Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 23:05:08 Wildzoom 3772SN Barneveld 116678 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 07-108

Ambulance 07-108

woensdag 23 september 2020

ZATERDAG 12|01

Blij met Barneveld

Burgemeester van Barneveld, Asje van Dijk, schrijft regelmatig columns, genoemd 'Asjeblieft'

Het meest populaire nieuwe woord dat in 2018 werd geïntroduceerd, luidt 'laadpaalklever'. Nu signaleer ik in onze tuin weleens een boomklever en in mijn achteruitkijkspiegel duikt soms een bumperklever op, maar een laadpaalklever... Wat mag dat zijn? Wel, het is een gebruiker van een elektrische auto die onnodig lang een plek bij een laadpaal bezet houdt. Lekker gratis parkeren...

 

Via dat nieuwe woord moest ik ineens denken aan het belang van 'jezelf opladen'. Wat heerlijk in de afgelopen tijd om het even wat rustiger aan te doen en 'de accu op te laden'. Iemand zei: "Niet het harde werken is het probleem, want dat doe ik graag. Het regelmatig opladen, dat vergeet ik nog wel eens". Regelmatig afstand nemen om nieuwe energie en ideeën op te doen. Daarmee ook je werk en privéleven in balans houden. Hoe belangrijk is dat voor gezondheid en welbevinden, iets wat we elkaar bij de handdruk in het nieuwe jaar zo vaak toewensen. Ik wens u allen een heel mooi nieuw jaar toe en hoop dus dat u zich regelmatig een time-out gunt om u op te laden. Word echter geen 'laadpaalklever', want daar kun je heel erg moe van worden.

 

Kernwaarden

Bij de nieuwjaarsontmoeting met de collega's sprak ik over een aantal waarden dat wij als gemeente graag willen uitstralen. Begrippen die als het ware onze organisatiecultuur verder versterken. Woorden die richtinggevend moeten zijn voor onze houding en ons gedrag. Met een inspirerende en herkenbare ambitie zodat u als inwoner, ondernemer of partner kunt zeggen dat u "Blij met Barneveld" bent. Nou, ik kan u zeggen dat velen in ons gemeentehuis en daarbuiten hebben meegedacht over wat dan die belangrijke kernwaarden zouden moeten zijn waarlangs we ons verder willen ontwikkelen en verbeteren. We kwamen uit op een viertal. Allereerst Gastvrij. Dat betekent dat we nieuwsgierig zijn, met aandacht willen luisteren en willen weten wat er speelt. We geven ruimte en iedereen mag er zijn en zich welkom voelen.

 

Als tweede Ondernemend. We nemen initiatief en willen graag ontdekken wat er beter kan. Dit doen we creatief en met lef. We willen daarbij uitgaan van kansen en mogelijkheden en oplossingsgericht werken.

 

De derde kernwaarde luidt Verbindend. Als medewerkers zijn we in contact met elkaar en de samenleving. Dat betekent elkaar kennen, verbindingen leggen, samenwerken en meedenken.

 

Als vierde benoemden we Wendbaar, waarmee we tot uitdrukking brengen dat we onze talenten inzetten om kansen en mogelijkheden te benutten. We snel willen handelen en passen ons slim aan als de omgeving daarom vraagt. Elke verandering willen we proberen te zien als een uitdaging die we graag aangaan.

 

Vier kernwaarden dus die de identiteit van onze gemeentelijke organisatie en de medewerkers richting geven. Ze zeggen iets over wie we willen zijn en hoe we ons proberen te gedragen. Nee, zegt u nu niet meteen: "Eerst zien en dan geloven", want deze begrippen zullen we nooit voor honderd procent en voor iedereen waarmaken. Maar het is maar dat u het weet dat we elkaar er wel toe aanmoedigen en op aanspreken, zodat we hierin verder groeien en verbeteren. Aanmoedigen en aanspreken, twee woorden die we dus op 'aan' zetten. Geen 'uit-woorden' maar 'aan-woorden'.

 

Nashville-verklaring

Hierboven las u onder het begrip gastvrijheid al dat we willen uitstralen dat iedereen er mag zijn en zich welkom mag weten in onze gemeente. Zo staat dat ook in de hal van ons gemeentehuis met het motto "Ieder mens is een mens". En dat we geen onderscheid maken tussen mensen "wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook" krijgen we als kernwaarde mee vanuit onze Grondwet.

 

Bij de start van dit nieuwe jaar roep ik daarom nog maar eens op de verbindingen in onze samenleving te blijven zoeken en ruimte aan elkaar te geven met respect voor de diversiteit die het leven ons brengt. De effecten van de Nashville-verklaring over homofilie laten zien dat het construeren van een eigen werkelijkheid met stellige uitspraken over de absoluutheid daarvan tot verkilling, verharding en verkettering kan leiden.

 

Meningsverschillen mogen en zullen er altijd zijn, maar als dat bij anderen leidt tot een gegriefd en gekwetst gevoel van buitensluiten en uitsluiten, dan doen we het niet goed. Een opinie mag uitgesproken zijn en het gesprek daarover scherp, maar een dialoog wordt waardig en inclusief gevoerd. Een stevige discussie is niet erg, mits we de ander daarbij in zijn of haar waarde laten. In dit land mag je alles zeggen, ook als het controversieel is, maar dat hoeft niet. Vrijuit spreken, jazeker, maar wel met elkaar. Niet alléén over elkaar en tot elkaar. Ik hoop dat we in onze mooie gemeente de weg blijven vinden om iedereen een veilige plek te gunnen om te zijn wie je bent en op waardige wijze met elkaar in verbinding blijven.

 

Dr. J.W.A. van Dijk Burgemeester

 

Bron BDUmedia

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Ook interessant