste partij grond alleen is gebruikt voor het aanleggen van wegen en fietspaden

BARNEVELD - De gemeente Barneveld geeft een extern, onafhankelijk bureau opdracht om grondonderzoek te doen naar de kwaliteit van een partij zand dat is gebruikt op een aantal nieuwbouwlocaties in de gemeente Barneveld. Doel van het onderzoek is om wijkbewoners maximale zekerheid te geven dat het gebruikte zand veilig en zonder gezondheidsrisico's is.


Dat zei wethouder Hans van Daalen gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst die speciaal voor bewoners werd gehouden. Hij vroeg hen ook om mee te denken over de uitvoering van het onafhankelijke onderzoek. De bewoners werden tijdens de informatiebijeenkomst bijgepraat door de gemeente, de Omgevingsdienst de Vallei en de GGD Gelderland-Midden.


Afgelopen maandag meldden media dat in een aantal nieuwbouwwijken in de gemeente Barneveld vervuilde grond zou zijn gebruikt. De gemeente en GGD Gelderland-Midden informeerden direct de bewoners dat het om zeer lage concentraties vervuilende stoffen gaat die geen gevaar voor de gezondheid vormen.


Informatie
Wijkbewoners kregen tijdens de informatiebijeenkomst informatie over de gebruikte grond, de onderzoeken die hiernaar zijn uitgevoerd en hoe de gemeente de komende tijd meer duidelijkheid wil geven.


Tijdens de bewonersbijeenkomst liet de firma Vink, die ook aanwezig was, weten dat de bewuste partij grond alleen is gebruikt voor het aanleggen van wegen en fietspaden. Het gaat daarbij om geel zand, niet geschikt voor de aanleg van tuinen, omdat in geel zand niets kan groeien. Het wordt daarom vrijwel alleen onder wegen en andere verhardingen toegepast. GGD Gelderland-Midden vertelde hoe een onderzoek naar grond plaatsvindt en herhaalde nogmaals dat de bewuste partij zand geen gezondheidsrisico's met zich meebrengt om te wonen, te spelen of te tuinieren.


Zekerheid
De afgelopen dagen, maar ook gisteren tijdens de bewonersbijeenkomst, werd aangedrongen op een nieuw grondonderzoek. De gemeente wil bewoners graag zekerheid geven en beloofde een nieuw, onafhankelijk en representatief onderzoek. De gemeente wil bij het opstellen en uitvoeren van dit onderzoek graag bewoners betrekken. Bewoners die hierover willen meedenken en zitting willen nemen in een klankbordgroep, kunnen hun belangstelling kenbaar maken via bouwgrond@barneveld.nl. De gemeente stelt vervolgens op basis van de aanmeldingen en spreiding van de belangstellenden over de verschillende bouwgrondlocaties, de klankbordgroep samen.


Communicatie
De gemeente Barneveld houdt de komende tijd de website www.barneveld.nl/bouwgrond actueel. Op deze speciale pagina staan de belangrijkste vragen en antwoorden. Daarnaast verstuurt de gemeente Barneveld komende week een nieuwsbrief naar alle bewoners van de nieuwbouwwijken Veller en Eilanden-Oost met meer informatie over de ontwikkelingen.

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie