Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 06:52:02 (dia) Valkhof 3772EJ Barneveld 84989 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 07-119

Ambulance 07-119

woensdag 15 juli 2020

VRIJDAG 01|11

Ontstenen van particuliere tuinen, geef regenwater een plek

Om regenwater zoveel mogelijk een plek te geven, onderneemt de gemeente verschillende activiteiten

BARNEVELD - In het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Hemelwaterplan staat dat de gemeente Barneveld streeft naar het ontstenen van particuliere tuinen, om regenwater zoveel mogelijk een plek te geven. De gemeente heeft op dit gebied al verschillende activiteiten ondernomen.

 

Afkoppelen

Begin 2016 is de' subsidieverordening afkoppelen hemelwater' vastgesteld, om bewoners te stimuleren af te koppelen van het gemengd riool. Deze verordening heeft betrekking op al het verharde oppervlak: daken en terreinen. Versteende tuinen vallen hier ook onder. Voorwaarde voor subsidie is nu wel dat het verharde oppervlak op een gemengd riool is aangesloten. Dat is niet altijd het geval. Deze verordening loopt eind dit jaar af. Op dit moment wordt nagedacht over een nieuwe subsidieregeling. Deze moet breder toepasbaar zijn en meerdere klimaatthema's (wateroverlast, hittestress, droogte) omvatten.

 

Maatregelen

Mensen die in een nieuwbouwwoning gaan wonen, krijgen een duurzaamheidsfolder mee met mogelijk toe te passen duurzaamheidsmaatregelen. Zo wordt vanaf het begin geadviseerd om tuinen te vergroenen, groene daken te realiseren en water in de tuin op te vangen. Ook wordt geadviseerd om verhardingen tot een minimum te beperken en waterdoorlatende verharding toe te passen. Hier wordt bij het beoordelen van plannen door de gemeente naar gekeken.


De gemeente denkt ook na over het organiseren van tuinschetsdagen voor kopers van nieuwbouwwoningen. Op deze manier kunnen ze in contact komen met hoveniers en samen kijken naar de mogelijkheden van een groene tuin.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan [email protected]

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Ook interessant