Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 19:27:34 Columbusstraat Barneveld 3772KR 39228 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 07-108

Ambulance 07-108

maandag 20 mei 2019

VRIJDAG 01|03

Edenaar Pieter Plug draagt na 22 jaar politiek het stokje van de ChristenUnie over

Ik heb me de afgelopen jaren ingezet om het politieke geluid van de ChristenUnie consistent te laten klinken in Gelderland

EDE - Na de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart a.s. draagt hij het politiek leiderschap van de ChristenUnie Gelderland over aan zijn bijna 20 jaar jongere collega Statenlid Dirk Vreugdenhil. Hij en de partij zijn er klaar voor. Tijd voor een nieuwe en jonge generatie aan het roer van ChristenUnie Gelderland. Vandaag blikt de Edenaar met ons terug op een periode van 22 jaar actieve politiek. 10 jaar als lid van de Edese Gemeenteraad en 12 jaar lid te zijn geweest van Provinciale Staten van Gelderland waarvan bijna 9 jaar als fractievoorzitter. 

 

Ik heb me de afgelopen jaren ingezet om het politieke geluid van de ChristenUnie consistent te laten klinken in Gelderland. Ik hecht er aan dat politici een consistent en betrouwbaar geluid laten horen en zich niet mee laten mee voeren met de waan van de dag. Je ziet dat maar al te vaak zoals ook nu in het klimaatdebat. Van ChristenUnie politici mag verwacht worden dat we luisteren naar de samenleving. Maar ook dat we op grond van onze ambitie, kernwaarden en partijvisie besluiten nemen. En ik voel me daarbij zeer gestimuleerd en gemotiveerd door de liefde die Jezus Christus heeft voor ieder mens in deze samenleving. Vanuit die dienende overtuiging heb ik me ingezet en ook vaak compromissen gesloten in de politiek maar altijd met het doel de samenleving in haar breedte te dienen. Ik mocht dat doen in een fractieteam met fijne collega’s. Het zijn vrienden van me geworden. Dat maakt dat ik nog steeds achter mijn besluit sta om te stoppen maar ik zal de fractiegenoten met wie ik heb samengewerkt enorm gaan missen. 

 

 

Ede

In de afgelopen jaren zijn er binnen de Provincie Gelderland veel onderwerpen aan de orde gekomen die betrekking hadden op Ede. Dan ga je toch wat meer op het puntje van je stoel zitten, ook al ben je er voor de hele provincie. Je bent natuurlijk als inwoners van Ede heel sterk betrokken op je eigen omgeving. Zo is er provinciaal veel steun geweest als het gaat om herontwikkeling van Enka terrein en kazerneterreinen. Maar ook de provinciale bijdrage van 30 miljoen aan het spoorplan Ede met als belangrijkste doel om de barrièrewerking van het spoor tussen Ede Oost en West weg te nemen. Een verbetering op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid van voetgangers, fietsers en lokaal autoverkeer tussen beide woongebieden is wat mij betreft van cruciaal belang voor de leefbaarheid van beide wijken. Een ander belangrijke ontwikkeling voor Ede is het World Food Center Experience. Deze week heeft Provinciale Staten besloten een bijdrage van 17 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van het World Food Centrum. Er ligt een belangrijke maatschappelijke opgave om nu en in de toekomst iedereen te kunnen voorzien van voldoende, gezonde en duurzame voeding. Dat betekent een omslag naar een andere manier van voedsel produceren en consumeren. Bewustwording hoe mensen zelf kunnen bijdragen aan een gezondere en duurzamere toekomst voor zichzelf en hun omgeving, daar kan het World Food Center een belangrijke bijdrage in leveren.

 

Afscheid van de politiek

Op 26 maart a.s. neemt Plug na 16 jaar provinciale politiek waarvan 12 jaar als Statenlid en 9 jaar als fractievoorzitter afscheid. Niet om achter de geraniums te gaan zitten. Er blijft nog voldoende te doen en een beetje meer tijd door brengen met zijn rouw en kleinkinderen zal zeker geen straf worden. Daarnaast blijft Plug de provinciale politiek zeker volgen maar zonder zich er mee te bemoeien zo gaf hij aan.  Het gaat goed met Gelderland met de economie en veel inwoners maar onze welbevinden moeten we niet toetsen aan de zogenaamde consumptie economie. Onze Gelderse samenleving dient meer te zijn dan alleen geld en goed. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde, verdraagzaamheid en zorg voor onze omgeving dienen wat Plug betreft centraal te staan in ons handelen. Dat zorgt voor een samenleving waar iedereen mee kan doen en dat is mijn diepste wens voor een waardevol Gelderland.

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie