Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 06:52:02 (dia) Valkhof 3772EJ Barneveld 84989 Prio Hoog Eenheid | Ambulance 07-119

Ambulance 07-119

woensdag 15 juli 2020

VRIJDAG 07|02

Terrassen mogen als proef langer open blijven

Voor het slagen van deze pilot is het van belang dat alle partijen met een open vizier starten

BARNEVELD - In Barneveld-centrum en Voorthuizen-centrum mogen de terrassen open blijven tot 01:00 uur in plaats van 00:00 uur. Dat geldt voor de periode van 1 mei tot 30 september. Want dan verruimt de gemeente de terrastijden op proef, in samenspraak met horecaondernemers, omwonenden en andere betrokkenen. De gemeenteraad beslist na een evaluatie of de verruiming definitief wordt.

 

Aanleiding voor de proef

Aanleiding voor de proef is het verzoek vanuit de Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Barneveld) om de sluitingstijden voor het terras te verruimen van 00:00 uur naar 01:00 uur. De gemeenteraad heeft 19 juni 2019 besloten tot een pilot van een jaar, waarbij nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor het monitoren van eventuele overlast tijdens de proefperiode.

 

Het College van burgemeester en wethouders geeft nu uitvoering aan dit raadsbesluit. "We merken dat mensen die in onze horecagelegenheden plezier en vertier zoeken, vaak later en langer willen uitgaan. Het buitenterras wordt vooral in de zomer tot later op de avond aantrekkelijk en wordt gevonden. Daar vraagt de horeca nu op gepaste wijze en rekening houdend met omwonenden op in te mogen spelen. De raad heeft daarom ruimte gegeven voor een pilot", aldus burgemeester Asje van Dijk. Hij heeft op basis van de Algemene Plaatselijke Verordeningen tijdelijke vergunning verleend tot latere openstelling.

 

Gesprek met omwonenden en horeca

Voorafgaand aan de proef is de gemeente in gesprek gegaan met horecaondernemers in Barneveld en Voorthuizen. Vrijwel alle horecaondernemers konden zich vinden in de opzet van de pilot. Omwonenden in Barneveld vroegen zich af of er meer geluidsoverlast zal ontstaan. Koninklijke Horeca heeft aangegeven dat er in andere gemeentes minder overlast is ervaren, doordat bezoekers meer geleidelijk vertrekken. Uit een inventarisatie bij omliggende gemeenten blijkt dat er over het algemeen een latere sluitingstijd van terrassen dan 00.00 wordt gehanteerd.

 

Afspraken met de horeca

Horecaondernemers uit het pilotgebied (Barneveld-centrum en Voorthuizen-centrum) kunnen zich aanmelden om mee te doen met de proef. De deelnemende ondernemers sturen de omwonenden een brief met uitleg en een telefoonnummer dat gebeld kan worden bij overlast. Ook gaat de ondernemer na zes weken een gesprek aan met de omwonenden.

 

Deelnemende terrassen moeten om 01:00 uur leeg zijn. De horecaondernemer is er zelf verantwoordelijk voor dat gasten rustig vertrekken. De laatste ronde wordt op de terrassen om 00:30 uur geserveerd. Na de laatste ronde worden nieuwe gasten geweerd van terras en naar binnen verwezen. Klachten kunnen op de avond zelf tussen 22:00 en 04:00 worden doorgegeven aan de horecatelefoon van handhaving. Wanneer een ondernemer zich niet aan de afspraken houdt, zal tijdelijk het recht van verlenging van de terrastijden worden ingetrokken.

 

Externe evaluatie

Na afloop van de proefperiode vindt een evaluatie plaats via een enquête door een extern bureau. Deze wordt verzonden naar de gemeenteraad die eind 2020 beslist of de verruiming van de terrastijden permanent wordt.


"Voor het slagen van deze pilot is het van belang dat alle partijen met een open vizier starten. Indien blijkt dat er nog wat puntjes op de i gezet moeten worden is het belangrijk dat horecaondernemers, omwonenden en handhavers goed en respectvol met elkaar het gesprek aan gaan", aldus burgemeester Asje van Dijk.

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Ook interessant