Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 23:05:08 Wildzoom 3772SN Barneveld 116678 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 07-108

Ambulance 07-108

woensdag 23 september 2020

VRIJDAG 14|12

Profeet, gelovige, ontkenner of tovenaar

Burgemeester van Barneveld, Asje van Dijk, schrijft regelmatig columns, genoemd 'Asjeblieft'

Een grote klimaattop in Polen. De media berichtten er de laatste twee weken uitvoerig over. Wetenschappers, bestuurders, politici uit de hele wereld. Bij elkaar gekomen om afspraken te maken over het terugdringen van de opwarming van onze aarde. Deze wordt veroorzaakt door de enorme uitstoot van koolstofdioxide (CO2) als gevolg van ons volumineuze energieverbruik van fossiele brandstoffen als steenkool, aardolie en aardgas.

 

De winning en het gebruik van deze fossiele brandstoffen leidt tot catastrofes en natuurrampen zoals het verdwijnen van de ijskap op de polen, stijging van de zeespiegel, aardbevingen, overstromingen, orkanen en verdroging van grote delen van de aarde. En de boodschap is: we moeten ons energieverbruik drastisch reduceren en veel sneller overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare, duurzame energiebronnen als zon, wind, waterkracht, biomassa en rest- en aardwarmte (geothermie). Want die hernieuwbare bronnen stoten geen CO2 uit en daarmee veroorzaken ze geen opwarming van de aarde, voor zover dat aan ons mensen ligt. Bovendien raken die "groene" energiebronnen niet op; het blijft waaien, de zon blijft schijnen en het water blijft stromen.

 

Raakt het ons?

Zo'n grote klimaattop in Polen, daar worden vast grote plannen gepresenteerd. Wellicht bieden de deelnemers tegen elkaar op met grootse visies, voornemens, doelstellingen en toezeggingen. Ja, er zijn ook landen die op de rem trappen, het vraagstuk minder groot of urgent achten. En na veel gepraat en diplomatieke overleg komt er dan een slotverklaring waarin de doelstellingen die in 2015 in Parijs werden vastgesteld zijn aangescherpt. Maar raakt het ons? U en mij? Klimaatverandering. Als u dat woord "klimaatverandering" leest, wat denkt u dan?

 

Reacties

Zo maar wat reacties die dan te horen zijn:

  • "Ja, daarover maak ik me wel zorgen. Maar wat kan ik daaraan nou echt doen? Zo'n groot vraagstuk is toch alléén mondiaal aan te pakken. Wat zegt u... minder vliegen en vlees? Ach, wat ik ook doe, druppel op een gloeiende plaat."
  • "Eeh... Wat? Klimaatverandering? Hoe bedoel je? Lijkt me nogal 'boring'. Kom, we nemen nog een hamburger en een biertje."
  • "... Tja, de één zegt dit, de ander dat... Wat klopt nou echt? Trouwens, de politiek zou iets moeten doen. En laten ze eerst eens die grote vervuilers aanpakken, zoals de energiemaatschappijen, de industrie en de zee- en luchtvaart."
  • "... Ha! Laat me niet lachen. Opwarmen van de aarde? Zeespiegelstijging? Dat is toch van alle tijden. Nee, dat hebben wij mensen niet in de hand hoor."
  • "Weer zo'n onderwerp waarmee ze ons op kosten jagen. Ingewikkeld doen om de energieprijzen omhoog te jagen, daar gaat het om. De kleine man moet altijd het gelach betalen. Aan ons denken ze niet. Een warmtepomp zegt u? Van het aardgas af? En dan...? Wie gaat dat betalen?"
  • "O, ik maak me niet zo veel zorgen. De markt lost dat wel op. Niet te veel overheidsbemoeienis. Ik geloof meer in technologische vernieuwing. Echt, ze vinden vast iets uit waarmee dit getackeld wordt."
  • "Dat is nou eens een mooie uitdaging. Als ondernemer speel ik daarop in. Dat geeft me nieuwe kansen, onderscheidend vermogen. Weet je, met circulariteit en duurzaamheid maak je echt een verschil en dat willen kopers zien tegenwoordig."

 

Waarschuwen

Als ik mijn oor te luisteren leg in onze samenleving herken ik in zulke reacties op dat woord "klimaatverandering" een aantal typische boodschappers. Laten we ze hier een naam geven: de profeten, de gelovigen, de ontkenners en de tovenaars.

 

Allereerst de profeten. Zij waarschuwen de wereld en willen ons de ogen openen. Zo kunt u niet doorgaan. Wat een verspilling, wat een milieuschade richten wij aan. Kom tot inkeer. Het is nog niet te laat. Laat u leiden door de (wetenschappelijk onderbouwde) inzichten of de (geloofs)woorden en waarden dat wij terug moeten naar de bron om het onheil te keren en de aarde te behouden.

 

Gelovigen

Dan de gelovigen. Zij zijn geraakt en geïnspireerd door de profeten. Zijn tot inkeer gekomen door de feiten, de waarden, de boodschap dat er een "ecologische bekering" nodig is. Nemen die boodschap ter harte. Voelen zich ook emotioneel betrokken en zijn vol overtuiging dat geloven ook gedragsverandering impliceert. Ze zijn er in vele modaliteiten, van dogmatische bozige activisten tot vrijzinnige praktische idealisten.

 

Natuurlijk zijn er ook de ongelovigen of ontkenners. Milieuprobleem... Klimaatverandering... Energietransitie... laat je niet gek maken. Er zijn zoveel andere wetenschappers die aantonen dat het wel meevalt met die opwarming van de aarde. Alles mis met duurzaam: te duur, onpraktisch, horizonvervuiling... En, als er al een probleem is, dan komt dat niet door ons mensen en kloppen de oplossingen die worden voorgesteld in elk geval niet.

 

Tenslotte de tovenaars. Zij erkennen de milieuproblematiek en geloven in de technische vooruitgang. Vanuit hun optimisme prediken zij een vooruitgangsgeloof dat gedragen wordt door wetenschappelijke ontwikkeling en grote technologische doorbraken en innovatie. Hoe ernstiger de milieuproblematiek wordt, hoe groter de doorbraken zullen zijn. Zo is het toch altijd gegaan!

 

Vraagstuk

In die wereld van profeten, gelovigen, ontkenners en tovenaars moeten we samen een weg vinden om het vraagstuk van de opwarming van de aarde te tackelen. Wereldwijd, nationaal, regionaal, lokaal en tot in onze bedrijven, instellingen en huizen aan toe. En het kan best zijn dat het allemaal vreselijk ingewikkeld is, maar we kunnen er wel wat aan doen. Als alle beetjes helpen, kunnen we alvast klein beginnen en groter groeien.

 

Dr. J.W.A. van Dijk Burgemeester

 

Bron BDUmedia

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Ook interessant