Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 23:05:08 Wildzoom 3772SN Barneveld 116678 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 07-108

Ambulance 07-108

woensdag 23 september 2020

DONDERDAG 23|01

Inloopavond bestemmingsplan woonwijk Bloemendal op donderdag 30 januari

Het gaat om de nieuwbouw van 406 woningen voor starters, doorstromers en senioren

BARNEVELD - Donderdagavond 30 januari is er een inloopbijeenkomst van de gemeente Barneveld over het bestemmingsplan voor de woonwijk Bloemendal. Iedereen is welkom tussen 19.30 en 21.30 uur in het gemeentehuis van Barneveld.


Tijdens de inloop kunt u zich oriënteren op het ontwerpbestemmingsplan van de eerste ontwikkelingsfase van Bloemendal 1.


Het gaat om de nieuwbouw van 406 woningen voor starters, doorstromers en senioren. Op de inloopavond wordt het ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd voor Bloemendal 1 aan de westzijde van het gebied. Dit wordt gedaan aan de hand van typologie- en plankaarten. Ook wordt het zogenaamde Beeldkwaliteitsplan toegelicht en kunt u vragen stellen en informatie krijgen van medewerkers van de gemeente.


Wethouder A (Aart) de Kruijf over de bijeenkomst:
"Afgelopen tijd hebben we onderzoek gedaan naar de stikstofbelasting op de omgeving van Bloemendal. Dat heeft het nodige aan geduld gevraagd. Gelukkig staat niets ons meer in de weg om het project door te zetten. Ik ben blij dat we verder kunnen. Vooral omdat de behoefte groot is onder de Barnevelders aan gevarieerde woningen".

 

Wat houdt Bloemendal Fase 1 in?
Het woningbouwprogramma Bloemendal 1 bestaat uit een gevarieerd aanbod van sociale huur en koop, middeldure en dure woningen ten noorden van Barneveld. De wijk kenmerkt zich als groen en duurzaam. Voor het verwarmen van de aardgasloze woningen wordt gebruik gemaakt van elektriciteit. Ook wordt rekening gehouden met de landschappelijke waarden van het gebied, zoals water- en groenstructuren. De wijk wordt ontsloten via de Nijkerkerweg.


Bloemendal als geheel wordt naar verwachting in 5 tot 6 fasen ontwikkeld van west naar oost. In totaal komen er 1.550 woningen. De ontwikkeling neemt zo'n 10 jaar in beslag. Het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd op de 'kaders' van het Masterplan Bloemendal. De raad heeft deze kaders vastgesteld in 2017.

 

Hoe verder?
Na de presentatie op deze avond ligt het ontwerpbestemmingsplan Bloemendal 1 ter inzage van 31 januari tot en met 12 maart 2020. Het plan is in te zien bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis. Voor het indienen van een mondelinge reactie kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via (0342) 495 335.
De verwachting is dat medio 2020 de raad het definitieve bestemmingsplan Bloemendal 1 zal vaststellen.


Het streven is om in 2020 te beginnen met het bouwrijp maken van Bloemendal 1. Vervolgens wordt gestart met de bouw van de woningen. Deze worden gebouwd door diverse ontwikkelaars. De woningen worden waarschijnlijk in de loop van het jaar te koop aangeboden. Hoe deze verkoop plaats vindt is op dit moment niet bekend.

 

Meer informatie:
De ontwikkelingen rondom Bloemendal kunt u volgen via www.barneveld.nl/bloemendal Hier staan onder meer (de highlights van) het Beeldkwaliteitsplan en een video met wethouder De Kruijf over Bloemendal 'nu én over tien jaar'. Via deze website is ook digitale nieuwsbrief over Bloemendal aan te vragen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met de heer G. (Gaatze) Rekker, projectleider. Hij is telefonisch bereikbaar via 14 0342 of per mail [email protected]

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Ook interessant