Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 06:52:02 (dia) Valkhof 3772EJ Barneveld 84989 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 07-119

Ambulance 07-119

woensdag 15 juli 2020

VRIJDAG 20|12

Verkenning naar mogelijkheden duurzame energie A30 afgerond

Het gaat hier om zon- en windenergie

BARNEVELD / EDE - In de regio Foodvalley, waar gemeente Barneveld en Ede deel van uitmaken, zijn overheden op zoek naar duurzame energie. Op initiatief van provincie Gelderland en Rijkswaterstaat Oost Nederland (RWS) is in het voorjaar een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie langs de A30 in de gemeenten Ede en de gemeente Barneveld. Het gaat hier met name om zon- en windenergie. Het rapport is nu klaar.

 

De rapportage is gemaakt door deskundigen om een beter begrip en inzicht te krijgen van mogelijkheden en belemmeringen van een zogenaamd energielandschap langs de A30. Het gaat hier om zon- en windenergie. De gemeenten Ede en Barneveld, het Waterschap Vallei en Veluwe en netbeheerder Liander hebben hiervoor input gegeven.


In de rapportage is vanuit drie landschappelijke visies minimale en maximale varianten voor energiewinning geschetst. Met daar de te verwachten belemmeringen bij. Daarna zijn 2 locaties nog verder uitgewerkt voor een beter inzicht en begrip van de kansen. De rapportage maakt duidelijk dat zonder ingrijpende besluiten het heel lastig wordt om grootschalige energiewinning met zon- en windenergie in dit gebied voor elkaar te krijgen. De gemeente Ede heeft kennisgenomen van de rapportage. Samen met bewoners en ondernemers onderzoekt zij de mogelijkheden voor duurzame energie opwek binnen de gemeente.


Regionale Energie Strategie

Gemeenten, provincies en waterschappen in de regio FoodValley werken op dit moment met veel partijen samen aan de RES Foodvalley. In de RES onderzoeken zij samen welke keuzes de regio kan maken om bij te dragen aan het opwekken van duurzame energie. In 30 regio's in heel Nederland wordt gewerkt aan regionale energiestrategieën.

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Ook interessant