Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 00:02:25 Incident N310 Re - Wolweg Stroe Prio Eenheid | Politie Gelderland-Midden (Wildbeheer)
donderdag 27 juni 2019

DONDERDAG 03|01

Lokaal Belang stelt vragen over het uitgaan van 16- en 17-jarigen in Barneveld

Club Move Barneveld voortaan alleen voor 18+

BARNEVELD - De fractie van Lokaal Belang heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over het uitgaan van 16- en 17-jarigen in Barneveld.

 

Op basis van de organisatie vordering van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het uitgaan van 16- en 17 jarige jongeren in de gemeente Barneveld.

 

Onze fractie heeft kennis genomen van het artikel in de krant ‘Club Move Barneveld voortaan alleen voor 18+’. Daarin wordt aangegeven dat de uitbater van de club 16- en 17-jarigen vanaf heden niet meer toelaat. De reden is de voortdurende strijd van de ondernemer van het voorkomen van het drinken van alcohol door 16- en 17-jarigen enerzijds, en het voortdurend proberen van deze jongen om toch alcohol te nuttigen(‘Het kat-en-muis-spel’). Wij begrijpen van uit de ondernemer goed dat hij deze keuze heeft gemaakt. Anderzijds legt het wel een dieper probleem bloot. 

 

Lokaal Belang vindt dat jongeren een volwaardige plek in de samenleving hebben en dat het belangrijk is dat zij gezellig en veilig kunnen uitgaan in onze eigen gemeente; ook 16- en 17-jarigen. Wij zijn tevreden met de genomen maatregelen (horecatelefoon, nachtboa, praktische aanpassingen) die aantoonbaar bijdragen aan een gezellig en veilig ‘uitgaan’. Wij zien graag dat voorkomen wordt dat jongeren de straat op gaan om elders alcohol te nuttigen, wat voor gevaarlijke situaties en ongelukken kan zorgen. De landelijke wetgeving geeft sinds 2014 aan dat er pas vanaf 18 jaar alcohol gedronken mag worden. Voor 16- en 17-jarigen, die ook graag uit willen gaan, is dit deze regel een ‘uitdaging’. Wij zien ook onwenselijke ontwikkelingen waarbij met name de ondernemer de verantwoordelijkheid m.b.t. alcoholge(mis-)bruik toegeschoven krijgt. Voor een ondernemer zijn er een aantal investeringen te doen, maar, er ligt ook een handhavende verantwoordelijkheid van de gemeente (boa’s) naar de jongeren zelf. Deze handhaving zorgt voor een ondersteuning van de ondernemers. De gemeente is uiteraard niet verantwoordelijk voor het organiseren van uitgaansgelegenheden en feesten. Echter, Lokaal Belang vindt wel dat ook deze jongen een veilige een leuke plek moeten kunnen hebben om uit te kunnen gaan. Nu is er geen concrete plek meer waar jongeren van deze leeftijdsgroep samen kunnen komen om ‘uit te gaan’. 

 

De volgende vragen: 

1. Is het college op de hoogte van het besluit van Club Move? Zo nee, is het college bereid in het gesprek te gaan met de uitbater om zijn verhaal achter dit besluit te bespreken? 

2. Hebben het college eerder signalen bereikt over (mogelijke) problemen rondom het uitgaan van 16- en 17-jarigen in onze gemeente? Zo ja, welke dan? 

3. Ervaart het college een bepaalde tendens, sinds de invoering van de leeftijdsgrens naar 18 jaar in 2014 tot nu, in het alcoholge(mis-)bruik van 16- en 17-jarigen? Zo ja welke dan? 

4. Op welke wijze handhaaft het college (boa’s of anderszins) het alcoholverbod voor 16- en 17-jarige om daarmee de ondernemer te ondersteunen en te helpen? Valt hierin nog te verbeteren? 

5. Verlopen de gesprekken in het zogenaamde horeca overleg naar tevredenheid van iedere deelnemer? Zijn er bijzonderheden te melden? Zo ja, welke dan? 

6. Is het college bereid om met de medewerkers van Vila 29, andere medewerkers van gelegenheden/organisaties zoals dorpshuizen en eventueel de Jongerenraad in overleg te treden om te bezien wat er mogelijk zou zijn voor deze jongeren? 

7. Is het college bereid om, wellicht samen met andere betrokkenen, ‘inspiratie’ op te doen bij andere gemeenten met betrekking tot uitgaan van 16- en 17 jarigen? 

8. Is het college bereid om dit onderwerp ‘uitgaan van 16- en 17-jarigen, als een vast onderwerp op de agenda van het ‘horecaoverleg’ te plaatsen om zodoende structureel vinger aan de pols te houden? 

9. Is het college bereid om ons middels een memo, op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit punt zoals onder andere in bovenstaande vragen beschreven staat? 

 

Vriendelijke groeten, namens de fractie van Lokaal Belang,

 

Mijntje Pluimers-Foeken

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie