Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 23:05:21 Roggeakker 3773AA Barneveld 66008 Prio Middel Eenheid | Ambulance 07-111

Ambulance 07-111

dinsdag 02 juni 2020

DONDERDAG 14|05

Tussenstand omgevingsvisie Barneveld centrum

Discussienota vastgesteld, er volgen gesprekken

BARNEVELD - Wat voor centrum willen we zijn? Waar moeten we dan aan werken? En hoe willen we hierin samenwerken? Over deze vragen loopt al een tijd een dorpsbrede dialoog met alle belanghebbenden. Het doel hiervan is om samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties een omgevingsvisie te maken voor de toekomst van Barneveld centrum.

 

Discussienota: eerste inzichten en dilemma’s

Op verschillende manieren zijn we het afgelopen jaar in gesprek gegaan. Dat gebeurde via een startbijeenkomst, straatinterviews, enquête onder jongeren en gesprekken met bewoners uit de Krommestraat en Brouwersstraat. De voorlopige uitkomsten hebben we verwerkt in een discussienota Omgevingsvisie Barneveld Centrum. Deze nota bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, opgaven en dilemma’s. De discussienota is op 17 maart 2020 door het college van B&W vastgesteld.

 

Hierna: in dialoog over denkrichtingen

Een volgende stap is het vertalen van de inzichten en ideeën uit de discussienota naar eerste voorlopige denkrichtingen. Hierover gaan we weer in gesprek met betrokkenen. Wat sluit aan bij de wensen? Wat ontbreekt nog? En wat vraagt om aanscherpen of bijsturen? Pas daarna stellen we de omgevingsvisie op, die voor vaststelling naar de gemeenteraad gaat. 

 

Thema’s omgevingsvisie Barneveld centrum

De omgevingsvisie Barneveld centrum gaat ondermeer over deze onderwerpen:

  • Wonen
  • Winkelen
  • Horeca & evenementen 
  • Bereikbaarheid 
  • Pleinen
  • Aanloopstraten
  • Hoogbouw & openbare ruimte
  • Klimaat
  • Groen & duurzaamheid
Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Ook interessant